Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje modernizaci dálnice D1 mezi Koberovicemi a Humpolcem

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje tento víkend modernizaci dálnice D1 mezi Koberovicemi a Humpolcem. Během soboty a neděle bude provedena instalace dopravního omezení, následovat budou v letošním roce přípravné práce a provizorní rozšíření pravého jízdního pásu (směr Brno).

V rámci modernizace dálnice D1 v úseku Koberovice – Humpolec dojde ke kompletní přestavbě dvou dálničních nadjezdů v km 83,8 a v km 88,4. Součástí modernizace daného úseku je také rekonstrukce MÚK Speřice a Humpolec. Dálniční úsek bude rozšířen a stávající asfaltový povrch bude nahrazen novým cementobetonovým. Provedeny budou i práce ve středním dělícím pásu, na inženýrských sítích, odvodnění dálnice a vodorovném a svislém dopravním značení.

Úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec

Hlavní trasa:

  • délka: 8,8 km
  • kategorie: D 28/120
  • počet stavebních objektů: 43
  • Zhotovitel: Eurovia CS
  • Cena stavby dle smlouvy: 1 097 mil. Kč bez DPH
  • Termín stavby: 09/2019 – 11/2021

Modernizace dálnice D1

V rámci modernizace D1 již bylo zprovozněno 90 kilometrů nové dálnice. Dalších 61 km je v současné době v realizaci. Na poslední desetikilometrový úsek (EXIT 1687 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice) aktuálně probíhá výběrové řízení.

 

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti.

 

 

Ke stažení

Modernizace D1 - mapa.pdf

Publikováno: 4. September 2019, přímý odkaz