Novinky - detail

Aktuální informace

Pravidelné koordinační schůzky v Ústeckém kraji

Poslední pravidelná koordinační schůzka se uskutečnila v sídle krajského úřadu Ústeckého kraje 20. srpna 2019. Za ŘSD ČR byl přítomen ředitel Chomutovské správy Martin Vidimský, vedoucí úseku výstavby Marek Sotona a vedoucí provozního úseku Vít Plechatý. Za Krajský úřad se jednání zúčastnil...


Začíná oprava silnice I/13 u tepelné elektrárny Prunéřov

  Jedná se o dopravně velmi silně zatížený úsek na trase Chomutov – Klášterec nad Ohří, který po provedeném diagnostickém průzkumu vykazuje nevyhovující skladbu konstrukce a nehomogenitu krytu vozovky.  Rekonstrukce směrově nerozdělené komunikace I/13 v provozním staničení km 38,7...


Stavba I/62 Děčín–Vilsnice získala kolaudační souhlas

Ředitelství silnic a dálnic stavbu zprovoznilo 9. července 2018. Přeložku silnice I/62 Děčín–Vilsnice je posledním z úseků komplexní přestavby průtahu silnic I/13 a I/62 městem Děčín. Zprovozněná stavba umožnila odvedení tranzitní dopravy z dosavadního dopravně nevyhovujícího průjezdu Ústeckou ...


Správa Chomutov prohlubuje spolupráci s ČVUT

Intenzivní spolupráce správy Chomutov s Fakultou dopravní při ČVUT začala v roce 2015, kdy ČVUT zpracovávalo bezpečnostní inspekci na primární silniční síti v ČR (celkem 2100 km). Na území Ústeckého kraje byly sledovány včetně dálnice D8 i silnice I/6, I/8, I/30 a I/63. Jeden z nejvýznamněj...


Ředitelství silnic a dálnic zahajuje o víkendu opravu dálnice D1 u Prahy

Rozmisťování provizorního dopravního značení bude zahájeno 26. července ve večerních hodinách a potrvá do ranních nedělních hodin 28. července. Práce na dopravním značení budou probíhat pouze v noci, tj. dvě noci za sebou vždy od 21:00 do 09:00. Poté budou během neděle otevřeny přejezdy střední...