Novinky - detail

Předběžná tržní konzultace – Dodávky svodidel pro stavby ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahajuje předběžnou tržní konzultaci k veřejné zakázce „Dodávky svodidel pro stavby ŘSD ČR“. Cílem zadavatele je připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ocelových svodidel různých typů a úrovní zadržení k následnému zabudování do staveb ŘSD ČR. Doprava svodidel na stavbu a jejich zabudování nejsou předmětem zakázky. 
  • Typ řízení: Otevřené řízení, jehož výsledkem bude uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem.
  • Předpokládaná hodnota zakázky: 320 000 000,- Kč bez DPH.
  • Doba trvání zakázky: 4 roky
ŘSD ČR vás tímto zve k účasti na předběžné tržní konzultaci, která proběhne písemně formou dotazníků. Předběžná tržní konzultace je zahájena dnem zveřejnění a končí dne 25.8. 2021. 
 
Bližší informace o plánované veřejné zakázce (předmět veřejné zakázky, specifikace, návrh rámcové dohody a dotazník) jsou obsaženy níže v souborech ke stažení. V zipovém souboru naleznete tyto přílohy:
  1. Ramcova dohoda_Dodavka svodidel.docx
  2. Zadavaci dokumentace_Dodavka svodidel.docx
  3. Přilohac.1 RD_Technicka specifikace.docx
  4. Příloha c 2 RD:položkový soupis dodávek.xlsx
  5. Dotazník.docx
 
Kontaktní osobou v případě dotazů, námětů, připomínek a doručení dotazníků je Ing. Čestmír Kopřiva, email cestmir.kopriva@rsd.cz.

 

Ke stažení

PTK-Dodavky svodidel pro stavby RSD CR.zip

Publikováno: 12. August 2021, přímý odkaz