Novinky - detail

Změna vedení dopravy v rámci výstavby dálnice D7 u Panenského Týnce

Vzhledem k postupu prací na výstavbě dálnice D7 u Panenského Týnce, kde bude zahájeno budování levého dálničního pásu, dojde během noci ze středy 20. na čtvrtek 21. května k dlouhodobé změně vedení dopravy. Veškerá doprava bude ze stávající silnice I/7 převedena na dvou úsecích na značené objízdné trasy, které budou využívány až do zprovoznění dálnice na podzim 2021.

Organizace dopravy bude následující:

 

  • Od Prahy až po křižovatku za kostelem sv. Blažeje bude doprava svedena na objízdnou trasu po vedlejší komunikaci. Zde byly provedeny šířkové úpravy a opravy povrchu vozovky, aby komunikace byla vyhovující i pro kamionovou dopravu.
  • V navazujícím úseku až po sjezd k čerpací stanici Benzina bude doprava vedena po stávající silnici I/7 s omezením ze tří jízdních pruhů na dva.
  • Od čerpací stanice Benzina až po začátek již provozované D7 (obchvat Sulce) bude doprava opět svedena mimo stávající silnici I/7. Jako objízdná trasa bude využíváno sjezdové rameno MÚK Panenský Týnec od čerpací stanice přes nově vybudovanou okružní křižovatku a nájezdové rameno na stávající silnici I/7.
  • Všechny výše zmíněné objízdné trasy budou využívány obousměrně a budou osazeny provizorním dopravním značením.

 

Přehled objízdných tras naleznete v přiložené mapě.

 

D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu

 

Hlavní trasa:

délka: 3,5 km

kategorie: R 25,5/100

plocha vozovek: 81 278 m2

počet všech stavebních objektů: 77

 

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby s. r. o., Doprastav, a.s., Doprastav CZ, s.r.o.

Cena stavby dle smlouvy: 685 mil. Kč bez DPH

Předpokládané zprovoznění stavby: 10/2021

Vizualizace stavby: D7 Panenský Týnec

 

 

 

Ke stažení

D7 Panenský Týnec - objízdné trasy.pdf

Publikováno: 20. May 2020, přímý odkaz