Rich Text
Volná pracovní místa

Volná pracovní místa

Pracoviště-lokalita

Karlovy Vary

 

Náplň práce      

 • Výkon technického dozoru investora v plném rozsahu dle platných právních předpisů a směrnic majících vztah k provádění prací.
 • Kontrola postupu prací na dopravních stavbách (rozsah a kvalita prací, plnění harmonogramu, BOZP, kontrola technologické kázně,…) a podle potřeby navrhování a realizace nápravných opatření k odstranění zjištěných závad
 • Projednávání projektové dokumentace a ostatních dokladů stavby s orgány státní správy, samosprávy a účastníky veřejnoprávních řízení
 • Koordinace činnosti všech účastníků při přípravě a realizaci stavby
 • Zpracování agendy týkající se vlastní realizace staveb (věcné, finanční, časové plnění staveb)
 • Organizace a svolávání kontrolních dnů stavby
 • Kontrola a řízení týmu technických dozorů a specialistů, posuzujících realizační dokumentaci
 • Organizace a odpovědnost za předávací řízení (doklady, smlouvy, předání správcům)

 

 

Požadujeme

 • SŠ/VŠ (lze nahradit praxí min. 3 roky) vzdělání stavebního směru, obor dopravní stavby nebo pozemní stavitelství výhodou
 • Praxe v oboru dopravních staveb a orientace v problematice výstavby, rekonstrukcí a oprav dopravně inženýrských staveb (mostních objektů, komunikací, tunelů) výhodou
 • Základní orientace v technických a právních předpisech pozemních komunikací
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Organizační schopnosti

 

Nabízíme

 • Možnost odborného růstu
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky
 • Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

10. - 12. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 16. 3. 2018

(do předmětu uveďte „Investiční referent úseku výstavby-realizace staveb, Karlovy Vary“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Pracoviště-lokalita

Praha 10 - Záběhlice

 

Náplň práce

 • Podílení se na tvorbě závazných pracovních postupů
 • Zajištění hospodaření s energiemi v rámci organizace
 • Jednání s energetickými společnostmi
 • Zpracování podkladů pro centrální nákup energií
 • Sledování a kontrola dodržování technologických postupů
 • Optimalizace činností zajišťovaných SSÚD, Správami a Závody
 • Zajištění svodných činností v rámci evidence škodních událostí
 • Koordinace činností jednotlivých organizačních složek

 

Požadujeme

 • VŠ příp. SŠ vzdělání technického zaměření
 • Znalost problematiky hospodaření s energiemi výhodou
 • Orientace v platné legislativě výhodou
 • Znalost postupu likvidace škodních událostí výhodou
 • Praxe v oboru údržby a oprav pozemních komunikací vítána
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Ochota učit se
 • Trestní bezúhonnost
 • Samostatné rozhodování
 • Schopnost přesvědčit

 

Nabízíme

 • Zajímavou a různorodou práci
 • Spolupráci na projektech v celorepublikové působnosti
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky
 • Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

12. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 16. 3. 2018

(do předmětu uveďte „Technický pracovník do odd. správy silnic“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, irena.jelinkova@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Pracoviště-lokalita

Praha 4

 

Náplň práce

 • Kontrola a metodická podpora veřejných zakázek v rámci celé administrace
 • Spolupráce na tvorbě zadávacích podmínek veřejných zakázek
 • Spolupráce na tvorbě a úpravě vzorů zadávacích dokumentací včetně smluv a dalších souvisejících dokumentů
 • Administrace významných veřejných zakázek
 • Tvorba podání na ÚOHS a navazující soudní řízení, tvorba rozhodnutí o námitkách
 • Spolupráce na tvorbě zadávacích podmínek v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • Další dílčí činnosti spojené s agendou odboru veřejných zakázek

 

Požadujeme

 • Ukončené VŠ magisterské studium právního nebo ekonomického směru
 • Praxe v oblasti veřejných zakázek nebo v oblasti poskytování právních služeb výhodou
 • Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Aspi)
 • Pracovitost a ochota vzdělávat se
 • Trestní bezúhonnost
 • Komunikační dovednosti a velmi dobré vyjadřovací schopnosti zejména v písemném projevu
 • Týmová spolupráce

 

Nabízíme

 • Perspektivní a zajímavou práci u jednoho z největších zadavatelů veřejných zakázek v ČR
 • Možnost dalšího odborného růstu, který Vám zajistí i dobré budoucí uplatnění na trhu práce
 • Další vzdělávání
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky
 • Služební notebook, mobilní telefon
 • Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, možnost i zkráceného pracovního úvazku

 

Platové podmínky

12. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb.,  příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 14. 3. 2018

(do předmětu uveďte „Referent majetkové správy pro veřejné zakázky, odd. metodiky a kontroly“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Pracoviště-lokalita

Brno, Šumavská ul.

 

Náplň práce

 • Zajištění kompletního chodu podatelny a výpravny organizačního útvaru,
 • Obsluha elektronického systému spisové služby, datové schránky, e-podatelny, příjem žádostí a dalších dokumentů,
 • Zajištění elektronických kopií dokumentů,
 • Řešení požadavků na dohledání písemností (dokumentů) v archivu spisové služby,
 • E-mailová a telefonická komunikace se zaměstnanci i externími subjekty,
 • Jednání s Českou poštou.

