Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na dočasné dopravní omezení v rámci rekonstrukce mostu gen. Pattona v Plzni

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje, že v sobotu 12. 8. v časných ranních hodinách dojde v rámci akce „I/20 Plzeň, most generála Pattona“ k částečnému dopravnímu omezení. Na mostě směr z centra na Lochotín bude doprava svedena pouze do jednoho jízdního pruhu. Během soboty a neděle bude dokončena pokládka provizorních vozovkových vrstev na předmostích a v noci z 13. na 14. srpna dojde k převedení dopravy na zrekonstruovanou (vnější) polovinu mostu již opět ve dvou jízdních pruzích.

Následně započnou práce na vnitřní polovině mostu s tramvajovou tratí. Díky vysokému pracovnímu nasazení se termín zahájení třetí fáze oprav podařilo uspíšit o týden oproti původnímu harmonogramu.

 

V průběhu prací na vnitřní polovině mostu bude docházet ke zvýšenému pohybu dělníků, stavebních strojů a materiálu přes vozovku. Pro zajištění bezpečnosti pracovníků i řidičů je nezbytné omezit maximální rychlosti na mostě na 30 km/hod. Na dodržování tohoto opatření bude dohlížet Policie ČR.

 

Ředitelství silnic a dálnic se omlouvá veřejnosti za veškerá omezení související s realizací této důležité akce. Zároveň tímto apelujeme na řidiče, aby s maximální pozorností a plynulostí projížděli dopravním opatřením a eliminovali tak jakékoliv případné dopravní komplikace. 

 

Publikováno: 9. August 2017, přímý odkaz