Web Content Viewer (JSR 286)

Ředitelství silnic a dálnic

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Historie RSDHistorie RSD1. července 1967 bylo založeno Ředitelství dálnic Praha, současné Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dne 8. září 1967 došlo k poklepání základního kilometrovníku československých dálnic a k obnovení stavby dálnic v Československu, jež byla předtím dvakrát přerušena.

Plány na vznik nové organice, která bude zajišťovat investorskou, správní a údržbovou činnost při výstavbě a provozu dálnic v ČSSR vznikly v roce 1966. V tehdejším Středisku pro rozvoj silnic a dálnic (SRSD) sice fungoval pro investorskou přípravu výstavby dálnice dálniční odbor, z důvodu stálého nárůstu prací na přípravě výstavby a blížícího se začátku vlastní stavby se však počítalo s tím, že kromě SRSD bude zřízeno ještě Ředitelství dálnic.

Původních sedmdesát zaměstnanců

Ke vzniku nové organizace došlo rozdělením stávajícího SRSD. Při svém vzniku mělo Ředitelství dálnic Praha (ŘD) necelých 70 zaměstnanců, kteří se ze sídla SRSD v Hybernské ulici v Praze 1 přestěhovali do Husitské ulice v Praze 3. Kromě pražského ústředí měl podnik dislokovaná pracoviště v Brně-Komárově v Pompově ulici a v Bratislavě – tam bylo 15 pracovníků.

ŘD byla rozpočtová organizace ministerstva dopravy pro výkon funkce přímého investora dálnic a příslušejících staveb, jako jsou přivaděče, obslužná zařízení, cestmistrovství, a pro výkon majetkové správy těchto komunikací. Ředitelství dálnic zajišťovalo jak studijní přípravu dálničních tahů, tak předprojektovou přípravu, výkup a vyvlastnění pozemků i objednávání a schvalování projektové dokumentace. Ředitelství se tehdy skládalo z odborů ředitele, investičního a ekonomického náměstka.

V roce 1968 se pražské ústředí přestěhovalo do objektů zařízení staveniště Vojenských staveb Praha v Jihlavské ulici (nynější Hodonínská 364 v Praze 4-Michli). Brněnské pracoviště se v roce 1973 přestěhovalo do objektů zařízení staveniště Dopravních staveb Olomouc v Bohunické ulici v Brně-Heršpicích. Bratislavské pracoviště ŘD Praha se přestěhovalo do dvou kanceláří v Bratislavě-Palisády. V roce 1971 vzniklý pražský provozní úsek původně sídlil v dalším zařízení staveniště v Hanusově ulici a do Jihlavské ulice se přestěhoval až v roce 1984.

Historie RSDPodle zákona o československé federaci z roku 1968 došlo od 1. dubna 1969 k rozdělení podniku. Pro území ČSR zůstalo Ředitelství dálnic Praha s dislokovaným pracovištěm v Brně, z bratislavského pracoviště vzniklo pro území SSR samostatné Riaditeľstvo diaľníc Bratislava (RD). České ředitelství podléhalo ministerstvu dopravy ČSR, slovenské spadalo pod ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací SSR. Dnem 1. dubna 1971 bylo zřízeno federální ministerstvo dopravy (FMD), které převzalo řízení ŘD i RD od rušených národních ministerstev dopravy.

První dálnice

Těžiště prací se v té době nacházelo na trase Praha–Brno–Bratislava, kde od roku 1971 do roku 1980 docházelo ke zprovozňování jednotlivých úseků. Prvním úsekem dálnice na území ČSSR otevřeným pro veřejnost se stal 12. července 1971 úsek Spořilov–Mirošovice v délce 22,5 kilometru spolu s benešovskou přípojkou.

Postupný vývoj a transformace ŘSD až do dnešní podoby vždy vyplývaly z dané doby. Nicméně platí, že od roku 1971 dodnes, bylo postaveno a zprovozněno přes 700 kilometrů dálnic a přes 400 kilometrů rychlostních silnic. K tomu je třeba také připočíst stovky nových kilometrů silnic nižších tříd, které spadaly a nebo stále spadají pod Ředitelství silnic a dálnic.

Vnitřní organizační struktura je určena organizačním řádem. Vzhledem k celostátní působnosti organizace jsou její útvary dislokovány na území celé republiky.

