Omlouváme se, kariérní stránky jsou nyní v rekonstrukci.
V případě zájmu o práci v ŘSD ČR zašlete prosím životopis na e-mail: prace@rsd.cz
případně volejte na: 702 245 709, nebo 607 250 562

Aktuální volné pozice

Technolog – geotechnik/inženýrský geolog (5-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Technolog – geotechnik/inženýrský geolog (5-2022)

Pracoviště-lokalita:
Oddělení specialistů, Šumavská 524/31, 602 00 Brno

Co u nás budete dělat?
 • Technolog geotechnik/inženýrský geolog v odboru specialistů a technologů PÚ GŘ se zaměřením na běžnou údržbu.
 • Kontroluje a koordinuje technickou činnost Správ a Závodů ŘSD ČR a metodicky se podílí na jejich vedení.
 • Metodicky kontroluje zakázky Správ a Závodů ŘSD ČR na opravu a údržbu pozemních komunikací (silničních těles).
 • Stanovuje metodiky a koncepce pro jednotnou aplikaci údržby pozemních komunikací.
 • Projednává, posuzuje a kontroluje technologické postupy zhotovitele při opravách dálnic a silnic se zaměřením na údržbové opravy Správ a Závodů ŘSD ČR.
 • Posuzuje projektové dokumentace nových staveb, rekonstrukcí a oprav pozemních komunikací a technologických předpisů z hlediska požadavků provozního úseku ŘSD ČR.
 • Účastní se technických prohlídek, přejímek a reklamačních řízení nových, rekonstruovaných nebo opravovaných vozovek či souvisejících částí.

Co od Vás očekáváme?
 • VŠ nebo SŠ v oboru technického nebo přírodovědného směru
 • Vítána praxe v oboru dopravních staveb
 • Orientace v projektové dokumentaci a v technických předpisech (ČSN, TKP, TP)
 • Organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Ochota učit se
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost

Co Vám nabízíme?
 • Možnost odborného i osobního růstu, účast na pravidelných odborných konferencích a školeních.
 • Účast na velkých dopravních projektech při výstavbě dálnic.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu:
dle dohody

Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou.

Platové podmínky:
12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Termín zaslání přihlášky:
Strukturovaný životopis, případně motivační dopis, obojí v češtině, zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Technolog – geotechnik/inženýrský geolog“)

Pro další informace prosím kontaktujte:
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 
Analytik IKT, rozvoj telematických systémů (9-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Analytik IKT, rozvoj telematických systémů (9-2022)

Pracoviště-lokalita
Samostatné oddělení inteligentních dopravních systémů, Čerčanská 12, Praha 4 - Kačerov

Koho hledáme?
V současné chvíli posilujeme tým lidí pro podporu budování moderních dopravních technologií - telematiky (Inteligentní dopravní systémy - ITS). Jedná se o dopravně informační a řídicí systémy, kooperativní systémy (C-ITS) a další telematické systémy. Volná místa jsou v agendě kooperativních systémů (C-ITS) a agendě podpory celorepublikové výstavby telematických systémů.

Čím se u nás budete především zabývat?
 • Vytváření nebo připomínkování projektové dokumentace
 • Spolupráce na přípravě projektových záměrů, investičních akcí a zadávacích specifikací
 • Spolupráce na přípravě technických specifikací a jejich následném zavádění ve spolupráci s projektovým týmem
 • Spolupráce na zajištění procesu výstavby telematických systémů
 • Spolupráce při návrhu, práci a správě potřebných on-line dat

Co od Vás očekáváme?
 • VŠ nebo SŠ vzdělání se zaměřením na dopravu, telekomunikace, elektrotechniku, IT nebo ICT
 • Praxe v oboru podmínkou v případě SŠ vzdělání
 • Praxe v oboru problematiky kooperativních telematických systémů nebo výstavby elektrotechnických systémů výhodou
 • Uživatelskou znalost MS Office
 • Znalost anglického jazyka (porozumění textu a schopnost vést odbornou komunikaci)
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Analytické myšlení
 • Schopnost samostatné práce

Co nabízíme?
 • Obsahově zajímavou a tvořivou práci na národních a mezinárodních projektech
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Stabilní práci u největšího zadavatele dopravních staveb v ČR
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál v hodnotě 75,60 Kč, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.
Platové podmínky: 12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu, osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů.
Přihlášky: strukturovaný životopis s popisem praxe a vzdělání v českém jazyce, zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Analytik IKT, rozvoj telematických systémů (9-2022)“
Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Technický pracovník – správa mostů (12-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Technický pracovník – správa mostů (12-2022)

Pracoviště-lokalita
Pracoviště-lokalita Praha 10, ul. Práčská

Co u nás budete dělat?
 • Zabezpečovat úkoly vyplývající z funkce majetkového správce dálničních mostních objektů v Čechách.
 • Podílí se na přípravě plánu oprav mostů na dálniční síti, stanovuje zásady pro jednotnou aplikaci provádění údržby dálničních mostů.
 • Připravovat, zadávat a kontrolovat veřejné zakázky v rámci své působnosti.
 • Provádět a zajišťovat pravidelné prohlídky mostů dle zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, ČSN a provozní dokumentace a ve spolupráci se správcem pozemní komunikace uplatňovat požadavky, z těchto prohlídek vyplývající (reklamace, plán údržby a oprav).
 • Účastnit se technických prohlídek v rámci přejímacích řízení objektů a oprav.
 • Účastnit se převzetí nových objektů dálničních staveb, oprav a rekonstrukcí dálnic, a nárokovat přitom požadavky provozního úseku.
 • Odpovídat za stav projektové dokumentace skutečného provedení staveb, přebíraných do majetkové správy.
 • Pracovat se systémem hospodaření s mosty (BMS).

Pro tuto práci budete potřebovat:
 • VŠ vzdělání technického - stavebního zaměření.
 • Praxe v oboru výhodou.
 • Znalost zákona 13/1997 Sb. výhodou.
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič).
 • Trestní bezúhonnost.
 • Spolehlivost, mlčenlivost, samostatnost.
Co nabízíme?
 • Zajímavou a rozmanitou práci ve velké organizaci.
 • Vytvoření a následné prohloubení odbornosti ve specializovaném technickém odvětví (mostní a betonové konstrukce).
 • Možnost odborného i osobního růstu, účast na pravidelných odborných konferencích a školeních.
 • Účast na velkých dopravních projektech, spolupráci s předními projektanty a zhotoviteli na přípravě a provozu dálnic.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, Multisport karta, bezplatná jazyková výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity, možnost využití rekreačních zařízení, volné vstupenky do Aquaparku a ZOO, využití rekreačních zařízení, včetně skipasů na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Nástup: dle dohody.

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky: 11. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky: strukturovaný životopis v češtině zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Technický pracovník – správa mostů, 12-2022“

Pro další informace kontaktujte: prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Technolog, správce mostů (13-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Technolog, správce mostů (13-2022)

Pracoviště
Oddělení správy dálnic Čechy, Praha 10, Práčská

Co u nás budete dělat?
 • Zabezpečovat úkoly vyplývající z funkce majetkového správce dálničních mostních objektů v Čechách.
 • Podílet se na přípravě plánu oprav a na technologické přípravě oprav a údržby mostů na dálniční síti.
 • Připravovat, zadávat a kontrolovat veřejné zakázky v rámci své působnosti.
 • Provádět a zajišťovat pravidelné prohlídky mostů dle zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, ČSN a provozní dokumentace a ve spolupráci se správcem pozemní komunikace uplatňovat požadavky, z těchto prohlídek vyplývající (reklamace, plán údržby a oprav).
 • Vyjadřovat se k projektové dokumentaci oprav a novostaveb dálnic z pozice správce majetku.
 • Účastnit se technických prohlídek v rámci přejímacích řízení objektů a oprav.
 • Účastnit se převzetí nových objektů dálničních staveb, oprav a rekonstrukcí dálnic, a nárokovat přitom požadavky provozního úseku.
 • Odpovídat za stav projektové dokumentace skutečného provedení staveb, přebíraných do majetkové správy.
 • Posuzovat požadavky na zvláštní užívání dálnice a záměry na činnost cizích organizací a osob v ochranném pásmu dálnice. Zpracovávat stanoviska ŘSD ČR k této činnosti i pro účely správních řízení
 • Pracovat se systémem hospodaření s mosty (BMS).

