Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/57 Krnov – SV obchvat

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve středu 9. srpna výstavbu silnice I/57 Krnov – SV obchvat.

Silnice I/57 je součástí významné mezinárodní trasy Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice, vedoucí po silnicích I/11 a  I /57 ke státním hranicím s Polskem.  Trasa je navržena v souladu s územním plánem města Krnova.  Vytíženost silnice se negativně projevuje právě v Krnově, kde je současný denní průjezd vozidel až 12 500 za 24 hodin.

Po vybudování obchvatu na něj bude převedena podstatná část dopravy. Právě odklon dopravy z centra města je vzhledem k  současným vysokým dopravním intenzitám nezbytný. Pro aktivizaci budované průmyslové zóny Krnov – Červený Dvůr je navíc nutné vybudování obchvatu města Krnova s napojením na silnici I/45 ve směru Bruntál – Olomouc.  Trasa obchvatu kříží přeložku silnice I/45. Pro stavbu „I/45 Krnov- hraniční přechod“ bylo vydáno územní rozhodnutí v roce 2002, ale stavba obchvatu získala v realizaci přednost, proto bylo nutné část stavby začlenit do stavby obchvatu.

Stavba obchvatu byla koordinována s několika připravovanými stavbami, např. „přípojkou vodovodu pro závod Kofola a.s.“, „revitalizací trati Opava východ – Olomouc hl. n“ a zejména s akcí „Protipovodňová opatření pod Krnovem, I. etapa“ kdy těleso komunikace v km 5,8 – 7,1 je tomu uzpůsobeno a bude sloužit zároveň jako protipovodňová hráz.

„Mezi přínosy právě zahajovaného obchvatu patří především zajištění plynulé a  bezpečné dopravy. Obchvat Krnova podstatně zkrátí jízdní dobu a povede ke snížení hluku a emisí přímo ve městě. Díky zvýšené bezpečnosti silničního provozu klesne počet dopravních nehod. Vybudováním obchvatu dojde také k vytvoření podmínek pro další rozvoj regionu, jako je výstavba nové průmyslové zóny“, okomentoval zahájení výstavby obchvatu generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Data o stavbě

Hlavní trasa:

  • délka: 7 742 m
  • kategorie: S 11,5/80, S 9,5/80
  • plocha vozovek: 112 254 m2
  • počet stavebních objektů: 141

Zhotovitel: Sdružení SILNICE.CZ + AKTOR ATE
Cena stavby:  948 991 tis. Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 8/2017 – 2/2021

 

Publikováno: 9. August 2017, přímý odkaz