Organizační struktura Ředitelství silnic a dálnic ČR.pdf

Organizační struktura Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Ing. Jan Kroupa, FEng.
Generální ředitel ŘSD


Datum a místo narození: 5. února 1979 v Novém Městě na Moravě.

Vzdělání: stavební fakulta ČVUT, obor Konstrukce a dopravní stavby.

Kariéra na ŘSD:

  • na ŘSD nastoupil během studia v roce 2004, na starost měl přípravu a realizaci staveb Závodu Praha,
    včetně modernizace dálnice D1;
  • od 10.1.2012 byl jmenován vedoucím úseku výstavby dálnic na Závodu Praha;
  • od 1. 10. 2012 byl jmenován ředitelem Závodu Praha;
  • dne 10.12.2014 byl jmenován generálním ředitelem ŘSD ČR

Rodina: má 3 děti

Datum Název Odkazy, soubory a citace
14.1.2019 Český rozhlas - Proč se dálnice v Česku staví pomalu? https://radiozurnal.rozhlas.cz/proc-se-dalnice-v-cesku-stavi-pomalu-7725379
2.1.2019 ČT - Výstavba nových dálnic v roce 2019 (od 15. minuty) https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/219411058290102/
17.12.2018 ČT24 - Problémy na dálnici D1 https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/218411058131217/
12.8.2018 Seznam Zprávy - rozhovor Poláci nás válcují ve stavění dálnic, máme se od nich co učit https://www.seznamzpravy.cz/clanek/polaci-nas...
31.7.2018 ČT - Události, komentáře https://www.ceskatelevize.cz/porady/...
19.7.2018 Český rozhlas - Omlouvám se řidičům za zdržení. Opravy dálnic nám ale komplikují ekologové, tvrdí ředitel ŘSD Kroupa https://plus.rozhlas.cz/...
31.5.2018 ČT - Máte slovo http://www.ceskatelevize.cz/porady/...
1.2.1018 ČT24 - Plány na zlepšení dopravních cest http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/...
29.10.2017 ČT24 - Otázky Václava Moravce http://www.ceskatelevize.cz/porady/...
2. 8. 2017 ČT24 - Ředitel ŘSD: Řada sdružení s přípravou dálnice pomáhá. Z D11 mám ale bol v duši http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/...
3.7.2017 ČT24 - Cestujeme o prázdninách http://www.ceskatelevize.cz/porady/...
10.4.2017 E15 - Lidé neznají územní plány, pak je dálnice překvapí GR_pro_E15.pdf
9. 2. 2017 iDnes.cz TV - Ředitel ŘSD Kroupa: Všechny letos plánované stavby zahájíme video.idnes.cz/?c=A170208...
31.1.2017 Český rozhlas - Ani v roce 2017 nejsou problémem finance, říká k výstavbě dálnic Jan Kroupa www.rozhlas.cz/strednicechy...
8.1.2017 ČT24 - Otázky Václava Moravce www.ceskatelevize.cz/ivysilani...
16.12.2016 ČRo Plus. Jan Kroupa host Interview Plus Rozhovor_s_GR_CRO_Plus.pdf
6.12.2016 ČT24 - Události, komentáře. Rozhovor: Jak jsou na tom české dálnice? www.ceskatelevize.cz/ivysilani/udalosti-komentare...
21.11.2016 ČRo Radiožurnál, rozhovor. Podaří se dokončit rekonstrukci D1 do tří let? Rozhovor-Podari-se-dokoncit-rek-d1-do-3-let.pdf
19.10.2016 Silniční konference 2016 - rozhovor pro TVstav https://youtu.be/kaFdlNduOx8
15.10.2016 Dálnici D1 opravíme do 4 let, přislíbil v Pressklubu šéf silnic Kroupa! www.frekvence1.cz/radio/zaznamy-poradu/dalnici-d1-opravime...
Přepis záznamu:
Jan_Kroupa_v_Pressklubu_Frekvence_1.pdf
16.9.2016 Rozhovor pro MFD: Dámeřidičům víc informací, aby se vyhnuli kolonám Jan_Kroupa-rozhovor_pro_MFD_2016-09-16.pdf
7.6.2016 Jak se vyvíjí výstavba středočeských dálnic? Situaci popsal Jan Kroupa www.rozhlas.cz/strednicechy...
9.5.2016 90´ ČT24 - Modernizace D1 v poločase. www.ceskatelevize.cz/porady/...
10.4.2016 Život v kolonách. V Aktech OVM s šéfem Ředitelství silnic a dálnic Janem Kroupou. Otázky Václava Moravce 2. část - od 35:07 minuty

www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce...
22.2.2016 V opravách silnic máme obrí dluh, ale doháníme ho V_opravach_silnic.pdf
23.12.2015 Z Freistadtu k Linci řidiči frčí po nové silnici. V Česku stavba vázne budejovice.idnes.cz/k-linci-ridici-jedou-po-nove-silnici-d6w

