Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D48 mezi Bělotínem a Rybím

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve čtvrtek 10. června výstavbu dálnice D48 mezi Bělotínem a Rybím.

„V rámci dnes zahajované akce dojde k přestavbě stávající směrově nedělené a šířkově nevyhovující silnice I/48 na plnohodnotnou dálnici D48. Nová čtyřpruhová komunikace bude rozšířena, doplněny budou krajnice, střední dělící pás i protihlukové stěny, čímž dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na tomto důležitém spojení dálnice D1 a Frýdku-Místku. Další stavební akce na D48 nás čeká hned v příštím roce, kdy v rámci výstavby tzv. Palačovské spojky zahájíme přestavbu úseku mezi Dubem a Palačovem. Velké úlevy od dopravní zátěže se v příštím roce dočkají také obyvatelé Frýdku-Místku, neboť zprovozníme dlouho očekávaný dálniční obchvat,“ představil novou stavbu a další plány v rámci dálnice D48 generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
Stavba se skládá ze dvou úseků: MÚK Bělotín – Dub a Palačov – Šenov u Nového Jičína. Celková délka činí 13,2 km. Součástí stavby je i 13 mostů, 2 mimoúrovňové křižovatky a 4 protihlukové stěny o délce 7,5 kilometru. 
 
Dálnice D48 tvoří v rámci Moravskoslezského kraje důležitou dopravní tepnu orientovanou západovýchodním směrem. Jedná se o komunikaci, která spojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou a Polskem. Dálnice D48 je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a mezinárodní silnice E462 Brno – Český Těšín – Krakov. 

D48 MÚK Bělotín – Rybí, I. etapa

Hlavní trasa: 
  • délka: 13,2 km 
  • kategorie: D 25,5/120
  • počet všech stavebních objektů: 95
Zhotovitel: Colas CZ, Firesta-Fišer
Cena stavby dle smlouvy: 3 085 mil. Kč bez DPH 
Předpokládané zprovoznění stavby: 2024

Stavba je navržena ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Publikováno: 10. June 2021, přímý odkaz