Ředitelství silnic a dálnic zavedlo k 1.1.2016 bezplatnou asistenční službu pro řidiče. Asistenční služba je zajišťována pracovníky ŘSD a funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
Asistenční služba ŘSD pokrývá téměř 900 km těchto dálnic: D0, D1, D2, D3, D5, D8, D11, D46 a část D35.
Důvodem vzniku Asistenční služby ŘSD je zajištění vyšší bezpečnosti a plynulosti provozu prostřednictvím služby motoristům na vybrané dálniční síti ČR.

Činnosti, které Asistenční služba ŘSD vykonává:

  • Hlídkování
  • Označení místa nehody
  • Označení překážky provozu
  • Označení a zajištění vyřešení problému s nepojízdným vozidlem
  • Kontrola vozovky
  • Odstranění překážky provozu nebo zajištění jejího odstranění
  • Úklid odpočívek
Responsive Image

Přivolání Asistenční služby ŘSD je možné prostřednictvím Call centra NDIC na bezplatné telefonní lince 800 280 281
nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu.