Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/58 Příbor - Skotnice

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve čtvrtek 27. července výstavbu silnice I/58 Příbor - Skotnice

Předmětná stavba zajistí odvedení dopravy z centra obce Skotnice a spolu s navazující akcí I/58 Mošnov – obchvat vytvoří kvalitní dopravní obsluhu letiště Leoše Janáčka Ostrava a průmyslové zóny Mošnov.

„Navrhovaná stavba I/58 Příbor - Skotnice bude po uvedení do provozu plnit hned několik funkcí. Především se jedná o snížení dopravní zátěže na stávající silnici I/58, a to zejména v Prchalově a Skotnici, díky čemuž dojde v těchto obcích k výraznému snížení hluku i emisí“, okomentoval zahájení stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Významným přínosem takto vedené trasy silnice I/58 je co nejkratší dopravní napojení mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava na dálniční síť. Vnitrostátní význam spočívá především ve zkvalitnění dopravního napojení zájmového území s  ohledem na komerční využití ploch letiště a průmyslové zóny Ostrava-Mošnov.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Data o stavbě

Hlavní trasa:

  • délka: 2,9 km
  • kategorie: S 11,5/80
  • plocha vozovek: 54 900 m2
  • počet stavebních objektů: 48

zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
cena: 438 988 tis. Kč (bez DPH)
termín výstavby: 06/2017 – 08/2020

Publikováno: 27. July 2017, přímý odkaz