Novinky - detail

ŘSD představilo ústeckému hejtmanovi silniční stavby v kraji

Zájem ústeckého hejtmanství o stav přípravy a realizace silničních staveb v kraji stvrdila návštěva Oldřicha Bubeníčka v sídle chomutovské Správy ŘSD.

Hejtman tak navázal na společné koordinační schůzky, které se v letošním roce uskutečnily v sídle Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Hlavním tématem dnešního setkání byla doprava v Bílině. „Problém s dopravou v Bílině jsem řešil už v době, kdy jsem tam byl starostou. Od té doby je to ještě horší. Pevně věřím, že současná varianta s tunelem bude konečným řešením, jak tento problematický úsek na silnici I/13 odstranit,“ reagoval na situaci kolem průtahu Bílinou ústecký hejtman. Ředitel chomutovské Správy ŘSD Martin Vidimský k současné situaci v Bílině doplnil, že provozní úsek připravuje na průtahu pokládku nízkohlučného asfaltu a se starostkou města jedná o instalaci mobilních protihlukových stěn. Ty by pak mohly být odstraněny po zprovoznění tunelu. S tím ŘSD počítá kolem roku 2028. „Přípravě stavby věnujeme mimořádnou pozornost. Dopředu řešíme případné problémy a jednáme s dotčenými institucemi. Chceme, aby příprava trvala minimální dobu,“ ujistil hejtmana ředitel Správy Chomutov. Zároveň podotkl, že poslední slovo bude mít Ministerstvo dopravy. Hejtman v souvislosti s přípravou stavby nabídl pomoc kraje, pokud by bylo třeba.

Houstnoucí dopravou a s tím spojeným hlukem je dotčena řada dalších měst a obcí v kraji, což hejtmanství dokládá mnoha stížnostmi a podněty od obyvatel. Správa Chomutov hejtmana informovala o revizi stavu protihlukových opatření a o prověřování dalších lokalit, kde hluk nejvíce trápí obyvatele.

Vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek Sotona hejtmanovi popsal stav přípravy i případná rizika u klíčových investičních akcí v kraji. V rámci staveb na dálnici D7 připomněl zahájení obchvatu Panenského Týnce a čerstvě vydané stavební povolení na zkapacitnění obchvatu Loun. S dokončením dálnice ŘSD počítá v roce 2026, kdy by měl být zprovozněn poslední úsek u Postoloprt.

Hejtmana zajímal také stav silnice I/13 v místech, kde došlo k sesuvům a nyní je tam dopravní omezení, a v jaké fázi je plánované zvýšení rychlosti mezi Mostem a Bílinou. Správa Chomutov hejtmana ujistila, že ve všech případech provádí potřebné úkony.

Závěrem Oldřich Bubeníček Správě Chomutov poděkoval za mimořádně dobrou spolupráci a věcný přístup při řešení problematických situací.

 

 

 

 

Publikováno: 27. November 2019, přímý odkaz