Novinky - detail

Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR

Dopravní data představují klíčový vstup pro řízení a organizaci dopravního systému, poskytování dopravních informací řidičům a cestujícím a pro statistické využití v dopravním plánování. Je proto důležité, aby ČR měla k dispozici dopravní data v potřebném množství a kvalitě. Nedostatek dat způsobuje, že provozované systémy ve veřejném i privátním sektoru nevyužívají plně svůj potenciál a dopravní systém jako celek nemůže pracovat optimálně. Optimalizaci dopravního systému s využitím moderních technologií ITS (dopravní telematiky) popisují vládní strategické dokumenty Akční a Implementační plán ITS. Ty současně ukládají ŘSD realizovat některá konkrétní opatření.

ŘDS jako provozovatel autorizovaných dopravně informačních služeb, které poskytuje ze zákona prostřednictvím Národního dopravně informačního centra (NDIC), připravilo v souladu se státní strategií projekt založený na pořízení, zpracování, využití a zpřístupnění zdroje dat z tzv. „plovoucích vozidel“ (FCD). Hlavním přínosem dat FCD je celoplošné měření plynulosti dopravy. Data FCD představují komplementární zdroj k datům z indukčních detektorů, kamer, úsekových měření, mýtného systému a systémů vážení, které naopak měří intenzitu dopravy, rychlost a další informace v konkrétním řezu (profilu) komunikace.

Cílem projektu ŘSD s názvem „Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR“ je kombinace plošného a profilového zdroje dat, zpracování těchto dat v reálném čase (real time data fusion), jejich využití v rámci NDIC a poskytování otevřených dat ve strojově čitelném formátu třetím stranám (open data). Data z vozidel budou pořízena jako anonymizovaná, budou zcela v souladu se zákonnými požadavky na ochranu osobních údajů, s vypořádanými licenčními právy, takže přístup k datům získají všichni aktéři dopravních systémů včetně např. měst, krajů, privátních poskytovatelů služeb, výrobců vozidel, ICT průmyslu a rozvíjejícího se sektorů sdílené ekonomiky.

Poskytovaná open data budou zdarma každou minutu poskytovat státem autorizovaný náhled na aktuální dopravní situaci na všech pozemních komunikacích v ČR. Kvalita dat bude definována a průběžně sledována. Kromě využití dat pro okamžité ovlivňování dopravního systému bude možné pracovat i s historickými daty, což je důležité při plánování rozvoje a výstavby dopravního systému nebo například při plánování uzavírek či objízdných tras.

Předmětný projekt má i celospolečenský přínos, neboť přispívá k efektivnímu dopravnímu systému, tj. snižuje celospolečenské ztráty způsobené kongescemi, produkci skleníkových plynů a v neposlední řadě zvyšuje bezpečnost na silniční síti v ČR.

 

 

Publikováno: 10. April 2018, přímý odkaz