Pro tuto práci budete potřebovat:
 • VŠ vzdělání technického - stavebního zaměření.
 • Praxe v oboru výhodou.
 • Znalost zákona 13/1997 Sb. výhodou.
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič).
 • Trestní bezúhonnost.
 • Spolehlivost, mlčenlivost, samostatnost.

Co nabízíme?
 • Zajímavou a rozmanitou práci ve velké organizaci.
 • Vytvoření a následné prohloubení odbornosti ve specializovaném technickém odvětví (mostní a betonové konstrukce).
 • Možnost odborného i osobního růstu, účast na pravidelných odborných konferencích a školeních.
 • Účast na velkých dopravních projektech, spolupráci s předními projektanty a zhotoviteli na přípravě a provozu dálnic.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, Multisport karta, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity, možnost využití rekreačních zařízení, volné vstupenky do Aquaparku a ZOO, využití rekreačních zařízení, včetně skipasů na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr: Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr po dobu trvání MD/RD.
Platové podmínky: 12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů)
Přihlášky: strukturovaný životopis v češtině zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Technolog – správce mostů, 13-2022“
Pro další informace kontaktujte: prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Referent majetkové správy, správce dálnice (14-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Referent majetkové správy, správce dálnice (14-2022)

Pracoviště-lokalita
Oddělení správy dálnic Čechy, Praha 10, Práčská

Co u nás budete dělat?
Do oddělení správy dálnic Čechy hledáme kolegu, který bude vykonávat tyto činnosti:
•             Zabezpečovat úkoly vyplývající z funkce majetkového správce dálnic v Čechách.

V rámci toho bude:
 • Posuzovat záměry na činnost v ochranném pásmu dálnic a na zvláštní užívání dálnice.
 • Vyjadřovat se k projektové dokumentace dálnic.
 • Účastnit se prohlídek trasy dálnice.
 • Uplatňovat a evidovat reklamace u zhotovitelů.

Co od Vás očekáváme?
 • VŠ/SŠ vzdělání
 • Trestní bezúhonnost.
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič).
 • Samostatnost, pečlivost, ochota doplňovat své znalosti.

Co nabízíme?
 • Možnost podílet se na správě dálnic v Čechách, účast na velkých dopravních projektech, spolupráci s předními odborníky na přípravě a provozu dálnic.
 • Dobrý pracovní kolektiv.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace.
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná výuka angličtiny, benefitní kartu e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, příspěvek z FKSP, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu.

Termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky:
11. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky: strukturovaný životopis v češtině, zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Referent majetkové správy – správce dálnice 14-2022“

Pro další informace kontaktujte: prace@rsd.cz, tel. 954 901 233

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 
Projektant IKT, systém hospodaření s vozovkami (16-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Projektant IKT, systém hospodaření s vozovkami (16-2022)

Pracoviště-lokalita
Pracoviště silniční databanky a NDIC – oddělení hospodaření s vozovkou, Slovenská 1142/7, Ostrava-Přívoz

Koho hledáme?
V ŘSD ČR budujeme „Systém hospodaření s vozovkou“ (dále jen SHV), což je expertní systém optimalizující náklady na údržbu pozemních komunikací po celou dobu jejich životního cyklu.

Do přípravného týmu zcela nového inovačního projektu hledáme kolegu, inženýra se zaměřením na dopravní stavby, event. pozemní nebo inženýrské stavby.

Co u nás budete dělat?
 • Odpovídat za chod a parametrizaci svěřených funkcí v systému SHV, spojených s hospodařením s mosty, propustky a zdmi,
 • sledovat kvalitu vstupů jednotlivých funkcí systému či subsystémů dle definovaných kvalitativních požadavků a provádí jejich přezkoumávání případně i rozvoj,
 • Podílet se na zakomponování SHV do organizace,
 • Spolupodílet se na rozvoji SHV,
 • Poskytovat metodické vedení, uživatelskou a konzultační podporu v rozsahu svěřených funkcí SHV v rámci organizace,
 • Provádět interní školení uživatelů na SHV po celé ČR, jako součást podpory uživatelů,
 • Podílet se na zpracování pravidelných a ad hoc prostorových analýz a statistických výstupů pro potřeby managementu a klíčových uživatelů SHV.

Požadovaná kvalifikace:
VŠ vzdělání stavebního nebo dopravního směru, případně v oboru geoinformatika se zaměřením na GIS - pozice vhodná i pro absolventy VŠ,
Jiné požadavky:
 • Odborné znalosti z oblasti technologie opravy a údržby vozovek a mostů výhodou,
 • Znalost práce s geografickými informačními systémy (ArcGIS) výhodou,
 • Velmi dobrá znalost práce na PC, min. MS Windows, MS Office,
 • Dobré komunikační a prezentační dovednosti,
 • Znalost zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a základní orientace v zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, včetně prováděcích vyhlášek výhodou,
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
 • Trestní bezúhonnost,
 • Proaktivitu, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, loajalitu.
 
Co nabízíme?
 • Být součástí nově budovaného týmu pro implementaci nového expertního systému pro optimalizaci nákladů na údržbu pozemních komunikací
 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zajímavou práci v přátelském prostředí
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál ve výši 75,60 Kč/den, bezplatná jazyková výuka, benefitní systém E-benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života.

Termín nástupu
Ihned nebo dle dohody.

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Termín zaslání přihlášky
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Projektant IKT vozovky (16-2022)“)

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 954 901 230

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 
Právník soudní spory, ref. veřejné správy (18-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Právník soudní spory, ref. veřejné správy (18-2022)

Pracoviště-lokalita
Generální ředitelství, oddělení soudních sporů, Čerčanská 12, Praha 4

Náplň práce
 • Zastupování organizace před soudy a správními orgány
 • Komunikace a korespondence se správními orgány a soudy, příprava žalobních návrhů opravných prostředků a vyjádření k odporům, příprava podání v exekučním a insolvenčním řízení, vyhledávání relevantní judikatury, zejména v oblasti občanského, obchodního a správního práva apod.
 • Smluvní agenda v oblasti stavebního práva se zaměřením na Smlouvu o dílo, znalost smluvních podmínek FIDIC výhodou
 • Účast na interních jednáních a právní podpora organizace
 • Příprava a vypracování právních stanovisek a analýz
 • Spolupráce s externími advokátními kancelářemi
 • Další související činnosti v rámci Oddělení soudních sporů

Pro tuto práci budete potřebovat
 • Ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Právo a právní věda
 • Min. 3 roky právní praxe v oblasti civilního práva výhodou; znalost stavebního nebo správního práva výhodou
 • Advokátní a exekutorské zkoušky výhodou
 • Znalost procesních předpisů
 • Znalost práce s ASPI
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz sk. B
 • Trestní bezúhonnost
 • Velmi dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • Vynikající slovní a písemný projev v českém jazyce
 • Samostatnost a zároveň schopnost pracovat v týmu

Co nabízíme?
 • Odborně zajímavou práci se širokým právním rozsahem v mladém kolektivu
 • Možnost dalšího odborného růstu včetně možnosti účastnit se externích školení
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, parkování v dochozí vzdálenosti od pracoviště, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
•             Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky: strukturovaným životopis zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Právník do odd. soudních sporů referent veřejné správy (18-2022“)

Pro další informace kontaktujte: prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Investiční referent, technický dozor investora (23-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Investiční referent, technický dozor investora (23-2022)

Pracoviště-lokalita
Správa Hradec Králové, Úsek Realizace staveb, Pouchovská 401/59

Náplň práce
 • Komplexní odpovědnost za koordinaci a předkládání zpráv a rozborů plnění plánu investiční výstavby (modernizace) dálnice
 • Řídí, zpracovává a kontroluje agendu týkající se vlastní realizace stavby
 • Zajišťuje na svěřené stavbě z úrovně objednavatele postup prací
 • Odpovídá za splnění kritérií kvality u převzatých prací a dodávek
 • Odpovídá za soulad ceny provedených prací a dodávek se skutečností, nabídkou a odsouhlasenou realizační dokumentací
 • Zastupuje ve vymezeném rozsahu objednavatele při jednáních

