Novinky - detail

Aktuální informace

Riziková křižovatka na silnic I/15 poblíž Lovosic změní podobu

Správa Chomutov ŘSD pokročila s přípravou stavby, která má za cíl přispět ke snížení počtu nehod na současné křižovatce U Kapličky u města Lovosice. Křížení silnic I/15 a III/00817 (Siřejovická ulice) je nyní řešeno nevhodným způsobem. Nerespektování pravidel silničního provozu v tomto přehledn...


Příprava tunelu v Bílině pokračuje podle harmonogramu

Ředitelství silnic a dálnic drží postup přípravy s nastaveným harmonogramem i přesto, že bylo v průběhu zpracování rozhodnuto rozšířit technicko-ekonomickou studii (TES) kromě dvoupruhového tunelu i o variantu plně čtyřpruhovou. „Máme hotový koncept studie, který jsme již připomínkovali. V nejb...


Průjezd Bílinou bude plynulejší

ŘSD pokročilo v přípravě stavby, která řidičům usnadní cestu přes město Bílina. V přilehlém prostoru u stávající okružní křižovatky bude vybudován samostatný jízdní pás v délce 162 m. Díky tomu nebudou muset řidiči při cestě po silnici I/13 z centra Bíliny dále směrem na Most (ulice Bílinská) v...


Začíná oprava silnice I/13 u tepelné elektrárny Prunéřov

Jedná se o dopravně velmi silně zatížený úsek na trase Chomutov – Klášterec nad Ohří, který po provedeném diagnostickém průzkumu vykazuje nevyhovující skladbu konstrukce a nehomogenitu krytu vozovky. Opravu plánovalo ŘSD ČR provést již na podzim loňského roku, vzhledem k nové vyhlášce o odpadec...Dostavba dálnice D7 letos opět pokročí

Dostavba dálnice D7 od Slaného k provozovanému úseku u Postoloprt je jednou z hlavních priorit Ředitelství silnic a dálnic. „Mohu všechny přítomné ujistit, že finančně máme dostavbu chybějících úseků zajištěnou. V tomto roce máme prostředky jak na přípravu, tak na realizaci,“ uvedl na úvod setk...