Novinky - detail

Stavba I/62 Děčín–Vilsnice získala kolaudační souhlas

Po roce od zprovoznění stavby vydal Krajský úřad Ústeckého kraje kolaudační souhlas, který je dokladem o povolení užívání stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se uskutečnila 21. 6. 2019.

Ředitelství silnic a dálnic stavbu zprovoznilo 9. července 2018. Přeložku silnice I/62 Děčín–Vilsnice je posledním z úseků komplexní přestavby průtahu silnic I/13 a I/62 městem Děčín. Zprovozněná stavba umožnila odvedení tranzitní dopravy z dosavadního dopravně nevyhovujícího průjezdu Ústeckou ulicí.

Přeložka je velmi zajímavá z technického hlediska. „Je třeba si uvědomit, že se nejednalo o stavbu na zelené louce, ale že vede v intravilánu velkého města. Stavba se tak musela potýkat s řadou překážek, jako byly např. významně odlišné trasy inženýrských sítí nebo pískové podloží, které přineslo řadu nesnází s výstavbou pozemní komunikace zatíženou přísnými kvalitativními předpisy,“ podotýká Martin Vidimský, ředitel správy Chomutov. Během stavby musela být také zlikvidována řada černých skládek, které na staveništi vznikly.

Zprovozněním přeložky došlo ke snížení intenzity dopravy v průmyslové zóně, ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a ke snížení hlukové zátěže a exhalací v obytné zástavbě. Celý úsek se nachází v intravilánu města Děčín, proto je tam maximální povolená rychlost 50 km/h.

Silnice I/62 je nejvytíženější spojnicí měst Ústí nad Labem a Děčín. Přeložka má proto velký význam nejen pro uvedené meziměstské spojení, ale současně je také, společně se silnicí I/13, součástí mezinárodního silničního tahu E442, důležité spojnice regionálních center a průmyslových aglomerací Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje.

 
 

 

Publikováno: 13. August 2019, přímý odkaz