Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou uzavírku části Pražského okruhu a noční uzavírky na dálnici D1

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na úplnou uzavírku části Pražského okruhu v úseku mezi MÚK Vestec a MÚK Lochkov v termínu od 12. 8., 12:00 hod. do 13. 8., 12:00 hod. Důvodem je provedení zkoušek požárně-bezpečnostního zařízení tunelů Cholupice a Lochkov a cvičení složek integrovaného záchranného systému. Povinnost těchto zkoušek vyplývá pro ŘSD ze zákona. V noci ze soboty na neděli dojde také z důvodu provedení zátěžových zkoušek k noční uzavírce dálnice D1 v km 162 až 168.

1) Pražský okruh

Úplná uzavírka dálnice D0 v úseku mezi MÚK Vestec (EXIT 3) a MÚK Lochkov (EXIT 15) v termínu od 12. 8. 2017, 12:00 hod. do 13. 8. 2017, 12:00 hod. z důvodu provedení zkoušek požárně-bezpečnostního zařízení tunelů Cholupice a Lochkov a cvičení složek integrovaného záchranného systému.

Objízdné trasy:

Pro směr Brno (D1) – Plzeň (D5) bude vyznačena objížďka v trase D1 (MÚK Modletice) – Jižní spojka – Barrandovský most – Strakonická – Výpadová – K Cementárně – D0 (MÚK Lochkov).

Pro směr Plzeň (D5) – Brno (D1) v trase D0 (MÚK Slivenec) – K Barrandovu – Barrandovský most – Jižní spojka – D1 (MÚK Modletice).

 

2) Dálnice D1

Uzavírka dálnice D1 v úseku EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů z důvodu provedení zátěžových zkoušek a měření průhybu na nových dálničních mostech ev. č. D1-202. Zkoušky byly původně termínově naplánovány na minulý víkend, z důvodů konání Velké ceny Brna a předpokládané velké dopravní zátěže na dálnici D1 však došlo ke změně termínu.

 

Vedení dopravy:

V termínu od 12. 8. 2017, 23:00 hod. do 13. 8. 2017, 3:00 hod. v km 162,335 – 166,700

Ve směru na Prahu je provoz veden bez přechodného dopravního omezení.

Ve směru na Brno je v úseku km 161,790 – 162,335 postupně uzavřena dálnice. Mezi MÚK Velká Bíteš (km 162) a MÚK Devět křížů (km 168) je vedena následující objízdná trasa:

z MÚK Velká Bíteš (km 162) po silnici I/37 do města Velká Bíteš, odtud po silnici II/602 k MÚK Devět křížů (km 168) a dále na dálnici D1.

 

V termínu od 13. 8. 2017, 3:00 hod. do 13. 8. 2017, 7:00 hod. v km 167,858 – 162,670

Ve směru na Prahu je v úseku km 168,330 – 167,858 postupně uzavřena dálnice. Mezi MÚK Devět křížů (km 168) a MÚK Velká Bíteš (km 162) je vedena následující objízdná trasa:

z MÚK Devět křížů (km 168) po silnici II/602 do města Velká Bíteš, odtud po silnici I/37 k MÚK Velká Bíteš (km 162) a dále na dálnici D1.

Ve směru na Brno je provoz veden bez přechodného dopravního omezení.

 

Publikováno: 10. August 2017, přímý odkaz