Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje stavbu I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje ve čtvrtek 19. prosince stavbu silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava. Nově zprovozněná čtyřpruhová komunikace výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy, zlepšení dopravní obslužnosti, zkvalitnění životního prostředí v Ostravě a podpoře investic v celém regionu.

Rád bych zde poděkoval všem, kteří se podíleli na odblokování této stavby, což vedlo v září tohoto roku k zisku pravomocného stavebního povolení na dokončení stavby. Velký dík patří také zhotoviteli, který stihnul stavbu dokončit v rekordním čase během necelých tří měsíců. Prodloužená Rudná propojí dva stávající čtyřpruhové úseky silnice I/11 mezi Opavou a Ostravou. Stavba také výrazně uleví obyvatelům západní části Ostravy, zejména v okolí ulic 17. listopadu a Opavská“, uvedl k nově zprovozněné stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

 

Komunikace I/11 tvoří významnou součást silniční sítě Moravskoslezského kraje, když propojuje jeho východní a západní část. Celkově se jedná o jednu z nejdelších silnic I. třídy v ČR.

 

Zajímavosti ze stavby:

Množství použitých osobních pneumatik zpracovaných do absorbérů PHS

  • Ostrava, Prodloužená Rudná – celkem 948 ks panelů (cca 3 300 m2) PHS
  • použité osobní pneumatiky – cca 33 000 ks z 8 250 aut (cca 147 t granulátu)

Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava

 

Hlavní trasa:

 

délka: 6,7 km

kategorie: S 22,5/100 a S 24,5/100

plocha vozovek: 198 276 m2

počet všech stavebních objektů: 123

 

zhotovitel: STRABAG, OHL ŽS, JHP

cena stavby dle smlouvy: 2 449 mil. Kč bez DPH

 

Publikováno: 19. December 2019, přímý odkaz