Také výkupy pozemků na budoucím obchvatu krajského města teď postupují rychle kupředu,“ prohlásil generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.
15.12.2015 Rádio Impuls / přepis Rozhovor_s_reditelem_RSD_Janem_Kroupou.pdf
12.12.2015 Léta volají po obchvatu. Začne konečně jeho výstavba? Lide_volaji_po_obchvatu.pdf
11.12.2015 Na R6 se budou stavět tři části Na_R6_se_budou_stavet_tri_casti.pdf
6.12.2015 Týdeník Dotyk: Budování dálnic ohroženo, 64 úseků se nemůže začít stavět www.denik.cz/ekonomika/

Z mého pohledu je to naprosto zásadní problém, největší, který musíme řešit a zároveň nemáme možnost výsledek jakkoliv ovlivnit." uvedl v rozhovoru pro týdeník Dotyk Jan Kroupa, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.
4.12.2015 České dálnice. Cesta do pekel Ceske_dalnice_Cesta_do_pekel.pdf
3.12.2015 Příprava nových úseků silnice R6 pokročila Priprava_novych_useku_silnice_R6_pokrocila.pdf
1.12.2015 Půjde to rychleji, slibují si poslanci od nového výkupu dálničních pozemků www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/

Novela řeší i to, že můžeme vyvlastňovat spoluvlastnický podíl a že stanovujeme minimální cenu ve věcném břemenu. Umožňuje nám směny pozemků. Je to komplexní novela, která zareagovala na praxi.“ Jan Kroupa generální ředitel ŘSD
26.11.2015 Na obchvat kolem Žďáru vjela první auta, dopravě se uleví Na_obchvat_kolem_Zdaru_vjela_prvni_auta.pdf
14.9.2015 Dalších osm kilometrů dálnice D3 začnou na jihu Čech stavět za týden budejovice.idnes.cz
13.9.2015 Otázky Václava Moravce 2. část, od 38:20 minuty www.ceskatelevize.cz/
3.8.2015 Dálnice D1 se začne u Brna opravovat v úterý www.denik.cz/ekonomika/dalnice-d1-se-zacne-u-brna-opravovat-v-utery-20150803.html
31.7.2015 ŘSD podepsalo s Českou telekomunikační infrastrukturou smlouvu o spolupráci www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/RSD-podepsalo-s-Ceskou-telekomunikacni-infrastrukturou-smlouvu-o-spolupraci-387362
31.7.2015 Dálnice D1 a D2 u Brna: Chystají se rozsáhlé rekonstrukce, začnou už zítra www.auto.cz/dalnice-d1-a-d2-u-brna-chystaji-se-rozsahle-rekonstrukce-zacnou-uz-zitra-88470
31.7.2015 Češi a Poláci dali zelenou rychlostní silnici rychlostní silnici R11 - S3 Cesi_a_Polaci_dali_zelenou_rychlostni_silnici_rychlostni_silnici_R11.pdf
26.7.2015 MAPA: Podívejte se, kde brzy vyrostou městské obchvaty ekonomika.idnes.cz/mapa-budoucich-obchvatu-0sl-/ekonomika.aspx?c=A150724_174534_ekonomika_rny
22.7.2015 Městům uleví obchvaty. Přibudou jich desítky Mestum-ulevi-obchvaty.pdf
18.7.2015 Letní uzavírky v Česku: Musíme to prostavět www.auto.cz/letni-uzavirky-v-cesku-musime-to-prostavet-88279
17.7.2015 Nový úsek dálnice připojí Přerov Novy-usek-dalnice-pripoji-Prerov.pdf
17.7.2015 Železničářům i silničářům chybí technici. Loví na školách Zeleznicarum-i-silnicarum-chybi-technici.pdf

Profil zadavatele:

Profil zadavatele ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění naleznete na této adrese:

https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Ukončené zakázky naleznete v archivu výše uvedeného profilu zadavatele.

