Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo koncem loňského roku dvě zmodernizované odpočívky na dálnici D1

Vzhledem k neustále se zvyšujícím intenzitám dopravy je jedním z důležitých úkolů ŘSD zajistit u dálnic dostatečný počet míst, kde budou řidiči moci bezpečně parkovat a dodržovat podmínky pro povinný odpočinek. K navyšování kapacity odstavných ploch pro kamionovou dopravu, které významně přispívá ke zvýšení komfortu a bezpečnosti silničního provozu, přistoupilo ŘSD na základě přijaté koncepce odpočívek, která byla schválena Ministerstvem dopravy.

D1 odpočívka Humpolec km 88,3 vlevo

Předmětem rekonstrukce odpočívky Humpolec v km 88,3 vlevo dálnice D1 bylo rozšíření odpočívky a zkapacitnění počtu stání pro osobní i nákladní automobily. Součástí stavby byly rekonstrukce inženýrských sítí, byla vybudována nová dešťová usazovací nádrž, která je oproti původní nádrži je zcela zapuštěna pod úrovní terénu. Dále došlo k modernizaci osvětlení odpočívky nově osazenými stožáry s led svítidly. Kromě rekonstrukce povrchů komunikací došlo i k úpravě chodníků s nově osazeným mobiliářem. Byla provedena modernizace kamerového systému a dále došlo ke zpomalení vjezdu vozidel na odpočívku, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu. V rámci vegetačních úprav došlo k výsadbě nových stromů a keřů. 

Zahájení stavby: 8. 7. 2019

Uvedení do provozu: 8. 11. 2019

Cena dle smlouvy o dílo:  41,6 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel: PORR a.s.

                              

Stav parkovacích stání před rekonstrukcí:

 • 11x nákladní vozidla
 • 2x lehká užitková vozidla
 • 20x osobní vozidla

Stav parkovacích stání po dokončení rekonstrukce:

 • 19x nákladní vozidla
 • 4x bus
 • 3x obytný přívěs
 • 31x osobní vozidla

Realizací došlo k navýšení kapacity odpočívky celkem o 24 parkovacích míst (z toho 8 míst pro nákladní vozidla). Celková kapacita odpočívky je nově 57 míst. 

 

D1 odpočívka Střechov km 52,0 - pravá strana

Předmětem stavby byla přestavba prostoru stávající dálniční odpočívky v km 52,0 dálnice D1, čímž došlo hlavně k navýšení kapacity počtu parkovacích stání. Součástí stavby byla realizace nových konstrukčních vrstev pro automobilová stání, pojížděné komunikace a chodníkové plochy. Součástí stavby byla dále přestavba dešťové kanalizace pro odvodnění komunikací odpočívky, stavební úpravy splaškové kanalizace, vodovodu a retenční nádrže, stavební příprava pro dobíjení elektromobilů, nově realizované veřejné osvětlení odpočívky a nový systém kamerového dohledu. V rámci vegetačních úprav byly nově realizované nezpevněné plochy osety a byla vysázena nová zeleň. Odpočívka byla v rámci stavby vybavena novým mobiliářem, oplocením a bylo realizováno dětské hřiště.

Zahájení stavby: 26. 8. 2019

Uvedení do provozu: 18. 12. 2019

Cena dle smlouvy o dílo:  104,6 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel: Metrostav a.s.

 

Stav parkovacích stání před rekonstrukcí:

 • 30x nákladní vozidla
 • 40x osobní vozidla

Celkem 70 míst

Stav parkovacích stání po dokončení rekonstrukce:

 • 74x nákladní vozidla
 • 74x osobní vozidla
 • 4x autobus
 • 6x obytný přívěs

Realizací došlo k navýšení kapacity odpočívky celkem o 88 parkovacích míst (z toho 44 míst pro nákladní vozidla). Celková kapacita odpočívky je nově 158 míst.

Oba projekty byly spolufinancovány v rámci programu Evropské Unie Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF).

 

V roce 2019 byla dále rozšířena odpočívka Siřejovice na dálnici D8, nově byla zprovozněna odpočívka Kurovice na dálnici D55 a odpočívka Osek na dálnici D1.

 

 

Publikováno: 10. January 2020, přímý odkaz