Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu mimoúrovňové křižovatky Třebušice

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu mimoúrovňové křižovatky Třebušice na silnici I/13.

Mimoúrovňová křižovatka Třebušice je pokračováním výstavby a modernizace silničního tahu I/13 (E 442), který spojuje důležitá průmyslová centra na severu Čech – Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Odstraněním dopravní bodové závady dojde k ucelení čtyřpruhového uspořádání silnice I/13 mezi městy Chomutov a Most.

„Hlavním důvodem zkapacitnění silnice I/13 je jednak poměrně silné dopravní zatížení zejména nákladní dopravou a také snaha o homogenizaci silničního tahu I. třídy jako hlavní podkrušnohorské magistrály,“ okomentoval zahájení výstavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

MÚK Třebušice navazuje na stavbu přeložky silnice I/13 Jirkov – Třebušice a řeší jeden z uzlových bodů na této trase – vykřížení se železniční tratí, včetně řešení rekonstrukce stávajícího mostního objektu nad touto tratí, napojení silnice II/255 Záluží – Komořany – Hořany – Postoloprty a v neposlední řadě i napojení jednotlivých průmyslových objektů na území Komořan a Třebušic na rekonstruovanou silnici I/13.

Území pro stavbu je geologicky složité, v minulosti bylo zasaženo těžbou uhlí. Proto bude nutné provést sanaci dvou důlních komor a věnovat zvýšenou pozornost zakládání stavby.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Data o stavbě

Hlavní trasa:

  • délka: 1342 m
  • kategorie: S 22,5/80
  • plocha vozovek: 37 125 m2
  • počet stavebních objektů: 46

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s
Cena stavby dle smlouvy: 192 mil. Kč
Termín výstavby: 11/17 – 10/19

 

Ke stažení

infoletak_s13-trebusice-muk.pdf

Publikováno: 27. November 2017, přímý odkaz