Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve čtvrtek 27. června výstavbu silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík.

Účelem stavby je rozšíření stávající silnice I/27 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zatížení. Směrovým oddělením provozu bude odstraněno jedno z největších rizik, což je střet protijedoucích vozidel. Dojde tak ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ uvedl ke stavbě generální ředitel ŘSD Pavol Kováčik.

 

Zajímavosti ze stavby

Stavba se částečně nachází na území původní středověké vesnice Borek, která byla zničena při obléhání města Plzně v období husitských válek kolem poloviny 15. století. Před zahájením stavby došlo k provedení záchranného archeologického průzkumu, kdy bylo vytěženo velké množství zachovalých artefaktů, které se stanou ozdobou Západočeského muzea. Jednalo se zejména o velké střepy historických nádob na vaření a dopravu vody, kamenné základy budov, původní říční systém se zachovalou břehovou částí, původní cestu a lom s cihlářským jílem.

 

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík

 

Hlavní trasa:

délka: 1,6 km

kategorie: S 20,75/80

plocha vozovek: 32 900 m2

počet všech stavebních objektů: 19

 

Zhotovitel: SILNICE GROUP, VÁHOSTAV-SK

Cena stavby dle smlouvy: 216,5 mil. Kč bez DPH

Předpokládané zprovoznění stavby: 10/2020

 

Společně s tímto úsekem má Ředitelství silnic a dálnic aktuálně v realizaci 60 kilometrů silnic I. třídy a 131 kilometrů dálnic. Modernizace probíhá na 52 km dálnice D1.

 

 

Publikováno: 27. June 2019, přímý odkaz