Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/37 Sklené nad Oslavou - obchvat

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v úterý 18. dubna za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy výstavbu silnice I/37 Sklené nad Oslavou – obchvat.

Silnice I/37 tvoří jednu z hlavních spojnic Pardubického kraje s Brnem a jeho okolím. V úseku mezi Žďárem nad Sázavou a napojením na dálnici D1 u Velké Bíteše však komunikace vykazuje řadu dopravních závad při průjezdu obcemi, jako je právě Sklené nad Oslavou. Silniční obchvat pomůže plynulosti a zrychlení dopravy na silnici I/37 a přispěje ke zlepšení životního prostředí v obci.

„Z  hlediska vlivu stavby a  jejího provozu na zdraví a  bezpečnost obyvatel lze konstatovat, že ve srovnání se současným stavem se situace pro obyvatele obce Sklené nad Oslavou podstatně zlepší. Převedení většiny automobilové dopravy mimo hustou zástavbu přispěje k výraznému snížení rizika střetu motorových vozidel s ostatními účastníky silničního provozu. Navržené protihlukové stěny zajistí podél obchvatu podlimitní hodnoty hluku v denní i noční době,“ okomentoval zahájení výstavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

V rámci stavby je zajištěna i ochrana ohroženého druhu skokanů při jejich migraci mobilními zábranami.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Data o stavbě:

Hlavní trasa

  • délka: 2082 m
  • kategorie: S 9,5/80
  • plocha vozovek: 21 076 m2
  • počet stavebních objektů: 55

Zhotovitel: OHL ŽS, a. s.
Cena stavby: 113 800 tis. Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 04/2017 – 12/2018

V současné době je ve výstavbě 158,5 km dálnic (vč. rozsáhlých archeologických prací na D11 a D35) a 74,8 km silnic I. třídy, modernizováno je 46,7 km dálnice D1. Jedná se pouze o stavby, které nebyly dosud uvedeny do provozu, u dalších staveb (např. D3, D8 a další) probíhá jejich dokončení. 

 

Publikováno: 18. April 2017, přímý odkaz