Web Content Viewer (JSR 286)

Ředitelství silnic a dálnic

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Historie RSDHistorie RSD1. července 1967 bylo založeno Ředitelství dálnic Praha, současné Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dne 8. září 1967 došlo k poklepání základního kilometrovníku československých dálnic a k obnovení stavby dálnic v Československu, jež byla předtím dvakrát přerušena.

Plány na vznik nové organice, která bude zajišťovat investorskou, správní a údržbovou činnost při výstavbě a provozu dálnic v ČSSR vznikly v roce 1966. V tehdejším Středisku pro rozvoj silnic a dálnic (SRSD) sice fungoval pro investorskou přípravu výstavby dálnice dálniční odbor, z důvodu stálého nárůstu prací na přípravě výstavby a blížícího se začátku vlastní stavby se však počítalo s tím, že kromě SRSD bude zřízeno ještě Ředitelství dálnic.

Původních sedmdesát zaměstnanců

Ke vzniku nové organizace došlo rozdělením stávajícího SRSD. Při svém vzniku mělo Ředitelství dálnic Praha (ŘD) necelých 70 zaměstnanců, kteří se ze sídla SRSD v Hybernské ulici v Praze 1 přestěhovali do Husitské ulice v Praze 3. Kromě pražského ústředí měl podnik dislokovaná pracoviště v Brně-Komárově v Pompově ulici a v Bratislavě – tam bylo 15 pracovníků.

ŘD byla rozpočtová organizace ministerstva dopravy pro výkon funkce přímého investora dálnic a příslušejících staveb, jako jsou přivaděče, obslužná zařízení, cestmistrovství, a pro výkon majetkové správy těchto komunikací. Ředitelství dálnic zajišťovalo jak studijní přípravu dálničních tahů, tak předprojektovou přípravu, výkup a vyvlastnění pozemků i objednávání a schvalování projektové dokumentace. Ředitelství se tehdy skládalo z odborů ředitele, investičního a ekonomického náměstka.

V roce 1968 se pražské ústředí přestěhovalo do objektů zařízení staveniště Vojenských staveb Praha v Jihlavské ulici (nynější Hodonínská 364 v Praze 4-Michli). Brněnské pracoviště se v roce 1973 přestěhovalo do objektů zařízení staveniště Dopravních staveb Olomouc v Bohunické ulici v Brně-Heršpicích. Bratislavské pracoviště ŘD Praha se přestěhovalo do dvou kanceláří v Bratislavě-Palisády. V roce 1971 vzniklý pražský provozní úsek původně sídlil v dalším zařízení staveniště v Hanusově ulici a do Jihlavské ulice se přestěhoval až v roce 1984.

Historie RSDPodle zákona o československé federaci z roku 1968 došlo od 1. dubna 1969 k rozdělení podniku. Pro území ČSR zůstalo Ředitelství dálnic Praha s dislokovaným pracovištěm v Brně, z bratislavského pracoviště vzniklo pro území SSR samostatné Riaditeľstvo diaľníc Bratislava (RD). České ředitelství podléhalo ministerstvu dopravy ČSR, slovenské spadalo pod ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací SSR. Dnem 1. dubna 1971 bylo zřízeno federální ministerstvo dopravy (FMD), které převzalo řízení ŘD i RD od rušených národních ministerstev dopravy.

První dálnice

Těžiště prací se v té době nacházelo na trase Praha–Brno–Bratislava, kde od roku 1971 do roku 1980 docházelo ke zprovozňování jednotlivých úseků. Prvním úsekem dálnice na území ČSSR otevřeným pro veřejnost se stal 12. července 1971 úsek Spořilov–Mirošovice v délce 22,5 kilometru spolu s benešovskou přípojkou.

Postupný vývoj a transformace ŘSD až do dnešní podoby vždy vyplývaly z dané doby. Nicméně platí, že od roku 1971 dodnes, bylo postaveno a zprovozněno přes 700 kilometrů dálnic a přes 400 kilometrů rychlostních silnic. K tomu je třeba také připočíst stovky nových kilometrů silnic nižších tříd, které spadaly a nebo stále spadají pod Ředitelství silnic a dálnic.

Vnitřní organizační struktura je určena organizačním řádem. Vzhledem k celostátní působnosti organizace jsou její útvary dislokovány na území celé republiky.

