Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy v rámci rekonstrukce vozovky D1 v km 210,0 – 204,6 vlevo.

Ve středu 14. 6. bude zahájena z dopravního hlediska zřejmě nejkritičtější část opravy, neboť z důvodu pokládky obrusné vrstvy musí dojí k uzavření celého jízdního pásu, což znamená vedení dopravy v režimu 2+1.

V termínu od 14. 6. 2017 do 23. 6. 2017 bude platit následující dopravní omezení:

 

Ve směru na Ostravu je v km 203,750 – 211,185 provoz veden ve dvou zúžených provizorních pruzích ve vnější části jízdního pásu.

 

Ve směru na Prahu je v km 211,700 provoz sveden do jednoho zúženého provizorního pruhu, přičemž přejezdem SDP v km 211,043 – 210,923 je převeden do protisměrného pásu dálnice a přejezdem SDP v km 204,108 – 203,995 je vrácen zpět do levého pásu dálnice.

 

V rámci této etapy je uzavřena odpočívka Rohlenka v km 206,9, vlevo, a nájezdová větev levé poloviny MÚK Holubice (EXIT 210).

 

Objízdná trasa pro dopravu ve směru Slavkov u Brna (I/50) → Brno (D1) je pro vozidla do 3,5 t vedena po silnici I/50 a II/430 do Brna.

 

Objízdná trasa pro dopravu ve směru Slavkov u Brna (I/50) → Praha (D1) a pro vozidla nad 3,5 t ve směru Slavkov u Brna (I/50) → Brno (D1) je vedena po tělese dálnice D1 závlekem přes MÚK Rousínov (EXIT 216), kde je doprava po křižovatkových větví a silnici III/0476 svedena zpět na dálnici D1 ve směru Brno a Praha.

 

Grafickou podobu uzavírky naleznete v příloze.

 

Rekonstrukce bude po ukončení této etapy dále pokračovat dle stanoveného harmonogramu do 30. 7.

 

Tato oprava je součástí nového konceptu ŘSD stanoveného v roce 2011, kdy se opravy dálnic provádějí v dlouhých celcích, jež šetří finance a celkový čas omezení pro řidiče. Ročně je takto opraveno 5 % délky sítě, což v dlouhodobém měřítku představuje trvale udržitelný stav vozovek tak, aby již nedocházelo k havarijním stavům, ke kterým došlo na dálnicích D1, D2 nebo D7.

 

Základní informace o stavbě:

Název stavby: D1 rekonstrukce CB vozovky km 210,0 – 204,6 L

Investor: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS

Termín opravy: 03 – 07/2017

Cena díla: 176 milionů Kč bez DPH

 

Ke stažení

rsd-grafika-omezeni-D1_rekonstrukce vozovky 210-204 L_06-2017.pdf
Opravy D1 Brno - Vyškov 2017.pdf

Publikováno: 13. June 2017, přímý odkaz