Web Content Viewer (JSR 286)

Sčítání dopravy

V roce 2016 proběhlo Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR (CSD2016).  

ŘSD ČR tímto dává veřejnosti k dispozici roční průměry denních intenzit dopravy (RPDI) [voz/24h] na sčítacích úsecích v tabulkové podobě na těchto kategoriích komunikací řazených v rámci kraje:

 • dálnice I. třídy
 • dálnice II. třídy
 • silnice I. třídy
 • silnice II. třídy – vybraná síť
 • silnice III. třídy – vybraná síť
 • místní komunikace (MK) – Statutárních měst, která se zapojila do CSD2016

Data v přiložené tabulce jsou předběžná a mohou ještě podléhat do doby zveřejnění konečných výsledků drobným korekcím.

Tabulka ke stažení: Vysledna_sestava_CSD2016.xlsx

Konečné výsledky z CSD2016 včetně interaktivní mapy budou podobně jako výsledky CSD2010 opět volně k dispozici ve webové aplikaci, jejíž dokončení se předpokládá v průběhu II. čtvrtletí 2017. Nově nebude pro přístup k podrobným výsledkům vyžadována registrace ani přihlášení.

Zhotovitelem zakázky CSD2016 byla agentura IPSOS s.r.o., která poprvé v historii CSD použila speciální mobilní aplikaci v chytrých telefonech pro sběr dat ručním způsobem. Výpočty provedla dopravně inženýrská firma EDIP s.r.o..

Mapka sítě silnic a dálnic České republiky s vyznačením intenzit dopravy na jednotlivých komunikacích

Obrázek ve formátu JPG (velikost 1,28 MB): pentlogram-2016.png

Obrázek ve formátu JPG (velikost 4,67 MB): pentlogram_srovnani_2010_2016.jpg

Výsledky statistického šetření zaměřeného na zatížení komunikací v jednotlivých regionech České republiky zde.

V roce 2010 proběhlo Celostátní sčítání dopravy na všech dálnicích, silnicích I. a II. třídy a na vybraných úsecích silnic III. třídy ČR. Od roku 1959 se celostátní sčítání provádí pravidelně, s menšími odchylkami v pětiletých intervalech, od roku 1980 v letech končících na 0 a 5.
 

Hlavní cíle celostátního sčítání dopravy:

 • získat aktuální informace o zatížení dálniční a silniční sítě ČR,
 • získat základní dopravně inženýrské podklady pro předprojektovou, projektovou a investiční přípravu staveb pozemních komunikací,
 • získat potřebné údaje pro posuzování vlivu provozu na pozemních komunikacích na životní prostředí,
 • určit dopravní výkony na silniční síti podle kategorií komunikací a podle územních celků,
 • zabezpečit údaje o zatížení sítě silnic a dálnic se statutem evropské komunikace pro zprávu předávanou Evropské hospodářské komisi,
 • získat údaje pro aktualizaci prognózy vývoje intenzit dopravy.

Sčítání bylo provedeno v rozlišení na 13 kategorií vozidel. Na dálnicích byla využita data z automatických detektorů dopravy. Na silnicích a místních komunikacích je roční průměr celodenní intenzity dopravy vypočten z výsledků několika krátkodobých (4 hodinových) průzkumů v průběhu roku. Přepočtové koeficienty byly oproti roku 2005 aktualizovány a odpovídají variacím intenzit dopravy v roce 2010.

Oproti metodice roku 2005 a předchozím došlo z důvodu využití výsledků pro další účely (např. pro úvahy nad rozšířením mýta, pro výpočty ekonomické efektivnosti připravovaných staveb apod.) ke změně v počítání nákladních souprav do výsledků. Dříve (r. 2005 a předchozí) byly nákladní soupravy počítány do výsledků za dvě vozidla (tahač a návěs či nákladní automobil a přívěs). Nyní jsou počítány jako jedno vozidlo (návěsová souprava nebo nákladní vozidlo s přívěsem).


Stručné shrnutí:

Průměrná intenzita na dálničních úsecích je 27 555 voz/24h (max.int. je na prvním úseku dálnice D1 od km 0,0 po exit Chodov – 88 460 voz/24h, min.intenzita je také na D1 v úseku Vrbice – Bohumín – 5 875 voz/24h) na úsecích rychlostních silnic je průměrná intenzita 21 545 voz/24h (max.int. je na Pražském okruhu v úseku Slivenec – Ořech – 66 975 voz/24h, min.int. je na R35 v úseku od vyústění z dálnice D11 po zaústění do I/37 – 5 160 voz/24h), průměrná intenzita na silnicích I. tříd je 7 565 voz/24h (max.int. je v Plzni v úseku vyústění z I/27 po křížení s ul. Ot.Beníškové – 45 480 voz/24h, min.int. je na I/71 na hraničním úseku ze Slovenskem – 620 voz/24h). Průměrná intenzita na silnicích II. tříd je 2 315 voz/24h, průměrná intenzita na silnicích III. tříd je 598 voz/24hod.

Skladba dopravního proudu na dálnicích je 73% osobních vozidel, 26,7% těžkých vozidel a 0,3% motocyklů. Skladba dopravního proudu na silnicích je 82% osobních vozidel, 17% těžkých vozidel a 1% motocyklů.

Intenzity dopravy na dálniční a silniční síti ČR od roku 2005 celkově stagnovaly. Byl zaznamenán pokles intenzit u nákladních vozidel, naopak významně narostly intenzity motocyklů.

Výstupy z celostátního sčítání dopravy 2010 jsou dostupné na webových stránkách http://scitani2010.rsd.cz.

Mapka sítě silnic a dálnic České republiky s vyznačením intenzit dopravy na jednotlivých komunikacích

Obrázek ve formátu JPG (velikost 470 kB): pentlogram-2010.png

Výsledky statistického šetření zaměřeného na zatížení komunikací v jednotlivých regionech České republiky zde.

Mapka sítě silnic a dálnic České republiky s vyznačením intenzit dopravy na jednotlivých komunikacích

Obrázek ve formátu JPG (velikost 392 kB): intenzity 2005.jpg

Výsledky statistického šetření zaměřeného na zatížení komunikací v jednotlivých regionech České republiky zde.

Mapka sítě silnic a dálnic České republiky s vyznačením intenzit dopravy na jednotlivých komunikacích

Obrázek ve formátu JPG (velikost 344 kB): intenzity 2000.jpg