Novinky - detail

Aktuální informace
Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D7 u Panenského Týnce

„Vzhledem k vysokému nárůstu zejména kamionové dopravy již stávající silnice I/7 kapacitně nedostačuje a nesplňuje požadavky na plynulost a bezpečnost provozu. Nevyhovující je zejména šířkové uspořádání a úrovňové křížení s ostatními komunikacemi. Všechny tyto nedostatky nová dálnice n...
Předběžná tržní konzultace – Provádění laboratorních zkoušek

Zadavatel poskytuje zápis z předběžné tržní konzultace  a související dokumenty k veřejné zakázce Provádění laboratorních zkoušek objednatele/správce stavby na stavbách ŘSD ČR, která se uskutečnila dne 30. 11. 2021 od 10:00 hodin prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Soubory ke stažení...
Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Klatov na silnici I/27

„Trasa nové přeložky bude vedena východně od centra Klatov a  jejím hlavním cílem je odvedení tranzitní dopravy, která využívá silnici I/27 mezi Plzní a Železnou Rudou, mimo zastavěné území obce. Díky tomu dojde k podstatnému zlepšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a samozřejmě tak...