Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká

Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahajuje ve středu 12. června výstavbu 2. etapy silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká

Silnice I/20 je součástí mezinárodního tahu E49 Vídeň – České Budějovice – Plzeň – Karlovy Vary – Magdeburg. V  oblasti Plzně bylo zvoleno přebudovat silnici I/20 na čtyřpruh, který odvede tranzitní dopravu a ulehčí vnitroměstské dopravě v Plzni.

V  rámci druhé etapy bude zajištěno odvedení podstatné části dopravy mimo rekreační oblast Boleveckého rybníka a  současně dojde ke zvýšení kapacity komunikací, což se pozitivně projeví na plynulosti a bezpečnosti dopravy,“ upřesnil význam stavby generální ředitel ŘSD Pavol Kováčik.

 

 

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

 

Hlavní trasa:

délka: 1,4 km (1. etapa a 2. etapa budou mít dohromady 2,6 km)

počet stavebních objektů: 69

 

Zhotovitel: Eurovia CS, Berger Bohemia a Swietelsky

Cena stavby dle smlouvy: 494 mil. Kč (bez DPH)

Předpokládané zprovoznění stavby: 05/2021

 

Ředitelství silnic a dálnic má aktuálně v realizaci 140 km dálnic, 52 km modernizace D1 a 63 kilometrů silnic I. třídy.

 

Publikováno: 12. June 2019, přímý odkaz