Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje východní část severního obchvatu Opavy na silnici I/11

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v úterý 8. října východní část severního obchvatu Opavy na silnici I/11.

„Přeložka silnice I/11 do polohy severního obchvatu odkloní tranzitní dopravu a odlehčí centrální části Opavy. Obchvat také výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu ve městě. Součástí stavby jsou i protihlukové stěny o celkové délce více než 1 kilometr“, uvedl k nově zprovozněné stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

 

Stavbu se dvěma okružními křižovatkami a pěti mosty, jejichž celková délka je 264 metrů, realizovalo sdružení ryze českých firem s půlročním předstihem oproti původně plánovanému termínu stavby.

 

V první polovině příštího roku se připravuje k zahájení západní část, která celý severní obchvat Opavy zkompletuje. ŘSD má již k dispozici pravomocné stavební povolení. Aktuálně se dokončuje dokumentace pro výběrové řízení, které bude zahájeno ještě během letošního roku.

 

V roce 2020 bude zrealizována také první část jižního obchvatu, konkrétně stavba I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11. Realizaci stavby ŘSD převzalo od Moravskoslezského kraje.

 

Zajímavosti ze stavby

 

V rámci pyrotechnického průzkumu byly na stavbě východní části severního obchvatu objeveny četné nálezy z období 2. světové války jako např. vyhořelé raketové motory, ruční a dělostřelecké granáty a letecká puma. Stavba byla bohatá také na archeologické nálezy, z nichž nejvýznamnějším byla ženská plastika stará cca 6 tis. let.

 

Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

I/11 Opava, severní obchvat – východní část

 

Hlavní trasa:

délka: 1,6 km

kategorie: S 11,5/80

plocha vozovek I/11: 15 978 m2

počet všech stavebních objektů: 91

 

zhotovitel: Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat – východní část

                     (M – SILNICE, a.s., KARETA s.r.o., IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.)

cena stavby dle smlouvy: 407,8 mil. Kč bez DPH

termín realizace: 03/17 – 10/19

vizualizace stavby: Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní a východní část

 

Publikováno: 8. October 2019, přímý odkaz