Novinky - detail

Aktuální informace

ŘSD představilo koncept technické studie tunelu v Bílině

Správa Chomutov svolala jednání v městském úřadu v Bílině za účelem projednání konceptu technicko-ekonomické studie (TES). Jednání se tak zúčastnili kromě starostky města Zuzany Schwarz Bařtipánové také její zástupkyně, vedoucí odboru dopravy, městská architektka a zástupce občanů. Předlo...


ŘSD se zúčastnilo novoročního setkání podnikatelů v Lounech

Neformálního setkání se zúčastnili všichni, kteří nějakým způsobem spolupracují s městem, kam patří i ŘSD ČR, které v nejbližších týdnech zahájí zkapacitnění stávající silnice I/7. Po úvodním slově starosty Loun Pavla Jandy dostali prostor zástupci Správy Chomutov, kteří přítomným p...


Tiskové prohlášení ŘSD ČR ve věci Supervizora systému elektronického mýta

Zadání zakázky na služby Supervizora:   Zadávací řízení veřejné zakázky na služby Supervizora systému elektronického mýta bylo zahájeno 21. 3. 2019. Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném zadávacím řízení a lhůta pro podání nabídek skončila 17. 5. 2019. Podány byly celkem dvě nabídky...


Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci

Předběžná tržní konzultace se uskuteční dne 27. 1. 2020 od 10:30 hodin ve velké zasedací místnosti na adrese zadavatele Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10. Příslušné podklady jsou níže ke stažení.   ...


Čerpání rozpočtu ŘSD v roce 2019

Díky vysokému čerpání přidělených prostředků má ŘSD aktuálně v realizaci 38 investičních akcí o celkové délce 230 km.  Jedná se o 113 km nových dálnic, 61 km modernizace D1 a 56 km silnic I. třídy, což jsou v převážné většině obchvaty. Podrobný seznam aktuálně realizovaných staveb je uveden v p...