Novinky - detail

Pozvánka na prezentaci projektu „I/38 Jihlava - Stonařov“

Pozvánka na prezentaci projektu „I/38 Jihlava - Stonařov“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava pořádá ve spolupráci s Městysem Stonařov

ve čtvrtek 17. září 2020 v 17 hodin

v přísálí kulturního domu ve Stonařově

prezentaci projektu „I/38 Jihlava - Stonařov“

Bude představena projektová dokumentace pro územní řízení za účasti jejího zpracovatele a všem zájemcům zodpovězeny případné dotazy na průběh další přípravy. Informační leták o projektu je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz:

https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/392/infoletak_s38-jihlava-stonarov.pdf

Zváni jsou všichni zájemci o podrobnější informace o projektu

 

Publikováno: 2. September 2020, přímý odkaz