Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje silnici I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy v úterý 1. srpna stavbu I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov.

Silnice I/34 procházela v  tomto úseku zástavbou obcí Ústrašína, Ondřejova a Myslotína, jejichž obyvatelé se museli potýkat s exhalacemi a značnou hlukovou zátěží. Směrové, výškové a šířkové parametry komunikace byly již pro současnou intenzitu dopravy nevyhovující. Řešená stavba na silnici I/34 je tedy přeložkou, která je vedena obchvatem zmíněných obcí.

„Výstavbou přeložky došlo k výraznému omezení negativních vlivů na místní obyvatele. Provedené technické řešení také maximálně eliminovalo všechny negativní účinky na životní prostředí“, okomentoval nově zprovozněnou stavbu generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Data o stavbě

Hlavní trasa:

  • délka: 5 397 metrů
  • kategorie: S 11,5/70
  • plocha vozovek: 60 500 m2

Zhotovitel: Sdružení Božejov (Swietelsky stavební s.r.o., STRABAG a.s., COLAS, a.s.)
Cena stavby dle smlouvy: 448 138 tis. Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 04/2015 – 07/2017

 

 

Publikováno: 1. August 2017, přímý odkaz