Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D7 u Panenského Týnce

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje dálnici D7 u Panenského Týnce. V rámci stavby došlo ke zkapacitnění bývalé dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7.

„Vzhledem k vysokému nárůstu zejména kamionové dopravy již stávající silnice I/7 kapacitně nedostačuje a nesplňuje požadavky na plynulost a bezpečnost provozu. Nevyhovující je zejména šířkové uspořádání a úrovňové křížení s ostatními komunikacemi. Všechny tyto nedostatky nová dálnice na úseku u Panenského Týnce odstranila. Silnice I/7 však takto nepostačuje v celém úseku mezi Slaným a Postoloprty a bude tedy kompletně přebudována na dálnici. U Loun již výstavba probíhá a hned začátkem příštího roku chceme začít stavět dálnici D7 i na obchvatu Chlumčan. V roce 2023 pak máme v plánu zahájit další tři úseky mezi Slaným a Panenským Týncem,“ představil plány na dostavbu dálnice D7 generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

 

Důvodem výstavby dálnice D7 je také zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strategické průmyslové zóny Triangle, která je jednou z největších v České republice.

 

Hlavní silniční tah Praha – Chomutov – hranice se Spolkovou republikou Německo umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení Prahy a severozápadních Čech s oblastí Saské Kamenice a návazně se státy Evropské unie.
 
Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 153,5 km dálnic a 63,8 km silnic I. třídy. Celkem se v letošním roce zprovozní 46,5 km dálnic a 22,7 km silnic I. třídy.
 

  

D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu

Hlavní trasa: 
  • délka: 3,5 km 
  • kategorie: R 25,5,/100
  • počet stavebních objektů: 77 
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby s. r. o., Doprastav, a.s., Doprastav CZ, s.r.o.
Cena stavby dle smlouvy: 685 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2019–2021

 


      Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava ve výši 61 % ze způsobilých výdajů.

Publikováno: 16. December 2021, přímý odkaz