Novinky - detail

Aktuální informace

Úplná uzavírka dálnice D1

Pro celou dobu uzavírky jsou stanoveny následující objízdné trasy:   pro vozidla do 12 t (obousměrně): MÚK Mirošovice (EXIT 21) – silnice I/3 (Mirošovice) – silnice II/112 (Benešov) – silnice II/110 (Benešov, Soběhrdy, Kozmice) – MÚK Ostředek (EXIT 34) pro vozidla nad 12 t (ob...

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D48 mezi Bělotínem a Rybím

„V rámci dnes zahajované akce dojde k přestavbě stávající směrově nedělené a šířkově nevyhovující silnice I/48 na plnohodnotnou dálnici D48. Nová čtyřpruhová komunikace bude rozšířena, doplněny budou krajnice, střední dělící pás i protihlukové stěny, čímž dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti a pl...


ŘSD uspělo v další arbitráži týkající se staveb dálnice D47

Ředitelství silnic a dálnic vedlo od roku 2012 celkem čtrnáct sporů o vady díla, nedodanou nebo zaměněnou mostní ocel a valorizaci staveb dálnice D47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Bohumínem. Z těchto sporů jich bylo třináct vedeno před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR...


Meet the buyer – mechanizace – Seznam akcí pro rok 2021

V přílohách ke stažení naleznete prezentaci představující informační nástroj  Meet the buyer, a základní technickou dokumentaci k jednotlivým plánovaným akcím. Seznam plánovaných akcí pro rok 2021 je ke stažení zde   ...


Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Bludova na silnici I/44

„Nová silnice bude postavena ve čtyřpruhovém, směrově rozděleném uspořádání a vedena bude mimo zastavěné území. Realizace stavby tak výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu mezi městy Zábřeh a Šumperk. Obchvat Bludova zkompletuje navazující stavba I/11 Postře...