Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje přeložku silnice I/21 Nová Hospoda – Kočov

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje ve čtvrtek 25. června tříkilometrovou přeložku silnice I/21 Nová Hospoda – Kočov.

Nově zprovozněnou stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy jak na samotné silnici I/21, tak v obci Bezděkov, kde dojde také k výraznému snížení hluku. Dalším přínosem je vybudování souběžné obslužné komunikace, která bude využívána především pro zemědělské a lesnické stroje, pro cyklisty a také jako bezpečné dopravní spojení mezi obcemi,“ představil nově zprovozněnou stavbu generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.

Stavba se nachází na komunikaci I/21 mezi dálnicí D5 a obcí Planá. Silnice I/21 slouží v západních Čechách jako severojižní spojnice dálnic D6 a D5.

Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

I/21 Nová Hospoda – Kočov, 2. stavba

  • délka: 3,0 km
  • kategorie: S 11,5/80
  • počet stavebních objektů: 34

Zhotovitel: Berger Bohemia a. s., Eurovia CS, a. s.
Nabídková cena stavby: 147,3 mil. Kč bez DPH
Termín výstavby: 11/2017 – 06/2020

 

Video z dokončené stavby:

Foto z dokončené stavby:

  

 

 

 

Publikováno: 25. June 2020, přímý odkaz