 

Požadujeme

 • SŠ vzdělání nebo ÚSO s výučním listem,
 • Zkušenosti z administrativy,
 • Zkušenost na podatelně nebo poště je velmi vítaná,
 • Uživatelská znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, výhodou je znalost Access),
 • Dovednost písemné a telefonické komunikace,
 • Schopnost samostatně plnit úkoly,
 • Loajalita, zodpovědnost, flexibilita, spolehlivost, pečlivost.

 

Nabízíme

 • Zázemí a stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky
 • Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity
 • možnost osobního rozvoje v podobě dalšího vzdělávání

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

8. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 14. 3. 2018

(do předmětu uveďte „Referent majetkové správy na ekonomický úsek, Brno“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Pracoviště-lokalita

Praha 4

 

Náplň práce

 • Zpracování návrhů dodatečných informací, vyřizování opravných prostředků (námitek), podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zpracování dalších dokumentů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek
 • Zpracování vzorových zadávacích dokumentací
 • Zpracování vzorů smluv a metodická podpora ve smluvních závazkových vztazích (smlouvy na zhotovení stavebních prací – FIDIC, smlouvy na dodávky a služby, IT problematika, údržba silnic a dálnic, projekční práce apod.)
 • Metodická a kontrolní činnost ve vztahu k útvarům v rámci celé ČR
 • Případná školící činnost či administrace prioritních veřejných zakázek
 • Příprava a kontrola zadávání veřejných zakázek
 • Spolupráce na tvorbě vnitřních předpisů a pravidel pro oblast zadávání veřejných zakázek
 • Další související právní činnosti v rámci Odboru veřejných zakázek

 

Požadujeme

 •  VŠ vzdělání právního směru
 • Praxe výhodou - vhodné i pro absolventy
 • Zkušenost se zpracováním opravných prostředků nebo stanovisek výhodou
 • Znalost zákona č. 137/2006 Sb. výhodou, znalost nového zákona č. 134/2016 Sb. (základní orientace)
 • Znalost práce s ASPI vítána
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz sk. B je výhodou
 • Trestní bezúhonnost
 • Komunikační dovednosti a velmi dobré vyjadřovací schopnosti zejména v písemném projevu
 • Týmová spolupráce

 

Nabízíme

 • Odborně zajímavou práci se širokým rozsahem činností ve vztahu k veřejným zakázkám a smluvním závazkovým vztahům
 • Možnost dalšího odborného růstu
 • Pravidelná školení, včetně nového zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky
 • Služební notebook, mobilní telefon
 • Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, možnost i zkráceného pracovního úvazku

 

Platové podmínky

12. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz  do 14. 3. 2018

(do předmětu uveďte „Právník“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

Pracoviště – lokalita

Praha 4

 

Náplň práce

 • Evidence a administrace účetních dokladů
 • Kontrola náležitostí před zaúčtováním faktur
 • Účtování bankovních výpisů

 

Požadujeme

 • SŠ vzdělání ekonomického směru
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Spolehlivost, pečlivost a samostatnost
 • Pozice je vhodná pro absolventy

 

Nabízíme

 • Stabilitu státní příspěvkové organizace,  
 • Pružná pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky
 • Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Hned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

 

Platové podmínky

10. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního ohodnocení a odměn

 

Způsob a termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 13. 3. 2018

(do předmětu uveďte „Účetní junior“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

Pracoviště-lokalita

Brno, Šumavská ul.

 

Náplň práce

 • Podílí se na přípravě investičních a neinvestičních akcí zajišťovaných úsekem výstavby dálnic
 • Navrhuje postup přípravy přidělených staveb
 • Koordinuje a usměrňuje přípravu přidělených staveb
 • Zajišťuje věcnou kontrolu plnění na základě uzavřených smluv a na základě provedené kontroly uplatňuje příslušná opatření
 • Zajišťuje potřebné podklady a projektové dokumentace pro přípravu přidělených staveb.
 • Zajišťuje kontrolu projektových dokumentací
 • Organizuje a řídí kontrolní dny a výrobní výbory při zajištění činností spojených s přípravou přidělených staveb
 • Zajišťuje realizaci staveb
 • Zajišťuje v průběhu realizace přidělených staveb vztahy k orgánům státní správy a fyzickým a právnickým osobám, které jsou dotčené stavbou
 • Zajišťuje převzetí staveb / stavebních objektů od zhotovitelů
 • Zajišťuje předání staveb / stavebních objektů následným majetkovým správcům
 • Zajišťuje kolaudace staveb / stavebních objektů
 • Zpracovává kontrolní zprávy o postupu prací a závěrečné vyhodnocení akce
 • Plánuje finanční prostředky a průběžně kontroluje čerpání rozpočtu
 • Zajišťuje věcnou kontrolu faktur vč. všech potřebných podkladů
 • Komunikuje s řídícími a kontrolními orgány vč. zajištění a zpracování podkladů
 • Vykonává činnosti spojené s přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z OPD

 

Požadujeme

 • VŠ vzdělání technického směru, obor dopravní stavby
 • Praxe při projektování, výstavbě dopravních staveb výhodou
 • ŘP skupiny B (aktivní řidič)
 • PC – uživatelská znalost
 • Základní orientace v technických a právních předpisech pozemních komunikací
 • Částečná znalost 1 světového jazyka – orientace v textu
 • Trestní bezúhonnost
 • Organizační schopnosti, samostatnost

 

Nabízíme

 • Zajímavou a různorodou práci
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky
 • Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

11. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 9. 3. 2018

(do předmětu uveďte „Investiční referent na úsek výstavby dálnic“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR

je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.