Organizační struktura Ředitelství silnic a dálnic ČR.pdf

 

Ing. Radek Mátl
generální ředitel ŘSD ČR

 

Pracovní pozice na ŘSD ČR:

  • od 11. 10. 2004 – investiční referent oddělení výstavby a územních plánů,
  • od 01. 01. 2012 – vedoucí oddělení technické podpory,
  • od 15. 09. 2013 – vedoucí odboru realizace staveb (později odbor investiční přípravy staveb)
  • od 16. 01. 2015 – ředitel úseku výstavby
  • od 28. 07. 2019 – pověřen řízením ŘSD ČR
  • od 01. 10. 2019 – generální ředitel ŘSD ČR

Vzdělání:

Vystudoval studijní program dopravní inženýrství a spoje, na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze (získal titul Ing.).

 

Datum Název Odkazy, soubory a citace
24.9.2021 Rozhovor pro ČT24 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/221411058040924/
28.6.2021 Rozhovor pro iDNES.cz https://tv.idnes.cz/rozstrel/rozstrel-radek-matl-cely-zaznam.V210628_125202_idnestv_krr/
23.6.2021 Rozhovor pro ČT24 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/221411058040623/
26.1.2021 Rozhovor pro Český rozhlas Věřím, že prosadíme navrženou trasu dálnice D3, říká šéf Ředitelství silnic a dálnic | Region (rozhlas.cz)
11.1.2021 Sirdo.eu - Rok 2020 na ŘSD: Rekordní rozpočet a elektronizace. Koronavirus zefektivnil naše procesy, říká ředitel Mátl https://sirdo.eu/rok-2020-na-rsd-rekordni-rozpocet-a-elektronizace-koronavirus-zefektivnil-nase-procesy-rika-reditel-matl/
20.1.2020 Garaz.cz - Šéf ŘSD Mátl: Rekonstrukce dálnice D1 příští rok skončí https://www.garaz.cz/clanek/sef-rsd-matl-rekonstrukce-dalnice-d1-pristi-rok-skonci-21005113
10.11.2020 Stavební a investorké noviny - Aktuální priority ve výstavbě dálnic generálního ředitele ŘSD ČR https://tvstav.cz/prehrat-video/5723-aktualni-priority-ve-vystavbe-dalnic-generalniho-reditele-rsd-cr
7.8.2020 Radiožurnál - Problém dostavby dálnic spočívá v byrokracii a nestabilním financování, myslí si ředitel ŘSD https://radiozurnal.rozhlas.cz/problem-dostavby-dalnic-spociva-v-byrokracii-a-nestabilnim-financovani-mysli-si-8035169
17.3.2020 Zdopravy.cz - Klíčová je D1, i kdyby se ostatní stavby měly zastavit, říká šéf ŘSD Mátl https://zdopravy.cz/rozhovor-klicova-je-d1-i-kdyby-se-ostatni-stavby-mely-zastavit-rika-sef-rsd-matl-44829/
1.7.2020 Interview ČT24 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/220411058040701/
21.10.2019 Rozhovor s GŘ Ing. Radkem Mátlem na Frekvenci 1:
Na D1 pracují jen ty nejzkušenější firmy, věřím, že do roku 2021 bude dokončena
https://www.frekvence1.cz/audio-video?clanek=radek-matl-na-d1-pracuji-jen-ty-nejzkusenejsi-firmy-verim-ze-do-roku-2021-bude-dokoncena
16.9.2019 Zdopravy.cz: Rozhovor: Nárůst byrokracie kolem silnic je enormní, říká šéf ŘSD Mátl https://zdopravy.cz/rozhovor-narust-byrokracie-kolem-povolovani-silnic-je-enormni-rika-povereny-sef-rsd-matl-34322/
7.8.2019 Radiožurnál: Problém dostavby dálnic spočívá v byrokracii a nestabilním financování, myslí si ředitel ŘSD https://radiozurnal.rozhlas.cz/problem-dostavby-dalnic-spociva-v-byrokracii-a-nestabilnim-financovani-mysli-si-8035169

ŘSD ČR je členem platformy odpovědného zadavatele

Profil zadavatele:

Profil zadavatele ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění naleznete na této adrese:

https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Ukončené zakázky naleznete v archivu výše uvedeného profilu zadavatele.

Pro přímý přístup adresa:
https://zakazky.ecentre.cz/nabidkaEcentre/archivZakazkaList.seam

__________________________________________________________________________

Veřejné zakázky:

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu elektronického tržiště

V souladu s usneseními vlády ČR 624 ze dne 21. 6. 2017 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek přestává Ředitelství silnic a dálnic ČR |(ŘSD) dnem 1. 7. 2017 používat elektronické tržiště TENDERMARKET, které bude nově zpoplatněno.

Dnem 1. 7. 2017 bude ŘSD pro zadávání veřejných zakázek na vybrané komodity používat Národního elektronický nástroj (NEN), který není pro zadavatele zpoplatněn.