Pro přímý přístup adresa:
https://zakazky.ecentre.cz/nabidkaEcentre/archivZakazkaList.seam

__________________________________________________________________________

Veřejné zakázky:

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu elektronického tržiště

V souladu s usneseními vlády ČR 624 ze dne 21. 6. 2017 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek přestává Ředitelství silnic a dálnic ČR |(ŘSD) dnem 1. 7. 2017 používat elektronické tržiště TENDERMARKET, které bude nově zpoplatněno.

Dnem 1. 7. 2017 bude ŘSD pro zadávání veřejných zakázek na vybrané komodity používat Národního elektronický nástroj (NEN), který není pro zadavatele zpoplatněn.

Současně ŘSD informuje, že dnem 7. 6. 2017 zaregistrovalo nový profil zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/profil/rsd  v NEN.

__________________________________________________________________________

I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)

Na níže uvedeném odkazu poskytuje zadavatel nad rámec povinností volně ke stažení Díl 5 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

http://www.rsd.cz/static/PD_I_13 Trebusice_MUK.zip

_______________________________________________________________________

Zadavatel dodavatelům zdarma poskytuje software, který umožňuje připojení uznávaného elektronického podpisu ke všem souborům bez ohledu na jejich formát, a to prostřednictvím hash souboru s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořeným otiskem z originálního souboru (hash soubor ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořený pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA). Software lze použít např. pro elektronický podpis archivu (zip souboru) obsahujícího jednotlivé přílohy smlouvy a jeho použití dodavatelem je zcela dobrovolné (zadavatel software poskytuje jako nadstandardní službu dodavatelům, kteří nemají vlastní softwarové řešení).

Software ke stažení: p7sSigner

 

Ing. Radek Mátl
ředitel úseku výstavby ŘSD ČR
Usek_vystavby_reditel.pdf

Ing. Matouš Vydra
ředitel úseku ekonomického ŘSD ČR
Ekonomicky_usek_reditel.pdf

Ing. Václav Nestrašil
ředitel úseku provozovatele elektronického mýta
Usek_provoz_el_myta_reditel.pdf

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.
ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR
Usek_kontroly_kvality_staveb_reditel.pdf

Mgr. Stanislav Krčil
ředitel úseku správního ŘSD ČR
Usek_spravni_reditel.pdf

Jan Pejchal
ředitel úseku informatiky ŘSD ČR
Usek_informatiky_reditel.pdf


Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel Závodu Praha ŘSD ČR
Zavod_Praha_reditel.pdf

Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno ŘSD ČR
Zavod_Brno_reditel.pdf


Ing. Vladimíra Hrušková
ředitelka Správy Č. Budějovice ŘSD ČR
Sprava_C_Budejovice_reditelka.pdf

Ing. Zdeněk Kuťák
ředitel Správy Plzeň ŘSD ČR
Sprava_Plzen_reditel.pdf

Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel Správy Karlovy Vary ŘSD ČR
Sprava_K_Vary_reditel.pdf

Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov ŘSD ČR
Sprava_Chomutov_reditel.pdf

Ing. Jan Wohlmuth 
ředitel Správy Liberec ŘSD ČR
Sprava_Liberec_reditel.pdf

Ing. Marek Novotný
ředitel Správy Hradec Králové ŘSD ČR
Sprava_Hradec_Kralove_reditel.pdf

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR
Sprava_Pardubice_reditel.pdf

Ing. Marie Tesařová
ředitelka Správy Jihlava ŘSD ČR
Sprava_Jihlava_reditelka.pdf

Ing. Martin Smolka, MBA
ředitel Správy Olomouc ŘSD ČR
Sprava_Olomouc_reditel.pdf

Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín ŘSD ČR
Sprava_Zlin_reditel.pdf

Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR
Sprava_Ostrava_reditel.pdf

Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2018

ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2018
ŘSD - poradci a poradní orgány 2018


Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2017

ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2017
ŘSD - poradci a poradní orgány 2017


Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2016

ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2016
ŘSD - poradci a poradní orgány 2016


Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2015

ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2015
ŘSD - poradci a poradní orgány 2015


Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2014

ŘSD - poradci a poradní orgány
ŘSD - poradci a poradní orgány 2014

Přehled externích poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2013

ŘSD - poradci a poradní orgány
ŘSD - poradci a poradní orgány 2013