Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu obce Doudleby nad Orlicí na silnici I/11

Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně zahajuje výstavbu obchvatu obce Doudleby nad Orlicí na silnici I/11. Trasa obchvatu je situována severně od stávající obytné zástavby.

Obchvat bude připojen na stávající silnici I/11 v prostoru mezi Kostelcem a Doudleby nad Orlicí průsečnou křižovatkou. Přeložka končí na kruhovém objezdu mezi Doudleby a Vamberkem. Směrem k obci jsou u budoucí silnice navrženy dvě protihlukové stěny s výškou 2,5 metru. V rámci stavby vzniknou také dva rámové mosty a jeden most přes místní komunikaci.
 
„Stávající trasa silnice I/11 prochází skrz Doudleby nad Orlicí v těsné blízkosti obytných domů. Trasa se vyznačuje také mnoha nepřehlednými křižovatkami, častá jsou prudká stoupání a klesání. Realizací nové přeložky bude veškerá tranzitní doprava odvedena mimo zastavěné území obce, což povede ke snížení hluku a zlepšení životného prostředí. Po dokončení výstavby budou moci řidiči využívat novou kapacitní komunikaci, která bude výrazně bezpečnější a provoz na ní plynulejší,“ představil přínosy nově budovaného obchvatu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
Na stavbě aktuálně probíhá záchranný archeologický výzkum a byly již zahájeny práce na dešťové kanalizaci. Realizována je také přeložka vysokého napětí a most přes místní komunikaci.  
 
Ředitelství silnic a dálnic plánuje v letošním roce zahájit v Královehradeckém kraji ještě další dva obchvaty. Jedná se o obchvat Jaroměře na silnici I/33, kde nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele, a obchvat Nové Paky na silnici I/16, kde bude výběrové řízení na zhotovitele zahájeno v průběhu dubna. Obě stavby mají pravomocné stavební povolení.
 
I/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat
 
Hlavní trasa: 
  • délka: 2,8 km 
  • kategorie: S 11,5/90
  • počet stavebních objektů: 20
Zhotovitel: Strabag, Mados
Nabídková cena: 148 mil. Kč bez DPH 
Předpokládané zprovoznění stavby: 2023
 

 

 

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Publikováno: 8. April 2021, přímý odkaz