Nyní přijmeme do pracovního poměru

 

Dělník dálniční údržby – řidič, Mankovice

                                                                                                                              

Pracoviště-lokalita

Středisko správy a údržby dálnice Mankovice

Mankovice 157, 742 35  Mankovice

Náplň práce

·         Řízení vozidla zajišťující zimní a letní údržbu pozemních komunikacích

·         Přes zimu zajišťování zimní údržby pozemních komunikacích; přes léto údržba krajnic, vozovek, sekání travních porostů kolem komunikací, čištění příkopů, úklid odpočívek

·         Veškeré práce při údržbě, opravách a odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice a jejího příslušenství za provozu a při dodržení bezpečnostních předpisů

·         Zajišťování údržby přiděleného vozidla ve stanoveném rozsahu

·         Obsluha přidělených mechanizačních prostředků při pracích spojených s údržbou dálnice

·         Periodická údržba svěřené techniky včetně vedení dokumentace

 

Požadujeme

·         Střední odborné vzdělání s výučním listem

·         Profesní průkaz + řidičské oprávnění sk. C, E

·         Strojnický průkaz na kolové nakladače výhodou

·         Dopravně psychologické vyšetření

·         Čistý rejstřík trestů

·         Samostatnost, pečlivost

Nabízíme

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Po zapracování přiznání osobního příplatku

·         5 týdnů dovolené, stravovací poukázky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

Termín nástupu

Dle dohody

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky

6. platová třída dle NV ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, zvláštní příplatek a příplatek za směnný provoz. Dále  možnost osobního příplatku a odměn.

 

Bližší informace na tel. 602 714 439 nebo 720 053 005

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: mankovice@rsd.cz

Upozornění

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

 

Pracoviště-lokalita

Středisko správy a údržby dálnice D11 (SSÚD Pravy)

Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč

Náplň práce

·     Řízení vozidla zajišťující zimní a letní údržbu pozemních komunikacích

·     Přes zimu zajišťování zimní údržby pozemních komunikacích; přes léto údržba krajnic, vozovek, sekání travních porostů kolem komunikací, čištění příkopů, úklid odpočívek

·     Veškeré práce při údržbě, opravách a odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice a jejího příslušenství za provozu a při dodržení bezpečnostních předpisů

·     Zajišťování údržby přiděleného vozidla ve stanoveném rozsahu

·     Obsluha přidělených mechanizačních prostředků při pracích spojených s údržbou dálnice

·      Periodická údržba svěřené techniky včetně vedení dokumentace

 

Požadujeme

·     Střední odborné vzdělání s výučním listem

·     Profesní průkaz + řidičské oprávnění sk. C, E

·     Strojnický průkaz na kolové nakladače výhodou

·     Dopravně psychologické vyšetření

·     Čistý rejstřík trestů

·     Samostatnost, pečlivost, odpovědnost

Nabízíme

·      Stabilitu státní příspěvkové organizace

·       Po zapracování přiznání osobního příplatku

·       5 týdnů dovolené, stravovací poukázky

·       Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

Termín nástupu

Dle dohody

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky

6. platová třída dle NV ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe

 

Bližší informace na tel. 241 084 882 v pracovních dnech od 6:30 do 14:00 hod.

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: vladimira.likarova@rsd.cz

 

Upozornění

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Pracoviště-lokalita

Brno, Šumavská ul.

 

Náplň práce

·         Podílí se na přípravě investičních a neinvestičních akcí zajišťovaných úsekem výstavby silnic

·         Navrhuje postup přípravy přidělených staveb

·         Koordinuje a usměrňuje přípravu přidělených staveb

·         Je odpovědný za plánování, zpracování a průběh veřejných zakázek na přidělených stavbách

·         Zajišťuje věcnou kontrolu plnění na základě uzavřených smluv a na základě provedené kontroly uplatňuje příslušná opatření

·         Zajišťuje potřebné podklady a projektové dokumentace pro přípravu přidělených staveb.

