Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dva úseky dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice – Jaroměř

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje dva úseky dálnice D11 mezi Hradcem Králové, Smiřicemi a Jaroměří. Nové dálniční úseky odvedou veškerou tranzitní dopravu z kapacitně již nedostačujících silnic I/11, I/33 a I/37. Díky tomu dojde v okolních obcích k poklesu hlukové zátěže, imisí z dopravy a výrazně se sníží také riziko dopravních nehod.

„Dnešní zprovoznění více než 22 kilometrů dálnice D11 je výrazným posunem pro dokončení důležitého dálničního spojení České republiky s Polskem u obce Královec, kde se naše D11 napojí na polskou rychlostní silnici S3. Zhotoviteli děkuji za zvýšenou efektivitu a pracovní nasazení, kdy se podařilo stavbu mezi Hradcem Králové a Smiřicemi o půl roku urychlit a dnes tak díky tomu můžeme zprovoznit oba dva dálniční úseky současně, což je zásadní přínos pro plynulost a tedy i bezpečnost provozu. Šířkově nedostačující a přetížené silnice I. třídy dnes nahrazuje kapacitní a směrově rozdělená komunikace. Odstraněna jsou nehodová místa, neboť z trasy mizí úrovňová křížení s ostatními komunikacemi. Výrazně se tím snižuje riziko dopravních nehod. Zásadní přínos má dálnice samozřejmě také pro obyvatele všech okolních měst a obcí, kteří se mohou těšit na výrazný pokles dopravní zátěže. Důležité je nyní dálnici D11 dostavět až na hranice. V intenzivní přípravě jsou proto i zbývající dva úseky. Na stavbu mezi Trutnovem a státní hranicí již probíhají výkupy pozemků, se zahájením výstavby počítáme v roce 2023. Na úsek mezi Jaroměří a Trutnovem jsme aktuálně získali územní rozhodnutí a chystáme se tedy zahájit majetkoprávní přípravu,“ uvedl při zprovoznění nových staveb generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

 

V rámci výstavby obou dálničních úseků bylo vybudováno 28 mostů, 4 mimoúrovňové křižovatky a 10 protihlukových stěn o celkové délce téměř 8 kilometrů.

 

Dálnice D11 je součástí české páteřní sítě, která propojuje naše hlavní město s Hradcem Králové a do budoucna i s Polskem. Její význam je však i celoevropský. Dle mezinárodní dohody totiž náleží k evropskému dopravnímu koridoru Paříž – Moskva, který spojuje západní a východní Evropu.

 

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 131,1 km dálnic a 63,3 km silnic I. třídy. Celkem se v letošním roce zprovozní 46,5 km dálnic a 22,7 km silnic I. třídy.

D11 Hradec Králové – Smiřice

Hlavní trasa:
  • délka: 15,2 km
  • kategorie: D 27,5/120
  • počet stavebních objektů: 139
Zhotovitel: Eurovia, Metrostav, Swietelsky
Cena stavby dle smlouvy: 2 594 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2018–2021

D11 Smiřice - Jaroměř

Hlavní trasa:
  • délka: 7,2 km
  • kategorie: D 27,5/120
  • počet stavebních objektů: 93
Zhotovitel: PORR a. s., PORR Bau GmbH s. r. o.
Cena stavby dle smlouvy: 1 498 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2018–2021

     Stavba D11 Smiřice – Jaroměř je spolufinancována z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava ve výši 60 % ze způsobilých výdajů.

 

Publikováno: 17. December 2021, přímý odkaz