Co od Vás očekáváme
 • VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního zaměření
 • Praxe v oboru min. 5 let, zkušenost ve výstavbě liniových staveb
 • „Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ výhodou
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Výborné organizační a komunikační dovednosti
 • Trestní bezúhonnost

Nabízíme:
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr: Hlavní pracovní poměr na plný pracovní úvazek na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Platové podmínky: 12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky: Strukturovaný životopis v českém jazyce zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz (do předmětu uveďte „Investiční referent, technický dozor investora“)

Pro další informace kontaktujte: prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Investiční referent, příprava a realizace D3 (25-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Investiční referent, příprava a realizace D3 (25-2022)
Pracoviště-lokalita
Závod Praha, Oddělení přípravy a realizace D3 středočeská, Na Pankráci 546/56

Co budete dělat
 • Technická a administrativní podpora při přípravě a realizaci staveb na dálnici D3 nebo D11
 • Organizace a kontrola zpracování podkladů pro zadání projektů staveb a podkladů pro uzavření smluv na dodávku stavebních prací
 • Administrativní zpracování agendy týkající se vlastní realizace staveb
 • Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů
 • Kontrola čerpání finančních prostředků na přidělených stavbách

Co od Vás očekáváme
 • VŠ příp. SŠ vzdělání
 • Praxe ve stavebnictví výhodou
 • Praxe velkou výhodou, ale vhodné i pro absolventy
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Organizační schopnosti
 • Ochota učit se
 • Pečlivost, samostatnost
 • Trestní bezúhonnost

Co Vám nabízíme
 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky: 12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky: Strukturovaný životopis v češtině zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Investiční referent 25-2022“

Pro další informace kontaktujte: prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Technický pracovník pozem. komunikací Morava (28-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Technický pracovník pozem. komunikací Morava (28-2022)

Pracoviště-lokalita
Šumavská 525/33, Brno

Koho hledáme?
Do odboru specialistů a technologů, v rámci provozního úseku, se zaměřením na běžnou údržbu pozemních komunikací, hledáme kolegu/kolegyni, SŠ či VŠ ideálně dopravně stavebního zaměření, který/á nám pomůže s metodikou a koncepcí pro jednotnou aplikaci běžné údržby vozovek. Měl/a by se orientovat v projektové dokumentaci a technických předpisech.

Co u nás budete dělat?
 • Metodicky a po technologické stránce kontrolovat zakázky Středisek správ a údržby dálnice (SSÚD) a jednotlivých Správ a Závodů ŘSD ČR, dané na opravu a údržbu vozovek.
 • Stanovovat metodiku a koncepci pro jednotnou aplikaci běžné údržby vozovek.
 • Projednávat, posuzovat a kontrolovat technologické postupy zhotovitele při opravách silnic a dálnic, se zaměřením na údržbové opravy SSÚD a Správ a Závodů ŘSD ČR.
 • Posuzovat projektovou dokumentaci nových staveb, rekonstrukci a opravy pozemních komunikací a technologických předpisů, z hlediska požadavků provozního úseku ŘSD ČR.
 • Kontrolovat rozpočty a technická řešení v rámci přípravy zakázek na realizace oprav a rekonstrukcí dálniční a silniční sítě ve správě SSÚD, Správ a Závodů.
 • Účastnit se technických prohlídek, přejímek a reklamačních řízení nových, rekonstruovaných nebo opravovaných vozovek či dalších souvisejících částí.

Jaké zkušenosti očekáváme?
 • VŠ, magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor konstrukce a dopravní stavby, nebo obor příbuzný
 • Praxe v oboru dopravních staveb min. 2 roky, nebo čerstvý absolvent
 • Orientace v projektové dokumentaci a v technických předpisech (ČSN, TKP, TP)
 • Organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Ochota učit se
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič);
 • Trestní bezúhonnost;
 • Organizační a komunikační dovednosti;
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího.

Co Vám nabízíme?
 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech dálnic/silnic
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky: 11. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky: Strukturovaný životopis v češtině zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Technický pracovník pozemních komunikací Morava, 28-2022".

Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Analytik informačních a komunikačních technologií (31-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Analytik informačních a komunikačních technologií (31-2022)

Pracoviště-lokalita
Úsek informatiky, Čechy (Praha, Č.Budějovice, Plzeň, Pardubice, Hr.Králové) a Morava (Brno, Ostrava, Zlín, Olomouc), místo výkonu práce bude určeno následně, dle dosahu z bydliště budoucího zaměstnance.

Koho hledáme?
Do nově vznikajícího oddělení vývoje, v rámci kterého budeme implementovat nové trendy a definovat architektonické standardy pro celé ŘSD ČR, hledáme nové kolegy. Pokud nám s tím chceš pomoci a být na začátku nového projektu, který zároveň můžeš ovlivnit vlastními nápady, tak Tě rádi přivítáme. Jelikož jsme organizace s celorepublikovou působností, místo výkonu práce přizpůsobíme dojezdové vzdálenosti z Tvého bydliště, včetně možnosti pracovat na zkrácený úvazek.

Co u nás budete dělat?
 • Mapování a posouzení stávajících IT řešení, dosud poskytovaných služeb a návrhy optimalizací v Úseku informatiky, jejich architektury, vzájemných vazeb a zpracování navrhovaných úprav, které povedou ke zjednodušení a zefektivnění chodu systémů
 • Vypracování návrhů na konsolidaci stávajících aplikací
 • Sledování nových trendů a technologií a posuzování jejich efektivity, včetně vypracování návrhů při jejich zavedení
 • Vyhodnocování návrhů externích dodavatelů
 • Spolupráce na tvorbě dokumentace, směrnic
 • Získávání dat, analýzy informačních systémů a jejich dokumentace
 • Testování procesních kontrol, posouzení informačních toků a příprava reportů

Co očekáváme
 • Minimálně vysokoškolské vzdělání I. stupně
 • Základní znalost principů projektového řízení a vývoje IT systémů
 • Zkušenosti v oboru IT alespoň 3 roku výhodou, ideálně s návrhy SW řešení a architektury, nebo z IT provozu, vývoje, správy a údržby
 • Velmi dobré komunikační dovednosti
 • Otevřené myšlení, vyhledávání souvislostí a nadhled
 • Ochota učit se
 • Trestní bezúhonnost
 • Základní znalost angličtiny na úrovni porozumění textu, příruček apod.
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme
 • Příležitost k získání nových zkušeností, prostor pro seberealizaci v nově rozbíhajícím se projektu a týmu
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná výuka angličiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života
 • Možnost práce i na zkrácený úvazek

Termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky: 12 platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky: Strukturovaný životopis s popisem praxe a vzdělání v češtině zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Analytik IKT-31-2022“

Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Kontrolor (32-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Kontrolor (32-2022)

Pracoviště – lokalita
Oddělení kontroly, Čerčanská 18, Praha 4 – Kačerov

Co u nás budete dělat
 • Provádění kontrol v různých oblastech činnosti organizace v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách
 • Kontrola dodržování interních předpisů
 • Identifikace významných rizik, které by mohly negativně ovlivňovat činnost organizace
 • Sledování plnění nápravných opatření z kontrolní činnosti
 • Podílení se na zpracování ročních plánů oddělení kontroly

Co od Vás požadujeme
 • VŠ vzdělání právního nebo ekonomického směru (vhodné i pro absolventy)
 • Analytické a kritické myšlení, pečlivost a přesnost
 • Schopnost samostatné i týmové práce
 • Velmi dobrý písemný projev
 • Spolehlivost a mlčenlivost
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič – občasné cesty v rámci ČR, ochota cestovat)
 • Dobrá uživatelská znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co Vám nabízíme
 • Vysoce rozmanitou a zodpovědnou práci ve státní příspěvkové organizaci
 • Přímé podílení se na zlepšování procesů v rámci celé organizace
 • Přátelský kolektiv
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 kč/den, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou, jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, na 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr po dobu trvání rodičovské dovolené s následnou pravděpodobností prodloužení.
Plný pracovní úvazek. Vhodné i pro absolventy VŠ.