·         Zajišťuje kontrolu projektových dokumentací

·         Organizuje a řídí kontrolní dny a výrobní výbory při zajištění činností spojených s přípravou přidělených staveb

·         Zajišťuje předání staveb / stavebních objektů následným majetkovým správcům

·         Plánuje finanční prostředky a průběžně kontroluje čerpání rozpočtu

·         Zajišťuje věcnou kontrolu faktur vč. všech potřebných podkladů

·         Komunikuje s řídícími a kontrolními orgány vč. zajištění a zpracování podkladů

 

Požadujeme

·         SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru, obor dopravní stavby výhodou

·         Praxe v oboru výhodou

·         ŘP skupiny B

·         PC – uživatelská znalost

·         Základní orientace v technických a právních předpisech pozemních komunikací

·         Trestní bezúhonnost

·         Organizační schopnosti, samostatnost

 

Nabízíme

·         Zajímavou a různorodou práci

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Pružnou pracovní dobu

·         5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

11. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 6. 3. 2018

(do předmětu uveďte „Investiční referent na úsek výstavby silnic“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracoviště-lokalita

Praha, Pankrác

 

Náplň práce

·         Koordinace činnosti všech účastníků při přípravě a realizaci stavby

·         Koordinace majetkoprávní přípravy, přípravy projektové dokumentace staveb

·         Projednávání projektové dokumentace a ostatních dokladů stavby s orgány státní správy, samosprávy a účastníky veřejnoprávních řízení

·         Organizace a kontrola zpracování podkladů pro zadání, projektů staveb a podkladů pro uzavření smluv na dodávku stavebních prací

·         Zpracování agendy týkající se vlastní realizace staveb (věcné, finanční, časové plnění staveb)

·         Kontrola postupu prací na stavbách (rozsah a kvalita prací, plnění harmonogramu, BOZP,…) a podle potřeby návrhování a realizace nápravných opatření k odstranění zjištěných závad

·         Ve spolupráci s TDI (Technický dozor investora) svolávání kontrolních dnů stavby

·         Organizace a odpovědnost za předávací řízení (doklady, smlouvy, předání správcům)

 

Požadujeme

·         VŠ příp. SŠ vzdělání (lze nahradit min. praxí 5 let) stavebního zaměření, dopravní stavby - výhodou

·         Zkušenost s investiční výstavbou výhodou

·         Zkušenost s liniovou výstavbou – velkou výhodou

·         Praxe velkou výhodou, ale vhodné i pro absolventy

·         Bezpečná orientace v projektové dokumentaci

·         Organizační schopnosti

·         Ochota učit se

·         Uživatelská znalost MS Office

·         Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

·         Trestní bezúhonnost

 

Nabízíme

·         Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Pružnou pracovní dobu

·         5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

10. – 12. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 5. 3. 2018

(do předmětu uveďte „Hlavní inženýr přípravy“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracoviště-lokalita

Praha 4

 

Náplň práce

·         Kontrola a metodická podpora veřejných zakázek v rámci celé administrace

·         Spolupráce na tvorbě zadávacích podmínek veřejných zakázek

·         Spolupráce na tvorbě a úpravě vzorů zadávacích dokumentací včetně smluv a dalších souvisejících dokumentů

·         Administrace významných veřejných zakázek

·         Tvorba podání na ÚOHS a navazující soudní řízení, tvorba rozhodnutí o námitkách

·         Spolupráce na tvorbě zadávacích podmínek v oblasti zadávání veřejných zakázek

·         Další dílčí činnosti spojené s agendou odboru veřejných zakázek

 

Požadujeme

·         Ukončené VŠ magisterské studium právního nebo ekonomického směru

·         Praxe v oblasti veřejných zakázek nebo v oblasti poskytování právních služeb výhodou

·         Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Aspi)

·         Pracovitost a ochota vzdělávat se

·         Trestní bezúhonnost

·         Komunikační dovednosti a velmi dobré vyjadřovací schopnosti zejména v písemném projevu

·         Týmová spolupráce

 

Nabízíme

·         Perspektivní a zajímavou práci u jednoho z největších zadavatelů veřejných zakázek v ČR

·         Možnost dalšího odborného růstu, který Vám zajistí i dobré budoucí uplatnění na trhu práce

·         Další vzdělávání

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Pružnou pracovní dobu

·         5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky

·         Služební notebook, mobilní telefon

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, možnost i zkráceného pracovního úvazku

 

Platové podmínky

12. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb.,  příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 26. 2. 2018

(do předmětu uveďte „Referent majetkové správy pro veřejné zakázky, odd. metodiky a kontroly“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, irena.jelinkova@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracoviště-lokalita

Správa Chomutov – Ústecký kraj

 

Náplň práce

·         Kontrola a vyhodnocení provádění běžné údržby silnic, navrhování případných opatření

·         Zpracování podkladů z centrálně zajištěných měření o stavu silnic a jejich zapracování
do výrobního plánu správy

·         Zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na údržbu
a opravy silnic I. třídy

·         Spolupráce s dopravním inspektorátem Policie ČR v oblasti působnosti

·         Evidence a vyhodnocení úseků s častými dopravními nehodami (nehodová místa)

·         Odborné sledování staveb v záruční době a zajištění podkladů pro reklamační řízení v době záruky dokončených staveb

·         Evidence požadavků a příprava podkladů pro zadávání údržby a oprav, včetně případné dokumentace

·         Zpracování dokumentace škodních událostí ve spolupráci s DI Policie ČR, včetně předání podnětů k opatřením

·         Podílení se na optimálnosti technických řešení staveb silnic, jejich součástí
a příslušenství

