Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu města Chýnov na silnici I/19

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v úterý 29. září výstavbu obchvatu města Chýnov na silnici I/19.

Vybudováním obchvatu města dojde k vyloučení tranzitní dopravy mimo Chýnov, a tak k výraznému snížení hlučnosti a imisí a samozřejmě také ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Zároveň dojde k odstranění nevhodného průběhu trasy z  hlediska směrových i  sklonových parametrů, které již nevyhovují aktuálním dopravním intenzitám“, představil přínosy nově budovaného obchvatu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Silnice I/19 spojuje západní Čechy s  východní částí jižních Čech a  prostřednictvím dálnice D1, na kterou je vybudován přivaděč od Pelhřimova do Humpolce (silnice I/34), s východními oblastmi republiky, Slovenskem a dalšími státy.

Informační karta stavby:

 

Hlavní trasa:

  • délka: 3,6 km
  • kategorie: S 11,5/80
  • počet stavebních objektů: 37

Zhotovitel: M-Silnice a.s.
Nabídková cena: 261,6 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 06/2022

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 


Aktuálně je v realizaci:

  • 127,7 km nových dálnic (18 staveb)
  • 51,5 km silnic I. třídy (18 staveb)
  • modernizováno je 71 km dálnice D1 (7 úseků)

Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.

 

Publikováno: 29. September 2020, přímý odkaz