Současně ŘSD informuje, že dnem 7. 6. 2017 zaregistrovalo nový profil zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/profil/rsd  v NEN.

__________________________________________________________________________

Nákup osobního automobilu plug in hybrid

_______________________________________________________________________

Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek

Na níže uvedených odkazech poskytuje zadavatel dokumenty k předběžné tržní konzultaci "Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek".

Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek-pozvánka.zip
Zápis z předběžné tržní konzultace.zip
Shrnutí zásadních podnětů zaslaných účastníky PTK.pdf

_______________________________________________________________________

I/62 Malšovice, most ev. č. 62-015 (dopravní bodová závada)

Na níže uvedeném odkazu poskytuje zadavatel dokumenty z předběžné tržní konzultace u akce I/62 Malšovice, most ev. č. 62-015.

S62-Malsovice- most-ev-c- 62-015.zip

_______________________________________________________________________

I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)

Na níže uvedeném odkazu poskytuje zadavatel nad rámec povinností volně ke stažení Díl 5 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

http://www.rsd.cz/static/PD_I_13 Trebusice_MUK.zip

_______________________________________________________________________

Zadavatel dodavatelům zdarma poskytuje software, který umožňuje připojení uznávaného elektronického podpisu ke všem souborům bez ohledu na jejich formát, a to prostřednictvím hash souboru s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořeným otiskem z originálního souboru (hash soubor ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořený pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA). Software lze použít např. pro elektronický podpis archivu (zip souboru) obsahujícího jednotlivé přílohy smlouvy a jeho použití dodavatelem je zcela dobrovolné (zadavatel software poskytuje jako nadstandardní službu dodavatelům, kteří nemají vlastní softwarové řešení).

Software ke stažení: p7sSigner

  

Ing. Petr Kůrka
ředitel úseku výstavby ŘSD ČR
 

Ing. Matouš Vydra
ředitel úseku ekonomického ŘSD ČR
Ekonomicky_usek_reditel.pdf

Ing. Václav Nestrašil
ředitel úseku provozovatele elektronického mýta
Usek_provoz_el_myta_reditel.pdf

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.
ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR
Usek_kontroly_kvality_staveb_reditel.pdf

Mgr. Stanislav Krčil
ředitel úseku správního ŘSD ČR
ředitel úseku informatiky (pověřen řízením)
Usek_spravni_reditel.pdf


Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel Závodu Praha ŘSD ČR
Zavod_Praha_reditel.pdf

Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno ŘSD ČR
Zavod_Brno_reditel.pdf


Ing. Vladimíra Hrušková
ředitelka Správy Č. Budějovice ŘSD ČR
Sprava_C_Budejovice_reditelka.pdf

Ing. Zdeněk Kuťák
ředitel Správy Plzeň ŘSD ČR
Sprava_Plzen_reditel.pdf

Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel Správy Karlovy Vary ŘSD ČR
Sprava_K_Vary_reditel.pdf

Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov ŘSD ČR
Sprava_Chomutov_reditel.pdf

Ing. Jan Wohlmuth 
ředitel Správy Liberec ŘSD ČR
Sprava_Liberec_reditel.pdf

Ing. Marek Novotný
ředitel Správy Hradec Králové ŘSD ČR
Sprava_Hradec_Kralove_reditel.pdf

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR
Sprava_Pardubice_reditel.pdf

Ing. Marie Tesařová
ředitelka Správy Jihlava ŘSD ČR
Sprava_Jihlava_reditelka.pdf

Ing. Martin Smolka, MBA
ředitel Správy Olomouc ŘSD ČR
Sprava_Olomouc_reditel.pdf

Ing. Iva Chalupová, MBA
ředitelka Správy Praha ŘSD ČR
Sprava_Praha_reditelka.pdf

Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín ŘSD ČR
Sprava_Zlin_reditel.pdf

Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR
Sprava_Ostrava_reditel.pdf

Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2021

ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2021
 


Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2020

ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2020
ŘSD - poradci a poradní orgány 2020


Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2019

ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2019
ŘSD - poradci a poradní orgány 2019


Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2018

ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2018
ŘSD - poradci a poradní orgány 2018


Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2017

ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2017
ŘSD - poradci a poradní orgány 2017


Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2016

ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2016
ŘSD - poradci a poradní orgány 2016


Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2015

ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2015
ŘSD - poradci a poradní orgány 2015


Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2014

ŘSD - poradci a poradní orgány
ŘSD - poradci a poradní orgány 2014

Přehled externích poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2013

ŘSD - poradci a poradní orgány
ŘSD - poradci a poradní orgány 2013