Platové podmínky: 11. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky: Strukturovaný životopis, s popisem praxe a vzdělání a motivační dopis, obojí v češtině, zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Kontrolor, 32-2022“)

Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Investiční referent, realizace D48 (46-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Investiční referent, realizace D48 (46-2022)

Pracoviště-lokalita
Správa Ostrava, Oddělení realizace D48, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Co u nás budete dělat
 • Koordinace činnosti všech účastníků při přípravě a realizaci stavby
 • Projednávání projektové dokumentace a ostatních dokladů stavby s orgány státní správy, samosprávy a účastníky veřejnoprávních řízení
 • Organizace a kontrola zpracování podkladů pro zadání, projektů staveb a podkladů pro uzavření smluv na dodávku stavebních prací
 • Zpracování agendy týkající se přípravy a realizace staveb (věcné, finanční, časové plnění staveb)
 • Kontrola čerpání finančních prostředků na přidělených stavbách
 • Kontrola předmětu plnění smluvního vztahu s dodavateli (věcná úplnost, termíny) a se zhotoviteli (prováděné práce, objem, kvalita, úplnost a podpisy protokolů dle vnitřních normativních aktů)
 • Kontrola postupu prací na stavbách (rozsah a kvalita prací, plnění harmonogramu, BOZP), dle potřeby navrhování a realizace nápravných opatření k odstranění zjištěných závad
 • Organizace a odpovědnost za předávací řízení (doklady, smlouvy, předání správcům)
 • Zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušným předpisem
 • Ve spolupráci s technickým dozorem investora svolávání kontrolních dnů stavby atd.

Co od Vás očekáváme
 • VŠ příp. SŠ vzdělání (lze nahradit min. praxí 3 let) stavebního zaměření, dopravní stavby výhodou
 • Základní orientace v technických a právních předpisech pozemních komunikací, orientace v projektové dokumentaci
 • Zkušenost s investiční výstavbou vítáme
 • Zkušenost s liniovou výstavbou – velkou výhodou
 • Vhodné i pro absolventy
 • Organizační schopnosti
 • Uživatelská znalost MS Office, MS Project
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk.B
 • Spolehlivost, samostatnost, ochota učit se
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme?
 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zajímavou práci v přátelském prostředí
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní systém e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Termín zaslání přihlášky
Strukturovaný životopis s popisem praxe a vzdělání zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz , do předmětu uveďte „Investiční referent, realizace D48, 46-2022“.

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 
Specialista veřejných zakázek, ref.maj.správy (47-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Specialista veřejných zakázek, ref.maj.správy (47-2022)

Lokalita pracoviště
Oddělení kontroly veřejných zakázek, Praha 4, Čerčanská 18

Koho hledáme a co tím získáte?
Do oddělení kontroly veřejných zakázek, přímo u metra Kačerov, hledáme posilu s velkou chutí odborně růst, s VŠ právního či ekonomického zaměření, která není při zkušenostech se zadáváním nebo kontrolou veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nutnou podmínkou.
Naučíte se řešení problematiky zadávání veřejných zakázek u jednoho z největších zadavatelů v ČR, získáte praxi v kontrole zadávacích řízení, budete se podílet na odpovědném veřejném zadávání. K tomu nabízíme příjemné pracovní prostředí, podporu při zaučení, work-life balance přístup a flexibilní pracovní dobu.

Náplň práce
 • Kontrolní činnost v průběhu celého procesu zadávání veřejných zakázek jednotlivých útvarů ŘSD v rámci celé ČR, zaměřená zejména na veřejné zakázky zadávané dle zákona o zadávání veřejných zakázek, konkrétně zejména posouzení a připomínkování dokumentů potřebných k zahájení zadávacího řízení, následná kontrola a metodická podpora v průběhu zadávacího řízení, kontrola dokumentů při ukončení zadávacího řízení
 • Poskytování metodické podpory při zadávání veřejných zakázek útvarům ŘSD
 • Zodpovědnost za správnost postupů dle vnitřních směrnic ŘSD a zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Účast a metodická podpora na jednání hodnoticích komisí
 • Spolupráce na zpracování vzorových zadávacích dokumentací a dokumentů souvisejících s průběhem zadávacího řízení
 • Samostatná administrace zadávacích řízení
 • Další související činnosti v rámci Odboru veřejných zakázek

Pro tuto práci budete potřebovat
 • Znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, příp. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Uživatelská znalost práce na PC (MS Office – word, excel, ASPI)
 • Komunikační dovednosti, dobrá znalost pravopisu a dobré vyjadřovací schopnosti zejména v písemném projevu
 • Schopnost spolupráce v rámci oddělení
 • Pečlivost a ochotu učit se, vnímat v souvislostech, schopnost reagovat na změny
 • Trestní bezúhonnost

Výhodou bude:
 • VŠ vzdělání nejlépe právního či ekonomického zaměření (není nutnou podmínkou)
 • Zkušenosti se samostatnou administrací zadávacích řízení k veřejným zakázkám dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, příp. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vítanou výhodou
 • Zkušenost se zpracováním rozhodnutí o vyloučení, opravných prostředků nebo stanovisek výhodou

Co nabízíme?
 • Odborně zajímavou práci v přátelském týmu se širokým rozsahem činností ve vztahu k veřejným zakázkám (jeden ze dvou největších zadavatelů v ČR)
 • Možnost dalšího odborného růstu včetně možnosti účastnit se externích školení
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu
 • Po zaučení při samostatném a řádném výkonu pracovní činnosti zajímavé motivační příplatky a odměny k základnímu platu

Možný nástup
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, možnost i zkráceného pracovního úvazku.

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky
Strukturovaný životopis s popisem praxe a vzdělání zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Specialista VZ-47-2022“

Pro další informace nás prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Analytik IKT, monitoring infrastruktury a aplikací (48-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Analytik IKT, monitoring infrastruktury a aplikací (48-2022)

Pracoviště-lokalita:
Úsek informatiky, Slovenská 1142/7, Ostrava, či Čerčanská 12 Praha 4 – Kačerov

Co u nás budeš dělat
 • Zodpovědnost za monitoring infrastruktury a aplikací v celorepublikovém rozsahu
 • Metodické řízení a podílení se na rozvoji a strategii monitoringu
 • Podílení se na implementaci a zavádění o365
 • Komunikace s interním zákazníkem a externími dodavateli

Co od Tebe očekáváme
 • VŠ nebo SŠ vzdělání (lze nahradit praxí – min. 3 roky)
 • Znalost anglického jazyka na úrovni alespoň B1
 • Velmi dobrá znalost prostředí a konfigurace Microsoft SCOM a jeho nástaveb
 • Znalost Windows server, Linux
 • Znalost DNS, RDP, Active Directory, Virtualizace
 • Znalost protokolu a nastavení SNMP v1 – v3
 • Znalost analýzy logů
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Trestní bezúhonnost
 • Analytické myšlení
 • Schopnost řešit problémy

Výhodou
 
 • Zkušenosti z provozu Datového centra
 • Tvorba powershelových scriptů
 • Základy programingu v ASP či PHP

Nabízíme
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Práci v přátelském kolektivu
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky
Strukturovaný životopis s popisem praxe a vzdělání zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte dle zájmu o lokalitu „Analytik IKT-Ostrava, či Analytik IKT-Praha“

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Referent/ka majetkové správy, veřejné zakázky (49-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Referent/ka majetkové správy, veřejné zakázky (49-2022)

Pracoviště-lokalita
Správa Praha, Oddělení veřejných zakázek, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Náplň práce
 • Zajišťování a kontrola věcné správnosti agendy zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.
 • Na základě podkladů od technických pracovníků příprava dokumentace pro vypsání veřejné zakázky
 • Zodpovědnost za průběh veřejné zakázky, zejména v oblasti kontroly zákonných termínů a správnosti postupů dle zákona o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice ŘSD
 • Práce s interním programem na zadávání zakázek
 • Příprava zakázky od jejího vypsání až po podepsání smlouvy
 • Spolupráce s technickými pracovníky
 • Práce v týmu
 • Práce se směrnicemi a vnitřními předpisy

Očekáváme
 • SŠ/VŠ vzdělání – technického nebo právního směru
 • Praxe v oblasti zadávání a realizace zakázek výhodou
 • Znalost zákona č. 134/2016 Sb. výhodou
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Pečlivost a ochotu učit se

Nabízíme
 • Perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
 • Stabilní práci u největšího zadavatele dopravních staveb
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky:
Strukturovaný životopis v češtině, zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Referent/ka majetkové správy VZ-49-2022“

Pro další informace prosím kontaktujte:
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Technický pracovník (65-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Technický pracovník (65-2022)

