Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu rychlostní silnice R4 Skalkakřižovatka II/118

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve středu 1. dubna výstavbu rychlostní silnice R4 Skalka křižovatka II/118. Zhotovitelem je firma Skanska a. s.

Důvodem realizace této stavby je odklonění dopravy mimo obec Dubenec a tím vytvoření podmínek pro bezpečnou a pohodlnou jízdu motorových vozidel. Díky tomu dojde také ke zlepšení životního prostředí v obci Dubenec“ komentuje zahájení stavby generální ředitel ŘSD ČR Jan Kroupa.

Začátek stavby navazuje na stávající silnici R4 v křižovatce silnic I/4 a I/18 v místě, kde stávající rychlostní silnice končí a dále navazuje jako dvoupruhová. Trasa se odklání pravým obloukem o poloměru 600 metrů a protisměrným obloukem o stejném poloměru obchází obec Dubenec ve vzdálenosti přibližně 150 – 200 metrů od nejbližší zástavby. Před obcí Bytíz v km 44,015 se vrací ke stávající I/4, kterou ve třech místech kříží, a pokračuje v jejím souběhu. Stávající vozovka se využívá jako jeden jízdní pás.

Úprava končí za mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí II/118. Stavba silnice R4 zahrnuje kromě hlavní trasy také výstavbu mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/118 u obce Háje. Stavba řeší rovněž výstavbu nové doprovodné komunikace II. třídy.

Vítězná firma Skanska a. s. podala nejnižší nabídku ve výši 417.485.287,39 Kč bez DPH. Nabídnutá délka záruční doby je 120 měsíců. Výstavba potrvá dva roky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Doprava v programovém období 2007 - 2013 a je navržen ke spolufinancování v programovém období 2014 - 2020.

Publikováno: 1. April 2015, přímý odkaz