·         Podílení se na zpracování podkladů pro návrhy změn v silniční síti

·         Práce se směrnicemi a vnitřními předpisy

·         Práce i v „terénu“

 

Požadujeme

·         VŠ příp. SŠ vzdělání (lze nahradit praxí min. 2 roky) stavebního zaměření výhodou

·         Praxe v oblasti dopravní stavby výhodou

·         Základní znalost zákona č. 13/1997 Sb., orientace v projektové dokumentaci

·         Uživatelská znalost MS Office

·         Znalost FIDIC (Červená a Zelená kniha) – velkou výhodou

·         Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

·         Trestní bezúhonnost

·         Samostatnost, schopnost práce v týmu

 

Nabízíme

·         Možnost odborného růstu

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Pružnou pracovní dobu

·         5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

11. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 24. 2. 2017

(do předmětu uveďte „Technický pracovník provozního úseku, Správa Chomutov“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracoviště-lokalita

Středisko správy a údržby dálnic Domašov

Domašov u Brna

 

Náplň práce

 

·         Koordinace a zajišťování sjízdnosti vozovek v zimním a letním období

·         Koordinace a zajištění součinnosti dotčených složek při zvláštních a mimořádných stavech provozu na dálnicích

·         Zabezpečení činností z hlediska zachování bezpečnosti dopravy

·         Zabezpečení chodu technologických zařízení

·         Provádění činností při mimořádných a havarijních situacích dle provozní dokumentace

·         Odpovědnost za vedení deníku letní a zimní údržby a ostatních aplikací

 

Požadujeme

·         ÚSO vzdělání s maturitou (při vyučení nutná praxe v oboru min. 3 roky)

·         Praxe v oboru údržby pozemních komunikací výhodou

·         Znalost zákona č. 13/1997 Sb. výhodou nikoliv podmínkou

·         Uživatelská znalost MS Office a obecně práce na PC

·         Odolnost vůči stresu

·         Samostatné rozhodování

·         Schopnost rychle se učit

 

Nabízíme

·         Zajímavou práci spojenou s údržbou dálnic a silnic

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Nepřetržitý provoz – 11 hodinové směny

·         Příplatek za směnnost

·         Stravenky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

9. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., zákonné příplatky, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se životopisem zasílejte na e-mail: domašov@rsd.cz

(do předmětu uveďte „Dispečer-Domašov“)

 

Pro další informace prosím volejte

tel. 466 531 101

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracoviště-lokalita

Praha 4 - Kačerov

 

Náplň práce

·         Ředitelství silnic a dálnic ČR jakožto správce pozemních komunikací je také odpovědné za budování, provozování a údržbu moderních technologií zvaných ITS (Inteligentní dopravní systémy).

Česká Republika má v současnosti rozvinutou síť ITS aplikací (např. elektronické mýto, dopravně informační systém na dálnicích, liniové řízení dopravy na D0, systémy řízení dopravy v tunelech, meteorologický informační systém, automatické sčítání dopravy atd.), která se rozšiřuje o moderní technologie v podobě kooperativních ITS systémů (C-ITS). Tyto systémy zajišťují vzájemnou komunikaci mezi vozidly a vozidly a zařízeními na dopravní infrastruktuře pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravního proudu, zvýšení cestovního komfortu a informovanosti uživatelů.

·         Pro tuto oblast hledáme nového spolupracovníka do samostatného oddělení ITS, který bude mít v pracovní náplni:

o    podporu přípravy projektových záměrů a investičních akcí vztahujících se k zavádění C-ITS systémů,

o    spolupráci na přípravě technických specifikací C-ITS systémů a následné jejich zavádění ve spolupráci s projektovým týmem,

o    spolupráci při vytváření a dohled nad dodržováním odpovídajících technických standardů spojených s nasazováním a provozem HW částí C-ITS systémů,

o    zajištění správy, provozu a údržby HW komponent ve spolupráci s realizátorem C-ITS systému.

 

 

Požadujeme

·         VŠ vzdělání nebo SŠ vzdělání technického typu se zaměřením na dopravu, telekomunikace, elektrotechniku nebo ICT

·         Praxe v oboru výhodou nikoliv podmínkou

·         Uživatelská znalost MS Office a práce s databázovými systémy

·         Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni (možnosti cest do zahraničí, připomínkování dokumentů)

·         Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)

·         Trestní bezúhonnost

·         Komunikační a prezentační dovednosti

·         Schopnost práce v týmu

 

 

Nabízíme

·         Obsahově zajímavou a tvořivou práci na národních a mezinárodních projektech

·         Možnost odborného růstu s novým oborem

·         Účast na odborných konferencích

·         Další vzdělávání

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Pružnou pracovní dobu

·         5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení do 12/2020 (konec projektu C-Roads), není ani vyloučeno následné prodloužení na dobu neurčitou. U studentů možnost dočasného zkráceného úvazku.