Pracoviště-lokalita
Správa Chomutov, Oddělení údržby a oprav komunikací (pracoviště Chomutov nebo Ústí nad Labem)

Náplň práce
 • Zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek na údržbu a opravy dálnic a silnic I. třídy
 • Řízení a koordinace jednotlivých staveb při přípravě, realizaci a v záruční době (vč. případných reklamačních řízení) z pozice Objednatele a správce silnic a jejich součástí a příslušenství
 • Spolupráce s dopravním inspektorátem Policie ČR v oblasti působnosti včetně vyhodnocení úseků s častými dopravními nehodami (nehodová místa)
 • Evidence požadavků a příprava podkladů pro zadávání oprav, včetně zajištění dokumentace
 • Práce se směrnicemi, vnitřními předpisy a příslušnou platnou legislativou
 • Komunikace s orgány státní správy a samosprávy včetně účasti na koordinačních jednáních
  a kontrolních dnech stavby případně provedení kontroly stavby či silnice

Co od Vás očekáváme?
 • VŠ příp. SŠ vzdělání (lze nahradit praxí min. 2 roky) stavebního zaměření výhodou
 • Praxe v oblasti dopravní stavby výhodou
 • Základní znalost zákona č. 13/1997 Sb., orientace v projektové dokumentaci
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Znalost FIDIC (Zelená příp. Červená kniha) – výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost
 • Samostatnost, schopnost práce v týmu a koordinace týmu
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co Vám nabízíme?
 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, benefitní karta e-Benefity, bezplatná výuka angličtiny, možnost využití rekreačních zařízení, permanentky do ZOO Praha, Aquaparku Čestlice, skipasy na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů.

Přihlášky
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz,do předmětu uveďte „Technický pracovník 65-2022“

Kontakt pro další informace: prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Technický pracovník (67-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Technický pracovník (67-2022)

Pracoviště-lokalita
Závod Brno, Šumavská 31

Náplň práce
 • Zajišťování a koordinace činností přiděleného cestmistrovského obvodu
 • Zajišťování a koordinace oprav a údržby mostů a silnic I. třídy včetně příslušenství
 • Dohled nad průběhem realizace stavebních prací a služeb v údržbě mostů a silnic I. třídy včetně příslušenství
 • Příprava podkladů pro výběr zhotovitele oprav a údržby mostů a silnic I. třídy včetně příslušenství
 • Přebírání dokončených staveb silnic a mostů do majetkové správy
 • Příprava podkladů pro reklamační řízení

Co od Vás očekáváme?
 • Minimálně středoškolské vzdělání technického směru, obor dopravní stavby
 • Orientace v technických a právních předpisech souvisejících s výstavbou (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 • Praxe v oboru výhodou
 • Práce na PC, znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co Vám nabízíme?
 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, benefitní karta e-Benefity, bezplatná výuka angličtiny, možnost využití rekreačních zařízení, permanentky do ZOO Praha, Aquaparku Čestlice, skipasy na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů.

Přihlášky
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Technický pracovník, 067-2022“

Kontakt pro další informace: prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Vedoucí oddělení veřejných zakázek (80-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Vedoucí oddělení veřejných zakázek (80-2022)

Pracoviště-lokalita:
ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Náplň práce:
 • Organizace, řízení a kontrola práce zaměstnanců oddělení veřejných zakázek
 • Kontrolní činnost v průběhu celého procesu zadávání veřejných zakázek Správy za používání různých druhů zadávacího řízení, konkrétně zejména posouzení a připomínkování dokumentů potřebných k zahájení zadávacího řízení, následná kontrola a metodická podpora v průběhu zadávacího řízení, kontrola dokumentů při ukončování zadávacího řízení
 • Poskytování metodické podpory při zadávání veřejných zakázek zaměstnancům Správy
 • Zodpovědnost za správnost postupů dle vnitřních směrnic ŘSD a zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Účast a metodická podpora na jednání hodnotících komisí
 • Samostatná administrace zadávacích řízení
 • Zajišťování podkladů pro interní a externí kontroly
 • Další související činnosti v rámci oddělení veřejných zakázek

Požadujeme:
 • VŠ vzdělání nejlépe právního či ekonomického zaměření (není nutnou podmínkou)
 • Zkušenosti se samostatnou administrací zadávacího řízení k veřejným zakázkám dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Organizační schopnosti
 • Uživatelská znalost práce na PC (MS Office – word, excel, ASPI)
 • Pečlivost a ochotu učit se, vnímat v souvislostech, schopnost reagovat na změny, samostatnost
 • Trestní bezúhonnost


Nabízíme:
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku Čestlice a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky:
12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky:
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Vedoucí odd. VZ.

Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Dělník dálniční údržby - řidič, Mirošovice (19-2022)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní přijmeme do pracovního poměru:

Dělník dálniční údržby (řidič), Mirošovice

Pracoviště-lokalita
Středisko správy a údržby dálnice Mirošovice (SSÚD 1)
Náplň práce

 • Řízení vozidla zajišťující zimní a letní údržbu pozemních komunikacích
 • Přes zimu zajišťování zimní údržby pozemních komunikacích; přes léto údržba krajnic, vozovek, sekání travních porostů kolem komunikací, čištění příkopů, úklid odpočívek
 • Veškeré práce při údržbě, opravách a odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice a jejího příslušenství za provozu a při dodržení bezpečnostních předpisů
 • Zajišťování údržby přiděleného vozidla ve stanoveném rozsahu
 • Obsluha přidělených mechanizačních prostředků při pracích spojených s údržbou dálnice
 • Periodická údržba svěřené techniky včetně vedení dokumentace.
Požadujeme
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Profesní průkaz + řidičské oprávnění sk. C, E
 • Strojnický průkaz na kolové nakladače výhodou
 • Dopravně psychologické vyšetření
 • Samostatnost, pečlivost
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího
Nabízíme
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Příplatek za směnný provoz (1.000 Kč), zvláštní příplatek (5.000 Kč), po zapracování přiznání osobního příplatku
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)

Termín nástupu
Dle dohody
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s tříměsíční zkušební dobou a s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.
Platové podmínky
6. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV č.341/2017 Sb., příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů. Platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, zvláštní příplatek, příplatek za směnný provoz. Dále možnost osobního příplatku a odměn.

Bližší informace na tel.: 607 250 562
Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@rsd.cz
Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 

Dělník dálniční údržby - řidič, Libníč (71-2022)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní přijmeme do pracovního poměru:

Dělník dálniční údržby - řidič, Libníč (71-2022)

Pracoviště-lokalita
Středisko správy a údržby dálnice Chotoviny (SSÚD 17) – detašované pracoviště Libníč, České Budějovice
Náplň práce

 • Řízení vozidla zajišťující zimní a letní údržbu pozemních komunikacích
 • Přes zimu zajišťování zimní údržby pozemních komunikacích; přes léto údržba krajnic, vozovek, sekání travních porostů kolem komunikací, čištění příkopů, úklid odpočívek
 • Veškeré práce při údržbě, opravách a odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice a jejího příslušenství za provozu a při dodržení bezpečnostních předpisů
 • Zajišťování údržby přiděleného vozidla ve stanoveném rozsahu
 • Obsluha přidělených mechanizačních prostředků při pracích spojených s údržbou dálnice
 • Periodická údržba svěřené techniky včetně vedení dokumentace.
Požadujeme
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Profesní průkaz + řidičské oprávnění sk. C, E
 • Strojnický průkaz na kolové nakladače výhodou
 • Dopravně psychologické vyšetření
 • Samostatnost, pečlivost
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího
Nabízíme
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Příplatek za směnný provoz (1.000 Kč), zvláštní příplatek (5.000 Kč), po zapracování přiznání osobního příplatku
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)

Termín nástupu
Dle dohody
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s tříměsíční zkušební dobou a s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.
Platové podmínky
6. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, zvláštní příplatek, příplatek za směnný provoz. Dále  možnost osobního příplatku a odměn.
Bližší informace na tel.: 607 250 562

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:
prace@rsd.cz

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 

Dělník dálniční údržby - řidič, Ivanovice na Hané (82-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní přijmeme do pracovního poměru:

Dělník dálniční údržby - řidič, Ivanovice na Hané (82-2022)

