Novinky - detail

Aktuální informace


Ředitelství silnic a dálnic zahájí v červenci Celostátní sčítání dopravy

Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti je prováděno v pětiletých cyklech. Jarní část sběru dat začíná obvykle v polovině dubna a končí 30. června. ŘSD ČR po dohodě s dodavatelem zakázky, kterým je konsorcium firem pod vedením Centra dopravního výzkumu v. v. i. Brno, přesunulo z ...

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Karviné na silnici I/67

„Nový obchvat významným způsobem odlehčí stávajícímu průtahu Karvinou od tranzitní dopravy. Výrazně se zlepší komfort jízdy, kdy bude doprava plynulejší, bez ovlivňování křižovatkami a pohybem pěších, jak je tomu na současném průtahu. Sníží se také hluková zátěž a dojde ke zvýšení bezpečnosti, ...