Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic obdrželo nabídky na výstavbu silnice I/37 Osová Bítýška, obchvat

Ředitelství silnic a dálnic obdrželo na základě vypsaného výběrového řízení nabídky na výstavbu silnice I/37 Osová Bítýška, obchvat. Hodnotící komise nyní nabídky zhodnotí a doporučí uchazeče, se kterým by mělo ŘSD uzavřít smlouvu. Konkrétní termín zahájení je závislý na případných námitkách ze strany neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

I/37 Osová Bítýška, obchvat (podáno bylo celkem 8 nabídek, níže jsou uvedeny 3 nejnižší)

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky: 195 mil. Kč bez DPH

 

 

Vedoucí sdružení

 

 

Členové sdružení

 

Nabídka (v Kč bez DPH)

 

IMOS Brno a.s.

 

 

214 384 114,07

 

 

AQUASYS, spol. s r.o.

 

VÁHOSTAV-SK, a.s.

 

214 932 800,00

 

 

Inženýrské stavby Brno, s r.o.

 

 

OHL ŽS, a.s.

 

218 646 707,19

 

Navrhovaná přeložka silnice I/37 přesune podstatnou část provozu ze stávající komunikace mimo centrum obce Osová Bítýška, což povede k výraznému zlepšení životního prostředí díky snížení hluku a exhalací z dopravy.

 

Ředitelství silnic a dálnic má v současné době rozestavěno 63,8 kilometrů silnic I. třídy. Na opravy silnic I. třídy má ŘSD připraveno 5,3 miliardy Kč, na jejich údržbu 3,2 miliardy Kč.

 

Publikováno: 7. June 2019, přímý odkaz