Novinky - detail

GPS navigace bude pro řidiče nově dostupná i v brněnských tunelech

Ředitelství silnic a dálnic společně s českou komunitou Waze a izraelskou společností Waze připravuje v brněnských tunelech instalaci Waze Beacons (majáky), které určí polohu řidiče v tunelu. Pokračovat tak bude úspěšná spolupráce z května loňského roku, kdy došlo k instalaci majáků v Jihlavském tunelu, kde byla tato technologie poprvé představena.

Na 12. 4. 2019 je plánováno spuštění provozu majáků v Pisáreckém tunelu a v průběhu dubna jsou postupně instalovány také do Královopolského tunelu a tunelu Hlinky. Husovický tunel bude osazen majáky až po ukončení blížící se rekonstrukce na konci srpna 2019.

Majáky zatím využívají pouze uživatelé navigace Waze. Technologie je ale dostupná i pro jiné aplikace vč. komerčních navigací.

Jak to celé funguje?

Majáky jsou malé plastové krabičky přilepené na stěnu tunelu každých 40 metrů. Jejich bluetooth vysílač vysílá identifikační kód daného zařízení (nelze se k němu připojit). Telefon při jízdě tunelem zjišťuje přítomnost konkrétních majáků a podle síly jejich bluetooth signálu vypočítá svou polohu v tunelu. Životnost plně soběstačného majáku je daná výdrží vložené baterie. V Brně se očekává životnost asi 6 let, což je pro ŘSD ČR, které majáky vlastní, pozitivní zpráva z hlediska údržby.

Zvýšená bezpečnost, lepší plynulost provozu

Přesná poloha v tunelu a jeho blízkém okolí přináší uživatelům nejen lepší navigaci, ale také zvyšuje bezpečnost. Systém rozpozná odchylky od běžného provozu. Řidiči mezi sebou mohou sdílet varování například na odstavené vozidlo, překážku na vozovce nebo výtluk. Potřebné informace obratem dostává správce tunelu, který může na vzniklou situaci rychle reagovat omezením, nebo zastavením provozu.

Díky přesnému určení polohy dokáže aplikace Waze řidiče lépe navigovat a při zpomalení provozu v tunelu pomůže řidiče navést na výhodnější trasu.

English version:

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/GPS-navigace-bude-pro-ridice-nove-dostupna-i-v-brn?lang=en-GB

 

Publikováno: 11. April 2019, přímý odkaz