Novinky - detail

ŘSD obdrželo nabídky na první část prací v rámci modernizovaného úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem

Po odstoupení ŘSD ČR od smlouvy s původním zhotovitelem (sdružení TGS JOINT VENTURE zastoupeného spol. GEOSAN GROUP a.s.) byla stavba „D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov“ zanechána v rozestavěném stavu. Zejména z důvodu silně opotřebovaného a částečně nefunkčního systém odvodnění dálnice (kanalizace i drenáže) v úseku 91,240 – 94,100, nefunkční drenáže ve středním dělicím pásu (SDP) dálnice v úseku cca 94,100 – 97,800 a havarijního stavu vozovky velké částí daného úseku dálnice přistoupilo ŘSD ČR bezodkladně k výběru nového zhotovitele.

S ohledem na naléhavost byla stavba „D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov“ rozdělena. Práce, které budou provedeny v letošním roce na dálnici, byly soutěženy ve zkráceném výběrovém řízení. Zahájení stavebních prací se předpokládá v květnu tohoto roku v případě, že nedojde k podání námitek neúspěšných uchazečů proti výběru zhotovitele či dalším úkonům zadavatele.

 

Práce k realizaci v r. 2019, tj. především dokončení prací ve SDP dálnice v km 91,240 – 97,800 a kompletní modernizace levého jízdního pásu dálnice v km 98,000 – 104,820 (osloveno bylo 7 firem, podány byly celkem 3 nabídky).

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky: 563 mil. Kč bez DPH

 

 

Název účastníka výběrového řízení

 

 

Nabídka (bez DPH)

 

Záruka

 

Skanska a.s.

 

639,7 mil. Kč

 

120

 

 

Eurovia CS, a.s.

 

647,2 mil. Kč

 

60

 

 

Metrostav a.s.

 

1 848,1 mil. Kč

 

 

                          120

 

Zbývající práce budou soutěženy v rámci standardního výběrového řízení:

 

Dostavba nadjezdu na sil. III. třídy mezi obcí Bystrá a městem Humpolec – probíhá zpracování zadávací dokumentace, zahájení zadávacího řízení se předpokládá v dubnu, zahájení stavebních prací v červenci a dokončení stavebních prací na nadjezdu v listopadu tohoto roku.

 

Zbytek stavebních prací (tj. modernizace ¾ rozsahu modernizovaných vozovek dálnice včetně souvisejících prací) – probíhá zpracování zadávací dokumentace, zahájení zadávacího řízení se předpokládá v květnu tohoto roku a zahájení stavebních prací začátkem stavební sezóny roku 2020. Dle předpokladu budou hlavní stavební práce na dálnici D1 v úseku EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov dokončeny v říjnu 2020 s tím, že v první polovině r. 2021 budou probíhat dokončovací práce vyžadující pouze lokální omezení provozu na dálnici.

 

 

 

Publikováno: 15. April 2019, přímý odkaz