Novinky - detail

Nebezpečná úrovňová křižovatka u Vernéřova na silnici I/13 bude okružní

O záměru přestavět současné úrovňové křížení silnice I/13 se silnicí II/568 na velkou okružní křižovatku informovali zástupci ŘSD starostu Kadaně.

Stávající křižovatka vytváří nebezpečnou bodovou závadu na silnici I/13, neboť kříží poměrně rušnou silnici II/568 napojující jednak Kadaň včetně průmyslové zóny Královský vrch a jednak průmyslovou zónu Verne. ŘSD by s úpravou křižovatky chtělo začít na konci tohoto roku. „Současná křižovatka nabízí dostatečný prostor pro umístění okružní křižovatky o průměru 46 m. Předpokládáme, že na úpravu nebude nutné stavební povolení, proto v nejbližších dnech bude vše projednáno se stavebním úřadem a na základě výsledku tohoto jednání bude zadáno zpracování dokumentace pro provedení stavby. Jakmile budou k dispozici všechny podklady pro realizaci stavby, vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele,“ informoval starostu Kadaně Jiřího Kulhánka zástupce úseku výstavby Správy Chomutov Václav Havlan a dopravní inženýr Václav Marvan. Zmíněná křižovatka je pro napojení Kadaně a průmyslové zóny velmi důležitá.

Zástupci ŘSD informovali starostu také o plánované opravě silnice I/13 kolem elektrárny Prunéřov, která se řidičů zásadně dotkne. „Opravu plánujeme v tomto roce na dvou úsecích, a to po etapách. Provoz bude řízen kyvadlově. Se zahájením počítáme přibližně od poloviny letošního března,“ sdělil starostovi Karel Tax z provozního úseku chomutovské Správy ŘSD. Po schválení dopravněinženýrského opatření včetně termínů oprav bude na žádost starosty připravena tisková zpráva s informační grafikou.

V souvislosti se silnicí I/13, která je pro Kadaň nejdůležitější komunikací, starostu zajímala také úprava křižovatky v Chomutově U Globusu či úprava dopravního značení v úseku Málkov–Zelená, tedy těsně před Chomutovem ve směru od Klášterce nad Ohří. ŘSD také předalo čerstvou informaci o uskutečněném jednání v rámci studie obchvatu Klášterce nad Ohří, kde je nyní objednáno ekonomické posouzení varianty.    

 

 

Publikováno: 14. February 2020, přímý odkaz