Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/38

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve čtvrtek 19. prosince výstavbu jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/38. Stavba propojí okružní křižovatku na východním okraji města se stávající silnici I/38 jižně od Strážného vrchu.

„Jedná se o pokračování severovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu. Dokončením obchvatu dojde k odklonu tranzitní dopravy, která aktuálně využívá silnici I/38 vedoucí středem města. Dostavba také výrazně zkrátí trasu všem řidičům jedoucím na trase Jihlava – Pardubice a zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Stavba bude zprovozněna za tři roky, uvedl k nově zahajované stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Součástí jihovýchodního obchvatu je sedm mostů, tři nadjezdy a dvě mimoúrovňové křižovatky.

Silnice I/38 je vedena v trase Jestřebí – Mladá Boleslav – Kolín – Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo – Hatě – Rakousko. Jedná se o jednu z nejdelších silnic I. třídy, její délka je 255 kilometrů.

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat

 

Hlavní trasa:

 

délka: 4,1 km

kategorie: S 11,5/70

plocha vozovek: 53 290 m2

počet stavebních objektů: 105

 

zhotovitel: STRABAG, M-SILNICE, PORR

cena stavby dle smlouvy: 1 598,3 mil. Kč bez DPH

předpokládané zprovoznění stavby: 12/2022

 

Publikováno: 19. December 2019, přímý odkaz