Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří

Perex

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v úterý 15. května výstavbu dálnice D11 v úseku Smiřice–Jaroměř. 
 
Stavba řeší pokračování dálnice D11 od Hradce Králové severním směrem na Polsko. Spolu s úsekem mezi Hradcem Králové a Smiřicemi tato stavba odvede veškerou dopravu ze stávající silnice I/33 v  úseku Hradec Králové – Jaroměř, jejíž kapacita je již zcela vyčerpána. 
 
V současné době zde intenzity dopravy dosahují až 17 tisíc vozidel/den. V roce 2040 se počítá s 30 až 40 tisíci vozidly/den. Neexistencí této části dálnice trpí lidé v obcích ležících na silnici I/33. Po dokončení dálnice dojde ke snížení hlukové zátěže, imisí z dopravy a vysokého rizika dopravních nehod a úrazů. Obyvatelé žijící v zástavbě, která je v blízkosti dálnice, budou ochráněni realizací protihlukových opatření, která není možné efektivně provádět na stávajících silnicích z důvodů šířkových parametrů.
 
„Kromě dnes zahajovaného úseku dálnice D11 máme v letošním roce v plánu ještě dalších 15 kilometrů mezi Hradcem Králové a Smiřicemi. V přípravě je i zbývající část dálnice k hranicím. Realizace navazujících úseků z Jaroměře do Trutnova a na státní hranici s Polskem je závislá na vydání územních rozhodnutí. Zahájení těchto dvou posledních úseků D11 předpokládáme v roce 2022“, představil výhled dobudování dálnice D11 generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.
 
Dálnice D11 je součástí české páteřní sítě, která propojuje naše hlavní město s Hradcem Králové a dále se sousedním Polskem. Její význam je však i celoevropský. Dle mezinárodní dohody totiž náleží k evropskému dopravnímu koridoru Paříž-Moskva, který spojuje západní a východní Evropu. 
 
Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020 z Fondu soudržnosti.
 

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:
  • délka: 7150 m 
  • kategorie: D 27,5/120 
  • plocha vozovek: 166 000 m2
  • počet stavebních objektů: 93
Zhotovitel: PORR a. s. 
Cena stavby dle smlouvy: 1 497 mil. Kč bez DPH
Termín výstavby: 44 měsíců do zprovoznění
 

Publikováno: 15. May 2018, přímý odkaz