Novinky - detail

ŘSD zahajuje rozšiřování odpočívky Humpolec na dálnici D1

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje rozšiřování odpočívky Humpolec vlevo (směr Praha) na dálnici D1. Odpočívku ŘSD rozšiřuje na základě přijaté strategie odpočívek, která byla schválena Ministerstvem dopravy a v jejímž rámci dochází ke zvyšování kapacity odstavných ploch, především pro kamionovou dopravu. Vzhledem ke zvyšujícím se intenzitám dopravy je třeba zajistit dostatečný počet parkovacích míst, aby mohli řidiči bezpečné parkovat a dodržovat podmínky pro povinný odpočinek. Rozšiřováním počtu parkovacích míst přispívá ŘSD ke zvýšení komfortu a bezpečnosti silničního provozu.

Do 16. 7. bude odpočívka Humpolec částečně v provozu, bude možné tankování na čerpací stanici pohonných hmot, ale odpočívka bude sloužit pouze k průjezdu, nikoliv ke stání. V termínu 17. 7. – 27. 10. bude odpočívka uzavřena.

 

Zhotovitel: PORR

Cena: 42 mil. bez DPH

Termín zahájení prací: 8. 7. 2019

Předpoklad uvedení do provozu: 27. 10. 2019

 

V průběhu rozšiřování odpočívky bude umožněn provoz v levém i pravém jízdním pásu, práce budou probíhat pouze v odstavném pruhu (17. 7. – 31. 8.).

 

K rozšíření dojde z důvodu nutného zkapacitnění stávajícího počtu parkovacích stání.

Současný stav: 11 stání pro nákladní vozidla, 2 pro  lehká užitková vozidla, 20 pro osobní vozidla

Budoucí stav: 19 stání pro nákladní vozidla, 4 pro autobusy, 3 pro obytný přívěs a 31 pro osobní vozidla

 

Plánovaná nová parkovací místa pro nákladní automobily (NA) v roce 2019:

 

Stavba 87 nových stání pro nákladní automobily prostřednictvím rozšiřování stávajících odpočívek :

  • D8 Siřejovice, vpravo, +37 stání pro NA (v realizaci)
  • D1 Humpolec, vlevo + 8 stání pro NA (v realizaci)
  • D1 Střechov, vpravo +42 stání pro NA (v přípravě)

Zprovoznění první malé odpočívky s korporátní toaletou D55 Kurovice u Kroměříže (vpravo i vlevo) + 40 stání pro NA (v realizaci).

Zprovoznění odpočívky D1 Osek nad Bečvou (vpravo i vlevo) +80 stání pro NA (v realizaci).

 

Celkem v roce 2019 přibude 207 stání pro NA.

 

Projekt „D1 odpočívka Humpolec km 88,3 vlevo - rekonstrukce odpočívky“ je spolufinancován z programu Evropské Unie Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Publikováno: 10. July 2019, přímý odkaz