Novinky - detail

ŘSD jednalo o problematických křižovatkách v Litoměřicích

Předmětem jednání bylo kapacitní posouzení křižovatek na silnici I/15 u obchodního centra Galerie Na Soutoku a s ulicí Mlékojedskou.

Jednání na Městském úřadě v Litoměřicích za účasti zástupců odboru územního rozvoje, místostarosty města Lukase Wünsche, Policie ČR, majitele sousedních pozemků, architekta města, zástupců obchodního centra Na Soutoku a ŘSD, Správy Chomutov, mělo za cíl informovat o výsledcích kapacitního posouzení obou křižovatek.

Zhotovitel posouzení v dané lokalitě provedl sčítání dopravy v souladu s TP 123 a 189. Sčítání bylo provedeno ve čtvrtek 7. 11. 2019 v 7.00 až 11.00 hodin v křižovatce silnice I/15 s ulicí Mlékojedskou a v pátek 8. 11. 2019 ve 13.00 až 17.00 hodin v prostoru křižovatky silnice I/15 a napojení OC Galerie Na Soutoku. Jako špičková hodina u obchodního centra byl vybrán čas 15.00 až 16.00 hodin a pro tuto dobu byl zpracován pentlogram.

Dle kapacitního posouzení stávající křižovatky I/15 s Mlékojedskou ulicí křižovatka vyhovuje na všech větvích. Nejhorší čekací doba dle výpočtu je na výjezdu z ulice Mlékojedská vlevo, a to 91 sekund – vzhledem k požadovanému ukazateli kvality dopravy UKD E se dá konstatovat, že stávající stav z hlediska kapacity vyhovuje.

V rámci posouzení stávající stykové křižovatky k obchodnímu centru bylo již z měření patrné, že zejména levé odbočení směrem z obchodní galerie do Terezína a levé odbočení od Litoměřic do nákupního centra jsou značně komplikované, a vyskytly se zde čekací doby vozidla 3 až 7 minut. Sčítání bylo provedeno videozáznamem na místě a následným vyhodnocením křižovatkových pohybů z videa.

Navrhované miniokružní křižovatky problematiku dopravní situace dle kapacitního posouzení nevyřeší. Průměr okružní křižovatky, která by byla schopna danou problematiku řešit, je 36 metrů s průměrem prstence 22,6 metrů - viz příloha ke stažení.

ŘSD v rámci dalšího řešení zajistí bezpečnostní inspekci/audit daných křižovatek. Výsledek této inspekce/auditu bude vodítkem pro určení dalšího postupu řešení dané problematiky.

 

 

Ke stažení

Situace V1 20200122.pdf

Publikováno: 3. February 2020, přímý odkaz