Novinky - detail

Čerpání rozpočtu ŘSD v roce 2019

Ředitelství silnic a dálnic hospodařilo v roce 2019 s částkou 45,2 mld. Kč. Vyčerpalo tedy 99 % rozpočtu, který mělo přiděleno na rok 2019. Je to poprvé od roku 2010, kdy byla překročena hodnota 40 mld. Kč. V investicích bylo čerpáno 23,7 mld. Kč, v běžných výdajích, opravách a údržbě 21,5 mld. Kč.

Díky vysokému čerpání přidělených prostředků má ŘSD aktuálně v realizaci 38 investičních akcí o celkové délce 230 km.  Jedná se o 113 km nových dálnic, 61 km modernizace D1 a 56 km silnic I. třídy, což jsou v převážné většině obchvaty. Podrobný seznam aktuálně realizovaných staveb je uveden v příloze. Zároveň se daří výrazně zlepšovat kvalitu stávající dálniční a silniční sítě z důvodu zásadních investic do její údržby a rekonstrukce.

Rozpočet SFDI a jeho čerpání v letech 2011 – 2019 (tis. Kč)

Rok

Rozpočet

Čerpáno celkem

%

2011

42 619 526

39 492 514

92,66 %

2012

35 846 875

32 184 159

89,78 %

2013

33 618 913

28 161 243

83,77 %

2014

38 278 035

24 132 956

63,05 %

2015

36 291 663

33 789 385

93,11 %

2016

37 131 707

36 724 760

98,90 %

2017

37 772 544

37 211 773

98,52 %

2018

32 184 412

31 181 321

96,88 %

2019

45 730 466

    45 192 897  

98,83 %


Výhled rozpočtu v následujících letech (tis. Kč)

 

2020

56 070 018

2021 (plán)

63 845 520

2022 (plán)

79 718 044

 

 

Publikováno: 10. January 2020, přímý odkaz