Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu průtahu v Přerově na silnici I/55

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v úterý 29. září výstavbu průtahu v Přerově na silnici I/55. Výstavbou dojde k výraznému nárůstu kapacity silnice I/55 a ke zkrácení průjezdu městem z 3,7 na 2,9 km.

Kapacitní průtah Přerovem je nezbytný pro převedení městské a regionální dopravy a do dokončení dálnice D1 i  tranzitní dopravy po silnici I/55 v severojižním směru. Výstavbou průtahu se výrazně zvýší plynulost dopravy a dojde také ke zkrácení průjezdu městem. I po dokončení dálnice D1 zůstane silnice I/55 významnou komunikací a je tedy třeba provádět její modernizaci. Akce tedy navazuje na již realizovanou stavbu I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, kterou budeme zprovozňovat v příštím roce“, uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Informační karta stavby:

Hlavní trasa:

  • délka: 0,8 km
  • počet stavebních objektů: 83

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
Cena stavby dle smlouvy: 189 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 11/2022

 


Aktuálně je v realizaci:

  • 127,7 km nových dálnic (18 staveb)
  • 51,5 km silnic I. třídy (18 staveb)
  • modernizováno je 71 km dálnice D1 (7 úseků)

Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.


 

Publikováno: 29. September 2020, přímý odkaz