 

Platové podmínky

12. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 19. 2. 2018

(do předmětu uveďte „Technický specialista HW pro Kooperativní systémy“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracoviště-lokalita

Středisko správy a údržby dálnic Rudná u Prahy

Masarykova 963, Rudná u Prahy

 

Náplň práce

 

·         Koordinace a zajišťování sjízdnosti vozovek v zimním a letním období

·         Koordinace a zajištění součinnosti dotčených složek při zvláštních a mimořádných stavech provozu na dálnicích

·         Zabezpečení činností z hlediska zachování bezpečnosti dopravy

·         Zabezpečení chodu technologických zařízení

·         Provádění činností při mimořádných a havarijních situacích dle provozní dokumentace

·         Odpovědnost za vedení deníku letní a zimní údržby a ostatních aplikací

 

Požadujeme

·         ÚSO vzdělání s maturitou (při vyučení nutná praxe v oboru min. 3 roky)

·         Praxe v oboru údržby pozemních komunikací výhodou

·         Znalost zákona č. 13/1997 Sb. výhodou nikoliv podmínkou

·         Uživatelská znalost MS Office a obecně práce na PC

·         Odolnost vůči stresu

·         Samostatné rozhodování

·         Schopnost rychle se učit

 

Nabízíme

·         Zajímavou práci spojenou s údržbou dálnic a silnic

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Nepřetržitý provoz – 11 hodinové směny

·         Příplatek za směnnost

·         Stravenky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

9. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., zákonné příplatky, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se životopisem zasílejte na e-mail: rudna@rsd.cz

(do předmětu uveďte „Dispečer-Rudná“)

 

Pro další informace prosím volejte

tel. 311 670 410-1

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracoviště-lokalita

Středisko správy a údržby dálnic Mankovice

Mankovice 157

 

Náplň práce

 

·         Koordinace a zajišťování sjízdnosti vozovek v zimním a letním období

·         Koordinace a zajištění součinnosti dotčených složek při zvláštních a mimořádných stavech provozu na dálnicích

·         Zabezpečení činností z hlediska zachování bezpečnosti dopravy

·         Zabezpečení chodu technologických zařízení

·         Provádění činností při mimořádných a havarijních situacích dle provozní dokumentace

·         Odpovědnost za vedení deníku letní a zimní údržby a ostatních aplikací

 

Požadujeme

·         ÚSO vzdělání s maturitou (při vyučení nutná praxe v oboru min. 3 roky)

·         Praxe v oboru údržby pozemních komunikací výhodou

·         Znalost zákona č. 13/1997 Sb. výhodou nikoliv podmínkou

·         Uživatelská znalost MS Office a obecně práce na PC

·         Odolnost vůči stresu

·         Samostatné rozhodování

·         Schopnost rychle se učit

 

Nabízíme

·         Zajímavou práci spojenou s údržbou dálnic a silnic

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Nepřetržitý provoz – 11 hodinové směny

·         Příplatek za směnnost

·         Stravenky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

9. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., zákonné příplatky, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se životopisem zasílejte na e-mail: mankovice@rsd.cz

(do předmětu uveďte „Dispečer-Mankovice“)

 

Pro další informace prosím volejte

tel. 241 084 889

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracoviště-lokalita

Středisko správy a údržby dálnic Velký Beranov

Velký Beranov

 

Náplň práce

 

·         Koordinace a zajišťování sjízdnosti vozovek v zimním a letním období

·         Koordinace a zajištění součinnosti dotčených složek při zvláštních a mimořádných stavech provozu na dálnicích

·         Zabezpečení činností z hlediska zachování bezpečnosti dopravy

·         Zabezpečení chodu technologických zařízení

·         Provádění činností při mimořádných a havarijních situacích dle provozní dokumentace

·         Odpovědnost za vedení deníku letní a zimní údržby a ostatních aplikací

 

Požadujeme

·         ÚSO vzdělání s maturitou (při vyučení nutná praxe v oboru min. 3 roky)

·         Praxe v oboru údržby pozemních komunikací výhodou

·         Znalost zákona č. 13/1997 Sb. výhodou nikoliv podmínkou

·         Uživatelská znalost MS Office a obecně práce na PC

·         Odolnost vůči stresu

·         Samostatné rozhodování

·         Schopnost rychle se učit

 

Nabízíme

·         Zajímavou práci spojenou s údržbou dálnic a silnic

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Nepřetržitý provoz – 11 hodinové směny

·         Příplatek za směnnost

·         Stravenky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

9. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., zákonné příplatky, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se životopisem zasílejte na e-mail: velky.beranov@rsd.cz

(do předmětu uveďte „Dispečer-Velký Beranov“)

 

Pro další informace prosím volejte

tel. 567 218 835, 567 218 837

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracoviště-lokalita

Středisko správy a údržby dálnic Svojkovice

Svojkovice 413, Volduchy

 

Náplň práce

 

·         Koordinace a zajišťování sjízdnosti vozovek v zimním a letním období

·         Koordinace a zajištění součinnosti dotčených složek při zvláštních a mimořádných stavech provozu na dálnicích

·         Zabezpečení činností z hlediska zachování bezpečnosti dopravy

·         Zabezpečení chodu technologických zařízení

·         Provádění činností při mimořádných a havarijních situacích dle provozní dokumentace

