Profil zadavatele

Profil zadavatele:

Profil zadavatele ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění naleznete zde:
Adresa archivního profilu zadavatele (zde naleznete zakázky zahájené do 30.9.2016) zde: 
Ukončené zakázky naleznete v archivu výše uvedeného profilu zadavatele. Pro přímý přístup adresa zde:
Responsive Image
ŘSD ČR je členem platformy odpovědného zadavatele

Veřejné zakázky:

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu elektronického tržiště.

V souladu s usneseními vlády ČR 624 ze dne 21. 6. 2017 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek přestává Ředitelství silnic a dálnic ČR |(ŘSD) dnem 1. 7. 2017 používat elektronické tržiště TENDERMARKET, které bude nově zpoplatněno.

Dnem 1. 7. 2017 bude ŘSD pro zadávání veřejných zakázek na vybrané komodity používat Národního elektronický nástroj (NEN), který není pro zadavatele zpoplatněn.

Současně ŘSD informuje, že dnem 7. 6. 2017 zaregistrovalo nový profil zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/profil/rsd v NEN.

Nákup osobního automobilu plug in hybrid

Responsive Image

Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek

Na níže uvedených odkazech poskytuje zadavatel dokumenty k předběžné tržní konzultaci "Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek".
Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek - pozvánka
Zápis z předběžné tržní konzultace
Shrnutí zásadních podnětů zaslaných účastníky PTK

I/62 Malšovice, most ev. č. 62-015 (dopravní bodová závada)

Na níže uvedeném odkazu poskytuje zadavatel dokumenty z předběžné tržní konzultace u akce I/62 Malšovice, most ev. č. 62-015.
I/62 Malšovice, most ev. č. 62-015

Na níže uvedeném odkazu poskytuje zadavatel nad rámec povinností volně ke stažení Díl 5 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)

I/13 Třebušice MÚK

Software ke stažení

Zadavatel dodavatelům zdarma poskytuje software, který umožňuje připojení uznávaného elektronického podpisu ke všem souborům bez ohledu na jejich formát, a to prostřednictvím hash souboru s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořeným otiskem z originálního souboru (hash soubor ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořený pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA). Software lze použít např. pro elektronický podpis archivu (zip souboru) obsahujícího jednotlivé přílohy smlouvy a jeho použití dodavatelem je zcela dobrovolné (zadavatel software poskytuje jako nadstandardní službu dodavatelům, kteří nemají vlastní softwarové řešení).
Software ke stažení
Předběžné konzultace a ostatní mechanismy komunikace s dodavateli

Instruktážní videa formulářů Směrné plány a Harmonogram dokončení

Pro usnadnění práce při vyplňování formulářů uveřejňuje zadavatel instruktážní videa, která vysvětlují základní principy při vyplňování formulářů Směrné plány a Harmonogram dokončení.
Směrné plány (37,4 MB)
Harmonogram dokončení  (15,3 MB)

Předběžné tržní konzultace

Asset Publisher

23.01.2023
Předběžná tržní konzultace – Meet the Buyer pro nákup mechanizace SSÚD
ŘSD ČR, jakožto zadavatel plánované veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
05.01.2023
Předběžná tržní konzultace – Nákup kamenné soli (NaCl) pro posyp komunikací
ŘSD ČR, jakožto zadavatel plánované veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
07.12.2022
Předběžná tržní konzultace – Valorizace služeb poptávaných na základě smluvních podmínek
ŘSD ČR, jakožto zadavatel poskytuje zápis z předběžné tržní konzultace.
23.11.2022
Předběžná tržní konzultace ve věci valorizace služeb poptávaných na základě smluvních podmínek - pozvánka
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
15.11.2022
Zápis z předběžné tržní konzultace – Obnova protismykových vlastností vozovek
Ředitelství silnic a dálnic ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
09.10.2022
Předběžná tržní konzultace - Kontrolní subjekt C-ITS systémů napojených k Centrálním prvkům C-ITS
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
26.09.2022
Předběžná tržní konzultace - údržba vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
26.09.2022
Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzývá k účasti na písemné předběžné tržní konzultaci
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
18.07.2022
Ředitelství silnic a dálnic vyhlašuje veřejnou soutěž na výstavbu a provozování bistra na dálniční odpočívce D1 Speřice P 83,4 km
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
24.06.2022
Předběžná tržní konzultace - speciální odborná způsobilost personálu dodavatele u veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzývá k účasti na písemné předběžné tržní konzultaci.
30.03.2022
Předběžná tržní konzultace – provádění obnovy protismykových vlastností vozovek na dálnicích
Ředitelství silnic a dálnic ČR plánuje jakožto zadavatel zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na provádění obnovy protismykových vlastností vozovek na dálnicích.
11.03.2022
Předběžná tržní konzultace – Veřejná soutěž – výstavba a provozování bistra na dálniční odpočívce D1 Spěřice km 83,4 vpravo
ŘSD ČR, jakožto vyhlašovatel tímto vyhlašuje neurčitým osobám soutěž o nejvhodnější nabídku a činí tím výzvu k podávání nabídek na níže definovaný předmět veřejné soutěže.
03.03.2022
Předběžná tržní konzultace – Dodávka vozidel pro Asistenční službu ŘSD
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
21.12.2021
Předběžná tržní konzultace – Provádění laboratorních zkoušek
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
15.10.2021
Předběžná tržní konzultace – stavba D35 3504, Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
17.09.2021
Předběžná tržní konzultace – stavba D35 3504, Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
12.08.2021
Předběžná tržní konzultace – Dodávky svodidel pro stavby ŘSD ČR
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
20.06.2021
Předběžná tržní konzultace – stavba D35 3504, Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
04.06.2021
Meet the buyer – mechanizace – Seznam akcí pro rok 2021
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
28.05.2021
I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici - zápis z předběžné tržní konzultace
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
08.04.2021
Průzkum trhu/Meet the Seller - odpovědné veřejné zadávání
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
16.02.2021
Zápis z předběžné tržní konzultace k VZ DNS - Výměna a obnova dopravních knoflíků
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
05.02.2021
Předběžná tržní konzultace - Centrální dispečink odtahů
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
02.02.2021
Zápis z předběžné tržní konzultace k VZ DNS - Výměna a obnova dopravních knoflíků
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
20.01.2021
Předběžná tržní konzultace - Odstraňování následků dopravních nehod na dálnicích a silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
12.01.2021
Předběžná tržní konzultace - výměna a obnova dopravních knoflíků na dálnicích ve správě SSÚD
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
18.12.2020
Předběžná tržní konzultace - odstraňování následků dopravních nehod na dálnicích a silnicích I. třídy v karlovarském kraji
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
14.12.2020
Předběžná tržní konzultace - výměna a obnova dopravních knoflíků na dálnicích ve správě SSÚD
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
29.10.2020
Předběžná tržní konzultace - truckparky, vypořádání dotazů
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
18.09.2020
Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
16.07.2020
I/27 Žiželice obchvat a přemostění - dokumenty k předběžné tržní konzultaci
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
03.07.2020
Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek - předběžná tržní konzultace
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
10.06.2020
Dynamický nákupní systém na havarijní podpírání mostů - předběžná tržní konzultace
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
10.06.2020
Služby při majetkové správě mostů - předběžná tržní konzultace
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
29.01.2020
Zápis z předběžné tržní konzultace D46 MÚK Prostějov – střed.
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.