Pracoviště-lokalita
Středisko správy a údržby dálnice Ivanovice na Hané (SSÚD 20) – detašované pracoviště Brodek u Prostějova
Náplň práce
 • Řízení vozidla zajišťující zimní a letní údržbu pozemních komunikacích
 • Přes zimu zajišťování zimní údržby pozemních komunikacích; přes léto údržba krajnic, vozovek, sekání travních porostů kolem komunikací, čištění příkopů, úklid odpočívek
 • Veškeré práce při údržbě, opravách a odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice a jejího příslušenství za provozu a při dodržení bezpečnostních předpisů
 • Zajišťování údržby přiděleného vozidla ve stanoveném rozsahu
 • Obsluha přidělených mechanizačních prostředků při pracích spojených s údržbou dálnice
 • Periodická údržba svěřené techniky včetně vedení dokumentace.
Požadujeme
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Profesní průkaz + řidičské oprávnění sk. C, E
 • Strojnický průkaz na kolové nakladače výhodou
 • Dopravně psychologické vyšetření
 • Samostatnost, pečlivost
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího
Nabízíme
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Příplatek za směnný provoz (1.000 Kč), zvláštní příplatek (5.000 Kč), po zapracování přiznání osobního příplatku
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
Termín nástupu
Dle dohody
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s tříměsíční zkušební dobou a s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.
Platové podmínky
6. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV č.341/2017 Sb., příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů. Platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, zvláštní příplatek, příplatek za směnný provoz. Dále možnost osobního příplatku a odměn.

Bližší informace na tel.: 607 250 562
Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@rsd.cz
Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 
Dělník dálniční údržby - řidič, Pravy (20-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní přijmeme do pracovního poměru:

Dělník dálniční údržby - řidič, Pravy (20-2022)

Pracoviště-lokalita
Středisko správy a údržby dálnice Pravy (SSÚD 14)
Náplň práce
 • Řízení vozidla zajišťující zimní a letní údržbu pozemních komunikacích
 • Přes zimu zajišťování zimní údržby pozemních komunikacích; přes léto údržba krajnic, vozovek, sekání travních porostů kolem komunikací, čištění příkopů, úklid odpočívek
 • Veškeré práce při údržbě, opravách a odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice a jejího příslušenství za provozu a při dodržení bezpečnostních předpisů
 • Zajišťování údržby přiděleného vozidla ve stanoveném rozsahu
 • Obsluha přidělených mechanizačních prostředků při pracích spojených s údržbou dálnice
 • Periodická údržba svěřené techniky včetně vedení dokumentace.
Požadujeme
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Profesní průkaz + řidičské oprávnění sk. C, E
 • Strojnický průkaz na kolové nakladače výhodou
 • Dopravně psychologické vyšetření
 • Samostatnost, pečlivost
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího
Nabízíme
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Příplatek za směnný provoz (1.000 Kč), zvláštní příplatek (5.000 Kč), po zapracování přiznání osobního příplatku
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
Termín nástupu
Dle dohody
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s tříměsíční zkušební dobou a s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.
Platové podmínky
6. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV č.341/2017 Sb., příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů. Platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, zvláštní příplatek, příplatek za směnný provoz. Dále možnost osobního příplatku a odměn.

Bližší informace na tel.: 607 250 562
Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@rsd.cz
Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 
Technický pracovník - mechanizátor, SSÚD Městec (73-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Technický pracovník - mechanizátor, SSÚD Městec (73-2022)

Pracoviště-lokalita
Po nástupu a pro zapracování Středisko správy a údržby dálnice (SSÚD) 14 Pravy, po ukončení výstavby areálu, SSÚD 33 Městec (listopad 2022)

Náplň práce
 • provoz, údržba a opravy
 • STK, Emise, revize
 • práce dílny oprav
 • externí opravy
 • vyhodnocování provozu
 • Hospodaření s PHM
 • Zásobování náhradními díly
 • Školení obsluh vozidel a mechanizmů
 • Plánování nákupu, obnovy a oprav techniky
 • Zpracování jednotlivých systémových agend

Pro tuto práci budete potřebovat
 • SŠ vzdělání nejlépe dopravního zaměření (není podmínkou)
 • Praxe v oboru výhodou
 • Řidičský průkaz sk. B (sk. C, E výhodou)
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Pečlivost, samostatnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme?
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, volné vstupenky do Aquaparku Čestlice, ZOO Praha, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)
 • Pružná pracovní doba

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
9. platová třída dle NV ČR č. 531/201 Sb., kterým se mění NV č.341/2017 Sb., příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů. Platový stupeň v závislosti na dosaženém stupni vzdělání a počtu let relevantní odborné praxe, k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz

Upozornění:
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Dělník dálniční údržby - řidič, Chrlice (30-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní přijmeme do pracovního poměru:

Dělník dálniční údržby - řidič, Chrlice (30-2022)

Pracoviště-lokalita
Středisko správy a údržby dálnice Chrlice (SSÚD 6)
Náplň práce
 • Řízení vozidla zajišťující zimní a letní údržbu pozemních komunikacích
 • Přes zimu zajišťování zimní údržby pozemních komunikacích; přes léto údržba krajnic, vozovek, sekání travních porostů kolem komunikací, čištění příkopů, úklid odpočívek
 • Veškeré práce při údržbě, opravách a odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice a jejího příslušenství za provozu a při dodržení bezpečnostních předpisů
 • Zajišťování údržby přiděleného vozidla ve stanoveném rozsahu
 • Obsluha přidělených mechanizačních prostředků při pracích spojených s údržbou dálnice
 • Periodická údržba svěřené techniky včetně vedení dokumentace.
Požadujeme
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Profesní průkaz + řidičské oprávnění sk. C, E
 • Strojnický průkaz na kolové nakladače výhodou
 • Dopravně psychologické vyšetření
 • Samostatnost, pečlivost
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího
Nabízíme
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Příplatek za směnný provoz (1.000 Kč), zvláštní příplatek (5.000 Kč), po zapracování přiznání osobního příplatku
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
Termín nástupu
Dle dohody
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s tříměsíční zkušební dobou a s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.
Platové podmínky
6. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV č.341/2017 Sb., příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů. Platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, zvláštní příplatek, příplatek za směnný provoz. Dále možnost osobního příplatku a odměn.

Bližší informace na tel.: 607 250 562
Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@rsd.cz
Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 
Technický pracovník – mosty, Chrlice (21-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Technický pracovník – mosty, Chrlice (21-2022)

Pracoviště-lokalita
Střediska správy a údržby dálnice Chrlice (SSÚD 6)

Náplň práce
 • Stanovování způsobu a technologie údržby a drobných oprav na mostních objektech a provádění běžných prohlídek mostů, vč. vedení záznamů.
 • Zajišťování opravy mostů a příslušenství
 • Zajišťování podkladů pro reklamace, pasportizaci a podklady pro administraci veřejných zakázek
 • Kontrolování předmětu plnění smluvního vztahu se zhotoviteli
 • Fakturace
 • Vedení agendy záruk
 • Organizování práce jiných zaměstnanců na mostních objektech a propustcích

Co od Vás očekáváme
 • Dosažené vzdělání VŠ technického zaměření
 • Znalosti příslušných vyhlášek a zákonů
 • Praxe mostaře minimálně 2 roky nutná
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Schopnost práce v týmu
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk. B,
 • Silné komunikační dovednosti
 • Samostatné rozhodování

Co nabízíme?
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
 • Účast na odborných konferencích, možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
10. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz

Upozornění:
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Automechanik, Domašov (37-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní přijmeme do pracovního poměru:

Automechanik, Domašov (37-2022)

Pracoviště-lokalita
Středisko správy a údržby dálnice Domašov (SSÚD 4)

Náplň práce
 • Provádění středních oprav automobilů včetně seřizování chodu motorů, oprav a seřizování vzduchových, hydraulických a elektrických systémů.
 • Obsluha akumulátorovny, olejového hospodářství, pneuservisu, svařovny, kompresorovny, zdvihacího zařízení, montážní jámy a vzduchotechniky.
 • Provádění oprav a údržby osobních, dodávkových, nákladních automobilů a mechanismů, vedení příslušné dokumentace, včetně evidence PHM.
 • Řízení motorových vozidel pro přepravu nákladů, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.
 • Řízení vysokozdvižného vozíku a provádění jeho technické údržby (po zaškolení).