·         Odpovědnost za vedení deníku letní a zimní údržby a ostatních aplikací

 

Požadujeme

·         ÚSO vzdělání s maturitou (při vyučení nutná praxe v oboru min. 3 roky)

·         Praxe v oboru údržby pozemních komunikací výhodou

·         Znalost zákona č. 13/1997 Sb. výhodou nikoliv podmínkou

·         Uživatelská znalost MS Office a obecně práce na PC

·         Odolnost vůči stresu

·         Samostatné rozhodování

·         Schopnost rychle se učit

 

Nabízíme

·         Zajímavou práci spojenou s údržbou dálnic a silnic

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Nepřetržitý provoz – 11 hodinové směny

·         Příplatek za směnnost

·         Stravenky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

9. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., zákonné příplatky, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se životopisem zasílejte na e-mail: svojkovice@rsd.cz

(do předmětu uveďte „Dispečer-Svojkovice“)

 

Pro další informace prosím volejte

tel. 371 723 876

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Pracoviště-lokalita

Praha 4 - Kačerov

 

Náplň práce

·         Ředitelství silnic a dálnic ČR jakožto správce pozemních komunikací je také odpovědné za budování, provozování a údržbu moderních technologií zvaných ITS (Inteligentní dopravní systémy).

Česká Republika má v současnosti rozvinutou síť ITS aplikací (např. elektronické mýto, dopravně informační systém na dálnicích, liniové řízení dopravy na D0, systémy řízení dopravy v tunelech, meteorologický informační systém, automatické sčítání dopravy atd.), která se rozšiřuje o moderní technologie v podobě kooperativních ITS systémů (C-ITS). Tyto systémy zajišťují vzájemnou komunikaci mezi vozidly a vozidly a zařízeními na dopravní infrastruktuře pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravního proudu, zvýšení cestovního komfortu a informovanosti uživatelů.

·         Pro tuto oblast hledáme nového spolupracovníka do samostatného oddělení ITS, který bude mít v pracovní náplni:

o    spolupráci při návrhu funkčních a technických požadavků SW částí C-ITS systému,

o    spolupráci na přípravě technických specifikací C-ITS systémů a následné jejich zavádění ve spolupráci s projektovým týmem,

o    spolupráci při vytváření a dohled nad dodržováním odpovídajících technických standardů spojených s nasazováním a provozem SW částí C-ITS systémů,

o    zajištění správy, provozu a údržby SW komponent ve spolupráci s implementátorem C-ITS systému tj. centrálních a mobilních prvků systému.

 

 

Požadujeme

·         VŠ vzdělání nebo SŠ vzdělání se zaměřením na IT nebo ICT

·         Praxe v oboru výhodou nikoliv podmínkou

·         Uživatelská znalost MS Office a práce s databázovými systémy

·         Uživatelská znalost návrhu a tvorby SW

·         Znalost programovacích jazyků výhodou

·         Znalost anglického jazyka (sledování odborné literatury)

·         Trestní bezúhonnost

·         Komunikační a prezentační dovednosti

·         Schopnost práce v týmu

 

Nabízíme

·         Obsahově zajímavou a tvořivou práci na národních a mezinárodních projektech

·         Možnost odborného růstu s novým oborem

·         Účast na odborných konferencích

·         Další vzdělávání

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Pružnou pracovní dobu

·         5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení do 12/2020 (konec projektu C-Roads), není ani vyloučeno následné prodloužení na dobu neurčitou. U studentů možnost dočasného zkráceného úvazku.

 

Platové podmínky

12. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 19. 2. 2018

(do předmětu uveďte „Technický specialista SW pro Kooperativní systémy“)

 

Pro další informace prosím kontaktujte

PhDr. Irena Jelínková Havránková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracoviště-lokalita

Středisko správy a údržby dálnic Mirošovice

Hlavní 199, Senohraby

 

Náplň práce

 

·         Koordinace a zajišťování sjízdnosti vozovek v zimním a letním období

·         Koordinace a zajištění součinnosti dotčených složek při zvláštních a mimořádných stavech provozu na dálnicích

·         Zabezpečení činností z hlediska zachování bezpečnosti dopravy

·         Zabezpečení chodu technologických zařízení

·         Provádění činností při mimořádných a havarijních situacích dle provozní dokumentace

·         Odpovědnost za vedení deníku letní a zimní údržby a ostatních aplikací

 

Požadujeme

·         ÚSO vzdělání s maturitou (při vyučení nutná praxe v oboru min. 3 roky)

·         Praxe v oboru údržby pozemních komunikací výhodou

·         Znalost zákona č. 13/1997 Sb. výhodou nikoliv podmínkou

·         Uživatelská znalost MS Office a obecně práce na PC

·         Odolnost vůči stresu

·         Samostatné rozhodování

·         Schopnost rychle se učit

 

Nabízíme

·         Zajímavou práci spojenou s údržbou dálnic a silnic

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Nepřetržitý provoz – 11 hodinové směny

·         Příplatek za směnnost

·         Stravenky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

9. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., zákonné příplatky, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se životopisem zasílejte na e-mail: mirosovice@rsd.cz

