Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic spustilo testovací verzi kooperativního dopravního systému na úseku Mirošovice – Rudná

Dálniční úsek mezi Mirošovicemi a Rudnou je dle měření dopravních intenzit, které Ředitelství silnic a dálnic pravidelně provádí, úsekem s největší dopravní zátěží v rámci České republiky. Z tohoto důvodu zde byla již v roce 2016 započata výstavba kooperativního dopravního systému, který výrazně zvýší bezpečnost dopravy. V současnosti je tento koridor plně funkční a probíhá fáze testování a ověřování jeho spolehlivosti.

Výstavbou tohoto kooperativního dopravního koridoru připravilo Ředitelství silnic a dálnic základ pro rozvoj systému na další úseky dálnic, který proběhne v rámci evropského projektu C-ROADS, ve kterém je za ČR koordinátorem Ministerstvo dopravy.

Parametry kooperativní koridoru Mirošovice - Rudná

- délka 46 km - D5 (5 km), D0 (30 km), D1 (11 km)
- 29 komunikačních jednotek
- 29 vysílačů kooperativních informací podél infrastruktury
- použité technologie GPS, C-ITS G5, Wi-Fi, Bluetooth, mobilní sítě 3G/4G/LTE-V
- Back Office - serverová část zařízení může být použita jako společný prvek pro další kooperativní systémy (C-Roads)

 

      

 

Princip kooperativního systému (dále jen C-ITS)
 

Každé vozidlo vybavené C-ITS se stává automaticky účastníkem, který informace přijímá, ale i vysílá. Na rozdíl od stávajícího RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel), je informace od C-ITS vozidel generována automaticky samotným chováním vozidel (např. spuštěním stěračů či mlhových světel, intenzivním brzděním apod.) a bezprostředně předávána ostatním vozidlům.

 

Další důležité informace dostává řidič C-ITS vozidla od infrastruktury – jsou to informace v předstihu, např.:


- práce na vozovce
- pomalu jedoucí nebo stojící vozidlo na trase
- dopravní kolony
- dopravní informace z portálů (proměnné dopravní značky, zařízení pro provozní informace)
- informace o dojezdových časech
- informace o mimořádných událostech z dopravního infocentra ŘSD (NDIC) - nehody, počasí, sjízdnost atp.

 

 

Všechny tyto informace, které se k řidiči dostávají bez prodlení a zahrnují přesný popis událostí, jsou významným krokem ke zvýšení bezpečnosti a informovanosti účastníků silničního provozu. Efektivní fungování systému je však podmíněno tzv. penetrací, tj. zapojením vybavených vozidel do systému. Do roku 2020 je ale dle odhadů očekáváno v rámci Evropy až 10 milionů vozidel vybavených C-ITS systémem.

 

 

Publikováno: 8. June 2018, přímý odkaz