Pro tuto práci budete potřebovat
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Profesní průkaz + řidičské oprávnění sk. B, C, E
 • Strojnický průkaz na kolové nakladače výhodou
 • Svářečský průkaz výhodou
 • Dopravně psychologické vyšetření
 • Samostatnost, pečlivost
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme?
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Příplatek za směnný provoz (1.000 Kč), zvláštní příplatek (2.500 Kč), po zapracování přiznání osobního příplatku
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, volné vstupenky do Aquaparku Čestlice, ZOO Praha, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
6. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV č.341/2017 Sb., příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů. Platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, zvláštní příplatek, příplatek za směnný provoz. Dále možnost osobního příplatku a odměn.

Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz

Upozornění:
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Geoinformatik, pozorování Země, analytik IKT (83-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Geoinformatik, pozorování Země, analytik IKT (83-2022)

Pracoviště-lokalita
Budova Ministerstva dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody, Praha 1

Agenda pracovní pozice:
Zajištění podstatné části agendy související s konsolidací infrastruktur prostorových dat a pozorování Země v resortu dopravy (implementační fáze), rozvoj geoinformatických služeb resortu dopravy (vytváření a publikace mapových výstupů, spolupráce a naplňování národní i evropské legislativy související s prostorovými daty, spolupráce s resortními organizacemi na rozvoji nových mapových služeb – např. analýzy nehodovosti, intenzity dopravy, převedení statistiky dopravy do  aj.); spolupráce na vytvoření mapového portálu resortu dopravy.
Náplň práce:
 • Podílí se na výkonu geoinformatické agendy resortu dopravy, na níž úzce spolupracuje s Ministerstvem dopravy.
 • Podílí se na koncipování, formulaci, zpracování, jakož i komplexním posuzování návrhů celostátních nebo i resortně závazných předpisů z oblasti geoinformatiky, vč. zpracovávání stanovisek. Podílí se na formulaci strategií v oblasti prostorových dat (resortních, státních, evropských), navrhuje nové iniciativy v oblasti prostorových dat.
 • Podílí se na rozvoji geoinformatických služeb v rámci resortu dopravy, především pak služeb souvisejících s pozemní dopravou.
 • Podílí se na přípravě, rozvoji, řízení a na realizaci projektů v oblasti rozvoje infrastruktur prostorových dat, vč. podpory administrace.
 • Podílí se na správě a administraci ArcGIS PRO v konfiguraci desktop a QGIS, a nastavení a rozvoj služeb v ArcGIS Enterprise (serverové řešení) a to zejména v oblasti pozorování Země.
 • Účastní se jednání odborných pracovních skupin se zaměřením na oblast prostorových dat a pozorování Země a spolupracuje na plnění úkolů plynoucích z uvedených jednání. Podílí se na rozvoji využití dat a služeb založených na pozorování Země zejména pro potřeby pozemní dopravy. Věcně i administrativně podporuje jednání a akce organizované Ministerstvem dopravy v oblasti geoinformatiky.
 • Příprava odborných textů z oblasti pozorování Země na web.

Požadujeme
 • VŠ vzdělání v oborech geoinformatika, geografie nebo dálkový průzkum Země, případně příbuzného technického nebo přírodovědného směru; 
 • Alespoň základní zkušenost se zpracováním prostorových dat a vytváření prostorových analýz nad vektorovými a rastrovými prostorovými daty, orientace ve využití dat pozorování Země.
 • Orientace v právních předpisech a normách s vazbou na problematiku prostorových dat, vč. základní orientace v národních a evropských strategických dokumentech pro oblast rozvoje prostorových dat/s dílčí vazbou na rozvoj prostorových dat výhodou;
 • Analytické schopnosti, schopnost porozumění textu a vytváření krátkých souhrnných informací.
 • Znalost prostředí ArcGIS PRO desktop a QGIS, alespoň základní zkušenost s ArcGIS PRO Server;
 • Alespoň základní znalost databází a dotazování v SQL;
 • Znalost AJ na úrovni potřebné k práci se SW ArcGIS, v obecné rovině pak alespoň na úrovni B1;
 • Ochota učit se novým věcem; pečlivost, flexibilita, základní organizační a komunikační schopnosti.
 • Trestní bezúhonnost


Nabízíme
 • Obsahově zajímavou a tvořivou práci na rozvoji geoinformatiky v resortu dopravy
 • Možnost odborného i osobního růstu, účast na odborných konferencích a školeních.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Platové podmínky
12 platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., které mění Nařízení vlády ČR č. 531/2021 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle dosaženého vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn v návaznosti na pracovní výkon.

Termín zaslání přihlášky
Životopis s popisem praxe a vzdělání v českém jazyce zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Geoinformatik-Ministerstvo dopravy“)

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Investiční referent, mostař (84-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Investiční referent, mostař (84-2022)

Pracoviště-lokalita:
Závod Brno, Úsek výstavby dálnic, Oddělení přípravy a realizace dálnic, Šumavská 31, Brno

Co u nás budete dělat?
 • Koordinace činnosti všech účastníků při přípravě a realizaci dálničních staveb.
 • Zpracování agendy zadavatele týkající se přípravy a realizace staveb (věcné a finanční plánování).
 • Zajišťovat získávání potřebných správních rozhodnutí a stanovisek.
 • Realizovat veřejné zakázky malého rozsahu a připravovat podklady pro zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek.
 • Zajišťovat řádné plnění úkolů dodavatele podle smluvních podmínek.
 • Organizovat a řídit výrobní výbory (projektová příprava), resp. kontrolní dny stavby.
 • Posuzovat projektovou dokumentaci nových, rekonstruovaných nebo opravovaných dálničních mostních objektů.
 • Koordinovat a zajišťovat činnosti související s výkonem stavebního a autorského dozoru.
 • Zajišťovat převzetí dokončených staveb a koordinovat kolaudační řízení.

Co od Vás očekáváme?
 • VŠ, studijní program Stavební inženýrství, obor konstrukce a dopravní stavby.
 • Dobrá orientace v projektové dokumentaci ve všech stupních.
 • Orientace v technických a právních předpisech souvisejících s výstavbou.
 • Organizační a vyjadřovací schopnosti, ochota učit se.
 • Uživatelská znalost MS Office.
 • Praxe v oboru dopravních staveb výhodou.
 • Znalost smluvních podmínek FIDIC výhodou.
 • Odborné znalosti a zkušenosti v oblasti mostního stavitelství výhodou.
 • Trestní bezúhonnost.
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič).

Co Vám nabízíme?
 • Možnost podílet se na největších výstavbových projektech dálnic.
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace.
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 Kč/den, benefitní karta eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku Čestlice a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr po dobu trvání rodičovské dovolené s následnou možností prodloužení.

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky:
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Investiční referent, mostař 84-2022“

Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

 
Referent veřejné správy – geomatik (86-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Referent veřejné správy – geomatik (86-2022)

Pracoviště-lokalita
Samostatné oddělení technické podpory provozu, Čerčanská 18, Praha 4

Agenda pracovní pozice:
Na základě legislativních požadavků a požadavků na efektivní majetkovou správu jsou pořizovány, spravovány a vedeny georeferencované datové sady geodetických dokumentací, pasportů a popisných informací o jednotlivých objektech.
Datové sady budou spravovány v informačním systému, který bude v souladu s požadavky Digitální technické mapy Krajů a zároveň bude rozšířen podle požadavků Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

Náplň práce
 • Koordinace a zajišťování zpracovávání podrobných dokumentací stávajících staveb, především pro potřeby dokumentací ŘSD (dle vnitřních předpisů), vyhlášky DTM a pasportizace.
 • Metodická a koordinační činnost při pořizování, zpracování a údržbě popisných dat a metadat objektů, které jsou součástí nebo příslušenstvím komunikace
 • Spolupráce na rozvoji informačního systému pro správu podrobných georeferencovaných prostorových objektů dálnic a silnic I. třídy, včetně dat Digitální technické mapy ŘSD. 
 • Spolupráce s odbornými skupinami v rámci organizace i mimo ni.
 • Poskytování odborné pomoci provozním úsekům GŘ, Správ a Závodů.

