Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat Lechovic na silnici I/53

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje ve středu 26. června obchvat Lechovic, díky kterému dojde k odstranění nebezpečného úseku, kde byla silnice I/53 vedena průtahem obcí.

Silnice I/53 je v oblasti jižní Moravy důležitým dopravním tahem, který zajišťuje silniční spojení sídelních útvarů regionálního významu. Nadregionální význam této komunikace se projevuje v souvislosti s napojením na silnici E59 (Vídeň – Znojmo – Jihlava) ve Znojmě a na E461 (Vídeň – Mikulov – Brno – Svitavy) u Pohořelic.

 

„Silnice I/53 byla až dosud vedena ve své historické trase uvnitř obce Lechovice. Nově zprovozněný obchvat o délce 4,4 kilometru odvede z obce nákladní dopravu a podstatně zlepší místním obyvatelům životní prostředí díky snížení hluku a exhalací. Zvýší se také bezpečnost a plynulost provozu na silnici I/53“, představil nový obchvat generální ředitel ŘSD Pavol Kováčik.

 

ŘSD má aktuálně ve výstavbě dalších 60 kilometrů silnic I. třídy.

 

Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

I/53 Lechovice, obchvat

 

Hlavní trasa:

délka: 4,4 km

kategorie: S 11,5/80

plocha vozovek: 50 400 m2

počet všech stavebních objektů: 41

 

zhotovitel: IMOS Brno, TheBa asfalt

cena stavby dle smlouvy: 270,8 mil. Kč bez DPH

 

 

Publikováno: 26. June 2019, přímý odkaz