Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic obnovuje práce na dálnici D8 u Prahy

Ředitelství silnic a dálnic obnovuje práce na rekonstrukci vozovky na levé části dálnice D8 (směr do Prahy) a na dálničním mostu u obce Zdiby. První březnový víkend budou realizována dopravní opatření a v pondělí 5. března budou zahájeny práce na dálničním mostě přes silnici I/9 u sjezdu na Zdiby.

O víkendu 3. a 4. března bude v místě mostu u sjezdu na Zdiby realizováno dopravní opatření, kdy bude provoz v režimu 2+2 jízdní pruhy převeden z levé části dálnice na pravou. V pondělí 5. března pak začnou práce na daném mostě přes silnici I/9.

 

V termínu 6. – 10. března bude snášena levá polovina mostu, tudíž v těchto dnech bude provoz pod mostem na silnici I/9 zcela vyloučen. Následně bude provoz pod mostem možný jen v jednom směru, a to od Mělníka na Zdiby. Objízdně trasy budou vyznačeny.

 

Doprava po dálnici D8 u Prahy bude vedena v režimu 2+2 jízdní pruhy. Ve směru jízdy z Ústí nad Labem do Prahy bude provoz u sjezdu na Zdiby kompletně převeden na druhou část dálnice a následně zase zpět. Neproblematičtější místem bude sjezd na Zdiby od Prahy, kdy bude v místě kvůli dopravnímu opatření zrušen odbočovací pruh a vozidla budou sjíždět přímo z jízdního pruhu. V místě bude také snížena rychlost.

 

Daná dopravní opatření na dálnici D8 a silnici I/9 budou platná do konce července.

 

V rámci všech prací dojde ke kompletní výměně povrchu dálnice v daném úseku včetně ložných vrstev. V některých částech bude dálnice rozšířena. Jedná se především o části, kde se nacházejí nájezdy a sjezdy z dálnice. Kompletně vyměněn bude most přes dálnici u obce Zdiby. Ve středním dělícím pásu dojde k úpravám inženýrských sítí. Úplné dokončení prací se plánuje na konec roku 2019.

 

Základní informace o stavbě:

 

Název stavby: D8 Oprava AB vozovky v km 5,151 až - 2,248 L

 

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba výstavby: 08/2017 – 09/2019

Cena díla: 269 mil. Kč bez DPH

 

Ředitelství silnic a dálnic se omlouvá řidičům za způsobené dopravní komplikace během této opravy.

 

Publikováno: 27. February 2018, přímý odkaz