Očekáváme
 • SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru, nejlépe obor geodézie a kartografie, geomatika nebo geoinformatika
 • Minimálně 2 roky praxe v oboru geodézie, geomatika nebo geoinformatika
 • Základní orientace v zákonech č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí a č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně vyhlášek
 • Základní znalost a zkušenost se zpracováním datových sad v GIS systémech (ArcGis, QGIS, apod.)
 • Řidičský průkaz sk. B (nebo jeho doplnění v nejbližší době)
 • Trestní bezúhonnost
 • Komunikační dovednosti
 • Ochotu učit se
 • Schopnost samostatného rozhodování
Nabízíme
 • Zajímavá a různorodá práce v kanceláři i v terénu, spolupráce se zhotoviteli, orgány státní a veřejné správy
 • Možnost odborného i osobního růstu, účast na odborných konferencích a školeních
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Platové podmínky
12 platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., které mění Nařízení vlády ČR č. 531/2021 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle dosaženého vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn v návaznosti na pracovní výkon.

Přihlášky
Životopis s popisem praxe a vzdělání v českém jazyce zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Referent veřejné správy - geomatik“)

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 
Technický pracovník, energetik (87-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:


Technický pracovník, energetik (87-2022)


Pracoviště-lokalita:
Oddělení údržby a financování, Práčská 3338/3, Praha 10

Koho hledáme?
Do samostatného oddělení údržby a financování, v rámci provozního úseku generálního ředitelství, hledáme kolegu/kolegyni, VŠ či SŠ technického zaměření, který/á nám pomůže s hospodařením s energiemi. Měl/a by se orientovat v technologiích FVE, elektromobility a energetiky. Znalost souvisejících zákonů výhodou.

Co u nás budete dělat?
 • Podání žádosti o připojení nově vzniklých odběrných míst
 • Dohled na plnění povinností v oblasti energetiky stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • Činnosti řízení podnikové energetiky
 • Realizace energeticky úsporných opatření a navrhování optimalizačních opatření pro úsporu spotřeby energií
 • Podklady pro centrální nákup energií
 • Výkaz o spotřebě paliv a energie pro ČSÚ
Co od Vás očekáváme?
 • VŠ nebo SŠ vzdělání technického směru
 • Znalost vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění § 6
 • Dobrá znalost MS Office, především Excel, Word
 • Orientace ve výkresové dokumentaci a mapách
 • Komunikativnost, samostatnost, pečlivost, spolehlivost
 • Plnění povinností v oblasti energetiky stanovených zákonem č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
 • Trestní bezúhonnost
Co Vám nabízíme?
 • Možnost odborného i osobního růstu, účast na pravidelných odborných konferencích a školeních
 • Účast na projektech výstavby moderních alternativních zdrojů energie
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, parkování nedaleko pracoviště, využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
dle dohody
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou.
Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).
Termín zaslání přihlášky
Strukturovaný životopis, případně motivační dopis, obojí v češtině, zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz (do předmětu uveďte „Technický pracovník, energetik“)
Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320
Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 
Mistr, Správa Plzeň (89-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Mistr, Správa Plzeň (89-2022)

Pracoviště-lokalita
Správa Plzeň, Hřímalého 37, 320 25 Plzeň

Náplň práce
 • Plánuje, řídí a kontroluje práci dělníků silniční údržby (DSÚ) při údržbě a opravách silnic I. třídy, včetně jejich příslušenství. Vede předepsanou evidenci.
 • Odpovídá za dodržování podmínek BOZP při výkonu jejich práce.
 • Pravidelně kontroluje stav komunikace a jejího příslušenství, zjišťuje závady a stanovuje úkoly pro DSÚ.
 • Provádí periodickou údržbu svěřené techniky, včetně vedení dokumentace.
 • V případě potřeby se podílí na údržbě a opravě komunikací.

Pro tuto práci budete potřebovat
 • SŠ vzdělání (nejlépe technického zaměření)
 • Řidičské oprávnění sk. B (sk. E výhodou)
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Samostatnost, pečlivost, manuální zručnost
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co nabízíme?
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zvláštní příplatek za práci v provozu a příplatek za vedení
 • Možnost rozšíření řidičského oprávnění o skupinu E
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, volné vstupenky do Aquaparku Čestlice, ZOO Praha, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)
 • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
9. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV č.341/2017 Sb., příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů. Platový stupeň v závislosti na dosaženém stupni vzdělání a počtu let relevantní odborné praxe, příplatek za vedení, zvláštní příplatek a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz

Upozornění:
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Mistr dispečer, SSÚD Mirošovice (90-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Mistr dispečer, SSÚD Mirošovice (90-2022)

Pracoviště-lokalita
Středisko správy a údržby dálnice Mirošovice (SSÚD 1)
Náplň práce
 • Organizuje práci dispečerů a zajišťuje chod dispečerského pracoviště
 • Zpracovává rozvrh směn dispečerů a zajišťuje jejich zastupování v případech nepřítomnosti
 • Vyhodnocuje a kontroluje vedení základních aplikací a vedení dokumentace jednotlivými dispečery
 • Zpracovává mzdové podklady pro dispečery
 • Při vzniku mimořádných dopravních událostí operativně personálně posiluje obsazenost dispečerského pracoviště
 • Při zastupování na dispečerském pracovišti vykonává funkci dispečera v plném rozsahu

Pro tuto práci budete potřebovat
 • SŠ vzdělání nejlépe dopravního zaměření (není podmínkou)
 • Časovou flexibilitu – práce v režimu 24/7 s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou
 • Praxe v oboru výhodou
 • Uživatelská znalost práce na PC a MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Pečlivost, samostatnost

Co nabízíme?
 • Zajímavou práci spojenou s údržbou dálnic a silnic I. třídy
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Příplatek za směnný provoz
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, příspěvek formou eBenefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
9. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV č.341/2017 Sb., příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů. Platový stupeň v závislosti na dosaženém stupni vzdělání a počtu let relevantní odborné praxe, příplatek za vedení, příplatek za směnný provoz a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz

Upozornění
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 
Referent majetkové správy, IKT (92-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Referent majetkové správy, IKT (92-2022)

Pracoviště-lokalita
Úsek informatiky, Čerčanská 12 Praha 4 – Kačerov

Čím se u nás budete zabývat
 
 • Výdej, příjem a správa výpočetní techniky
 • Evidence a inventarizace majetku výpočetní techniky (SW a HW)
 • Skladová evidence spotřebního materiálu
 • Pořizování spotřebního materiálu a výpočetní techniky-spoluúčast na výběrových řízeních
 • Komunikace s interním zákazníkem a dodavateli

Co od Vás očekáváme

•     VŠ nebo SŠ vzdělání (lze nahradit praxí – min. 3 roky)
•     Znalost prostředí MS Windows/Office
•     Obecné povědomí o HW výpočetní techniky
•     Obecné povědomí o názvosloví a problematice IT
•     Řidičský průkaz skupiny B
•     Trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
•     Schopnost řešit problémy

Co Vám nabízíme
 
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu

Dle dohody

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky

10. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz

Upozornění:
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Referent majetkové správy – veřejné zakázky (93-2022)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Referent majetkové správy – veřejné zakázky (93-2022)

Pracoviště-lokalita
Správa Chomutov, Kochova 3975/10

Náplň práce
 • Připravuje, zadává a kontroluje veřejné zakázky.
 • Komplexně zajišťuje administraci těchto zakázek v používaném SW.
 • Připravuje k uzavření další související dokumenty (dodatky, dohody smluvních stran apod.).
 • Organizačně zajišťuje průběh otevírání a hodnocení nabídek výběrového řízení.
 • Zajišťuje aplikaci zákona o registru smluv v rámci činnosti Správy.
 • Vede evidenci pojistných smluv k uzavřeným smluvím vztahům.
 • Spolupracuje s technickými pracovníky a investičními referenty Správy
 • Práce v týmu
 • Práce se směrnicemi a vnitřními předpisy

Požadujeme
 • VŠ vzdělání (v případě praxe v oblasti administrace veřejných zakázek možno i SŠ)
 • Praxe v oblasti zadávání a realizace zakázek výhodou
 • Znalost zákona č. 134/2016 Sb. velkou výhodou
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Trestní bezúhonnost
 • Pečlivost a ochotu učit se

Nabízíme
 • Perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky

10. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz

Upozornění:

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.