(do předmětu uveďte „Dispečer-Mirošovice“)

 

Pro další informace prosím volejte

tel. 323 656 123 - 5

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracoviště-lokalita

Středisko správy a údržby dálnic Bernartice

Bernartice 7

 

Náplň práce

 

·         Koordinace a zajišťování sjízdnosti vozovek v zimním a letním období

·         Koordinace a zajištění součinnosti dotčených složek při zvláštních a mimořádných stavech provozu na dálnicích

·         Zabezpečení činností z hlediska zachování bezpečnosti dopravy

·         Zabezpečení chodu technologických zařízení

·         Provádění činností při mimořádných a havarijních situacích dle provozní dokumentace

·         Odpovědnost za vedení deníku letní a zimní údržby a ostatních aplikací

 

Požadujeme

·         ÚSO vzdělání s maturitou (při vyučení nutná praxe v oboru min. 3 roky)

·         Praxe v oboru údržby pozemních komunikací výhodou

·         Znalost zákona č. 13/1997 Sb. výhodou nikoliv podmínkou

·         Uživatelská znalost MS Office a obecně práce na PC

·         Odolnost vůči stresu

·         Samostatné rozhodování

·         Schopnost rychle se učit

 

Nabízíme

·         Zajímavou práci spojenou s údržbou dálnic a silnic

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Nepřetržitý provoz – 11 hodinové směny

·         Příplatek za směnnost

·         Stravenky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

9. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., zákonné příplatky, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se životopisem zasílejte na e-mail: bernartice@rsd.cz

(do předmětu uveďte „Dispečer-Bernartice“)

 

Pro další informace prosím volejte

tel. 317 856 845 - 7

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracoviště-lokalita

Středisko správy a údržby dálnic Ostrov u Stříbra

detašované pracoviště Rozvadov

 

Náplň práce

 

·         Koordinace a zajišťování sjízdnosti vozovek v zimním a letním období

·         Koordinace a zajištění součinnosti dotčených složek při zvláštních a mimořádných stavech provozu na dálnicích

·         Zabezpečení činností z hlediska zachování bezpečnosti dopravy

·         Zabezpečení chodu technologických zařízení

·         Provádění činností při mimořádných a havarijních situacích dle provozní dokumentace

·         Odpovědnost za vedení deníku letní a zimní údržby a ostatních aplikací

 

Požadujeme

·         ÚSO vzdělání s maturitou (při vyučení nutná praxe v oboru min. 3 roky)

·         Praxe v oboru údržby pozemních komunikací výhodou

·         Znalost zákona č. 13/1997 Sb. výhodou nikoliv podmínkou

·         Uživatelská znalost MS Office a obecně práce na PC

·         Odolnost vůči stresu

·         Samostatné rozhodování

·         Schopnost rychle se učit

 

Nabízíme

·         Zajímavou práci spojenou s údržbou dálnic a silnic

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Nepřetržitý provoz – 11 hodinové směny

·         Příplatek za směnnost

·         Stravenky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

 

Termín nástupu

Ihned nebo dle dohody

 

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Platové podmínky

9. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., zákonné příplatky, možnost osobního příplatku a odměn

 

Termín zaslání přihlášky

Písemné přihlášky se životopisem zasílejte na e-mail: ostrov@rsd.cz

(do předmětu uveďte „Dispečer-Rozvadov“)

 

Pro další informace prosím volejte

tel. 374 631 022

 

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Pracoviště-lokalita

Středisko správy a údržby dálnice D1 (SSÚD 6 Chrlice)

 Brno-Chrlice 643 00, Rebešovická 702/40

Náplň práce

·         Řízení vozidla zajišťující zimní a letní údržbu pozemních komunikacích

·         Přes zimu zajišťování zimní údržby pozemních komunikacích; přes léto údržba krajnic, vozovek, sekání travních porostů kolem komunikací, čištění příkopů, úklid odpočívek

·         Veškeré práce při údržbě, opravách a odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice a jejího příslušenství za provozu a při dodržení bezpečnostních předpisů

·         Zajišťování údržby přiděleného vozidla ve stanoveném rozsahu

·         Obsluha přidělených mechanizačních prostředků při pracích spojených s údržbou dálnice

·         Periodická údržba svěřené techniky včetně vedení dokumentace

 

Požadujeme

·         Střední odborné vzdělání s výučním listem

·         Profesní průkaz + řidičské oprávnění sk. C, E

·         Strojnický průkaz na kolové nakladače

·         Dopravně psychologické vyšetření

·         Čistý rejstřík trestů

·         Samostatnost, pečlivost

Nabízíme

·         Stabilitu státní příspěvkové organizace

·         Po zapracování přiznání osobního příplatku

·         5 týdnů dovolené, stravovací poukázky

·         Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

Termín nástupu

Od 1.12.2017 nebo dle dohody

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky

6. platová třída dle NV ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, zvláštní příplatek, příplatek za směnný provoz. Dále  možnost osobního příplatku a odměn.

 

Bližší informace na tel. 545 220 592 v pracovních dnech od 6:00 do 14:30 hod.

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: premysl.florian@rsd.cz

Upozornění

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.