Novinky - detail

Předběžná tržní konzultace – stavba D35 3504, Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole

ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené stavby, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.

Aktualizace informací k 30. 11. 2021

Dne 11.10.2021 se konalo 2. kolo Předběžné tržní konzultace ke stavbě tunel Homole úseku D35 Ostrov – Vysoké Mýto. Z doručených odpovědí na dotazy Objednatele bylo zpracováno vyhodnocení, které je možné stáhnout níže.

Objednatel předpokládá vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby v průběhu ledna 2022. Všem děkujeme za aktivní přístup při tržních konzultacích a zpracování odpovědí na dotazy.

Soubory ke stažení:


Aktualizace informací k 15. 10. 2021

Dne 11. 10. 2021 se konalo 2. kolo Předběžné tržní konzultace ke stavbě tunel Homole úseku D35 Ostrov – Vysoké Mýto. Z tohoto jednání byl pořízen zvukový záznam, který je ke stažení na odkaze níže. Dále je k dispozici prezentace z 2. kola PTK. Ještě jednou všem děkujeme za účast a aktivitu při konaných PTK.“

Soubory ke stažení:


Aktualizace informací k 17. 9. 2021

2. část předběžné tržní konzultace - stavba 3504, Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole

ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené stavby, tímto v souladu s ustanovením § 33 zákona o zadávání veřejných zakázek, dle kterého je zadavatel oprávněn vést předběžné tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž, předkládá informace o konání druhé předběžné tržní konzultace (dále také jako “2.PTK”), která se uskuteční 11.10.2021 od 13 hodin prostřednictvím MS Teams.

Účast na 2. části PTK je možná pouze pro předem přihlášené dodavatele, přičemž přihlášení dodavatelů je možné písemně na e-mailové adrese romana.solcova@rsd.cz. V žádosti musí být uvedena identifikace dodavatele. Následně Vám bude v odpovědi zadavatele poskytnut přístup na on-line schůzku a také formulář k vyplnění odpovědí na dotazy. Dále na základě 1.PTK Zadavatel poskytuje dokumenty, které budou součástí zadávací dokumentace a budou představeny na 2. části PTK.

Soubory ke stažení:


Aktualizace informací k 22. 6. 2021

ŘSD ČR informuje, že v současné době se stále intenzivně pracuje na detailním zpracování podkladů pro 2. kolo PTK. Vzhledem k časové i odborné náročnosti zpracování podkladů, které budou předloženy, bylo ŘSD rozhodnuto o posunutí termínu 2.PTK na září 2021. O přesném termínu budete informováni prostřednictvím mailu a na webu ŘSD. 


Aktualizace informací k 25. 5. 2021

Dne 24. 5. 2021 se konalo 1. kolo PTK ke stavbě tunel Homole úseku D35 Ostrov – Vysoké Mýto. Z tohoto jednání byl pořízen zvukový záznam, který je k dispozici zde.

Do 31. 5. 2021 mohou dodavatelé (i ti, kteří se přímo neúčastnili online setkání) posílat vyplněný dotazník na adresu romana.solcova@rsd.cz. Dotazník je k dispozici zde.

Předpokládaný termín pro 2. kolo PTK je 28. 6. 2021 od 13 hodin. Budou přizváni pouze dodavatelé, kteří pošlou vyplněný dotazník z 1. kola PTK. Dále se 2. kola PTK účastní pouze ti, kteří se účastnili kola prvního. Pozvánka Vám bude v předstihu zaslaná.

Příloha č.1 – 1. kola PTK, kde jsou uvedeny všechny zmiňované dotazy vč. odpovědi na poslední dotaz, na který již nezbyl prostor a zároveň podklady, které byly zaslané panem JUDr. Klee, týkající se Smaragdové knihy FIDIC je dále k dispozici zde.


Aktualizace informací k 21. 5. 2021

Zadavatel uvádí, že s ohledem na technické omezení nástroje MS Teams na 300 připojení, bude účast umožněna ve stanoveném čase pouze prvním 300 přihlášeným. Dodavatelé, kteří se přihlásí nad tento limit, budou nástrojem MS Teams upozorněni na nemožnost připojit se; tito dodavatelé však budou mít zajištěn přístup k dokumentům prezentovaným na tomto setkání, a to prostřednictvím internetových stránek ŘSD ČR - sekce Aktuální informace (viz dále). Zadavatel v této souvislosti žádá dodavatele, aby za jednoho účastníka setkání – dodavatele bylo realizováno pouze 1 připojení.


ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené stavby, tímto v souladu s ustanovením § 33 zákona o zadávání veřejných zakázek, dle kterého je zadavatel oprávněn vést předběžné tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace (dále také jako “PTK”).

 
Účast na PTK je možná pouze pro předem přihlášené dodavatele, přičemž přihlášení dodavatelů je možné písemně na e-mailové adrese manažerky PTK Ing. Romany Šolcové (romana.solcova@rsd.cz). V žádosti musí být uvedena identifikace dodavatele a v odpovědi zadavatele bude poskytnut přístup na on-line schůzku a také formulář k vyplnění odpovědí na dotazy.

1. PTK se uskuteční dne 24. 5. 2021 od 13 hodin.
 
Podrobné informace jsou k dispozici v přiloženém dokumentu ke stažení níže.

Další podklady pro PTK jsou ke stažení zde: Podklady pro PTK.zip (393.71 MB) 

 

Ke stažení

PTK_Textová část_final_TUNEL HOMOLE.pdf

Publikováno: 30. November 2021, přímý odkaz