Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic obdrželo nabídky na akci Celostátní sčítání dopravy 2020

Ředitelství silnic a dálnic obdrželo na základě vypsaného výběrového řízení nabídky na akci Celostátní sčítání dopravy 2020. Hodnotící komise nyní nabídky zhodnotí a doporučí uchazeče, se kterým by mělo ŘSD ČR uzavřít smlouvu. Celostátní sčítání dopravy 2020 se bude provádět v obvyklém rozsahu na aktuální síti dálnic I. a II. třídy, silnicích I. a II. třídy a cca na 15 % silnicích III. třídy.

 

Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2020 (podány byly celkem 4 nabídky)

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky: 80 mil. Kč bez DPH

 

 

Vedoucí sdružení

 

 

Členové sdružení

 

Nabídka (bez DPH)

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

  • VARS BRNO, a.s.
  • ManpowerGroup s.r.o.

 

49.059.670,-

 

PUDIS a.s.

 

 

  • ČVUT v Praze Fakulta dopravní
  • MindBridge Consulting a.s.

 

51.580.000,-

 

IPSOS s.r.o.

 

 

 

53.420.000,-

 

STEM/MARK, a.s.

  • NMS MARKET RESEARCH, s.r.o.

 

70.949.000,-

 

Ministerstvo dopravy pověřuje v pětiletých cyklech ŘSD ČR, jako správce dálniční sítě a silnic I. třídy, provedením celostátního sčítání dopravy (CSD). Výstupy z CSD slouží primárně MD ČR, ŘSD ČR a krajům jako podklady pro rozhodovací a plánovací činnosti na svěřených komunikacích, řešení ochrany životního prostředí a pro zajištění požadavků evropských struktur. Dále jsou využívány pro projektovou a posudkovou činnost.

 

 

Publikováno: 10. May 2019, přímý odkaz