Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu okružní křižovatky Červené Vršky na silnici I/3 u Benešova

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v úterý 19. května výstavbu okružní křižovatky Červené Vršky na silnici I/3 u Benešova. Nová křižovatka bude řidičům k dispozici již na začátku října letošního roku.

„Výstavba nové okružní křižovatky je další z úprav prováděných na silnici I/3, které mají za cíl zvýšit bezpečnost a  plynulost silničního provozu na této velmi zatížené komunikaci a přilehlých silnicích nižších tříd“, představil nově zahajovanou stavbu generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.

 

Trasa silnice I/3 vede od dálnice D1 z Mirošovic až na hraniční přechod s Rakouskem v Dolním Dvořišti. Do doby dostavby dálnice D3 v celé trase má I/3 zásadní význam pro spojení Prahy s jihem Čech.  Okružní křižovatka vznikne na katastrálním území Benešova. Pro Benešov a okolní obce slouží silnice I/3 zároveň jako přivaděč k D1.

 

V roce 2017 bylo dokončeno rozšíření úseku I/3 mezi Mirošovicemi a Benešovem o jeden jízdní pruh. Právě na tuto provedenou úpravu přestavba okružní křižovatky Červené Vršky navazuje. Vedle snížení nehodovosti, která je způsobena nevhodným průsečným úrovňovým křížením, přinese realizace stavby další rozvoj severozápadní oblasti Benešova.

 

Další připravovanou akcí, jejíž zahájení se předpokládá v roce 2022, je přestavba silnice I/3 mezi křižovatkami Červené Vršky (II/112) a U Topolu (II/110) na šířkové uspořádání 2+1, a to včetně složitého a  technicky velmi náročného zahloubení úseku silnice podél Zámeckého parku Konopiště.

 

 

I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky

 

Hlavní trasa:

 

kategorie: S 13,5/90 a S 9,5/80

počet stavebních objektů: 23

 

zhotovitel: BES s.r.o

cena stavby dle smlouvy: : 41,2 mil. Kč (bez DPH)

předpokládané zprovoznění stavby: 10/2020

 

Vedení dopravy v rámci I. etapy naleznete v přiložené mapě. V jejím průběhu zůstane ve směru od Prahy zachován příjezd k čerpací stanici Benzina.

 

 

 

Ke stažení

I-3 Benešov - OK Červené Vršky-DIO-etapa 1.pdf

Publikováno: 18. May 2020, přímý odkaz